Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63,

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  w 2021 r.

w kontekście obowiązywania Tarczy Antykryzysowej i RODO

zmiana wysokości odpisów i limitów zwolnień z opodatkowania

 
Data szkolenia:   
2021-05-18   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 10 maja 2021 r. koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 zł. netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Program szkolenia:  

Cel szkolenia: jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem rozporządzenia
o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

 

Plan szkolenia

 

Wysokość odpisów w 2021 r.

 • dowolne kształtowanie odpisów w okresie obowiązywania Tarczy Antykryzysowej
 • dobrowolne odpisy 
 • odpisy dla nauczycieli 

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w 2020 / 2021 r.

 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie 
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

 

Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów 

 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

 

Metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu 
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 

Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

 

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu

 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń
 • w jakiej wysokości należy dokonać potrącenia
 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  w 2021 r.

w kontekście obowiązywania Tarczy Antykryzysowej i RODO

zmiana wysokości odpisów i limitów zwolnień z opodatkowania


Data szkolenia:
2021-05-18   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 10 maja 2021 r. koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 zł. netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Cel szkolenia: jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach.

Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem rozporządzenia
o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

 

Plan szkolenia

 

Wysokość odpisów w 2021 r.

 • dowolne kształtowanie odpisów w okresie obowiązywania Tarczy Antykryzysowej
 • dobrowolne odpisy 
 • odpisy dla nauczycieli 

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po zmianach w 2020 / 2021 r.

 • paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie 
 • kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 • świadczenia dla emerytów i rencistów
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

 

Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów 

 • sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+)
 • dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
 • obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 • okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 • nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych
 • przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 • obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 • zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 • program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

 

Metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu 
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich
 • możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów
 • korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 

Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 • objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

 

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 • na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 • pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu

 • zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń
 • stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń
 • w jakiej wysokości należy dokonać potrącenia
Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl