Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 
Data szkolenia:   
2020-07-10   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 30 czerwca 2020r. - koszt szkolenia - 380 zł. netto (467,40 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 410 zł. netto (504,30 zł. brutto)

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Nowe, wybrane akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika 1 .Dz. U z 31 marca 2020 poz. 568 - art. 4 ( tarcza antykryzysowa - elementy podatku dochodowego)

 • Dz. U z 17 kwietnia 2020 poz. 695 - art. 31 zx pkt 67 ( uzupełnienie tarczy antykryzysowej w aspekcie podatku dochodowego)
 • Rozporządzenie Min Fin z 30 marca 2020 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych  dochodów ( przychodów ) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe –poz. 548
 • Rozporządzenie Min Fin  z 23 kwietnia 2020 w sprawie zaniechania odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID -19. –poz. 728

 

Aktualności podatkowe - wybrane interpretacje w tym m.in. dotyczące: konkursów - w tym wygranych niepieniężnych, dopłat do samochodów elektrycznych, wykorzystania przez pracowników samochodów służbowych dla celów prywatnych,

 • PIT dla młodych w 2020 nowa interpretacja podatkowa – omówienie

 

Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów ( obowiązujących w roku 2020 ) niektórych zwolnień socjalnych

 

Konsekwencje brexit bez umowy na gruncie ustawy PIT wybrane zagadnienia – omówienie

 

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników,zleceniobiorców,dziełobiorców a podatek dochodowy m.in:

 • narzędzia pracy a podatek w tym samochody, laptopy, miejsca parkingowe, obsługa biurowa, prezenty
 • noclegi a podatek
 • ubezpieczenia a podatek
 • umorzenia zwrotów wydatków za szkolenia pracowników
 • system kafeteryjny a dochód pracownika

 

Opodatkowanie świadczeń dla managerów –wybrane problemy

 • zródło przychodów - art. 13 pkt 9 ustawy - sposób opodatkowania - stawka, koszty uzyskania przychodów
 • nieodpłatne świadczenia w tym sfinansowane dla nich koszty nauki, samochodów, ubezpieczeń, mieszkań itp.
 • nieopodatkowane świadczenia

 

Sponsoring a podatek –wybrane problemy

 

Mikrorachunek podatkowy –omówienie wybranych problemów

 

Omówienie wybranych druków PIT

 • PIT 2
 • PIT 4R
 • PIT11

 

Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów – problemy praktyczne omówienie

 

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - wybrane problemy - art. 28 par. 1 Ordynacji podatkowej

 

PPK a podatek dochodowy wybrane problemy

 

Czynny żal – kiedy i jak z niego korzystać 

 

Odpowiedzialnośc płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej oraz wyroków sądowych –wybrane zagadnienia

 

Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego

 

Zajecia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieoletni pracownik Ministerestwa Finansów.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych


Data szkolenia:
2020-07-10   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 30 czerwca 2020r. - koszt szkolenia - 380 zł. netto (467,40 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 410 zł. netto (504,30 zł. brutto)

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Nowe, wybrane akty prawne obowiązujące od 1 stycznia 2020 ze szczególnym uwzględnieniem płatnika 1 .Dz. U z 31 marca 2020 poz. 568 - art. 4 ( tarcza antykryzysowa - elementy podatku dochodowego)

 • Dz. U z 17 kwietnia 2020 poz. 695 - art. 31 zx pkt 67 ( uzupełnienie tarczy antykryzysowej w aspekcie podatku dochodowego)
 • Rozporządzenie Min Fin z 30 marca 2020 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych  dochodów ( przychodów ) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe –poz. 548
 • Rozporządzenie Min Fin  z 23 kwietnia 2020 w sprawie zaniechania odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID -19. –poz. 728

 

Aktualności podatkowe - wybrane interpretacje w tym m.in. dotyczące: konkursów - w tym wygranych niepieniężnych, dopłat do samochodów elektrycznych, wykorzystania przez pracowników samochodów służbowych dla celów prywatnych,

 • PIT dla młodych w 2020 nowa interpretacja podatkowa – omówienie

 

Świadczenia socjalne a podatek dochodowy z uwzględnieniem nowych limitów ( obowiązujących w roku 2020 ) niektórych zwolnień socjalnych

 

Konsekwencje brexit bez umowy na gruncie ustawy PIT wybrane zagadnienia – omówienie

 

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników,zleceniobiorców,dziełobiorców a podatek dochodowy m.in:

 • narzędzia pracy a podatek w tym samochody, laptopy, miejsca parkingowe, obsługa biurowa, prezenty
 • noclegi a podatek
 • ubezpieczenia a podatek
 • umorzenia zwrotów wydatków za szkolenia pracowników
 • system kafeteryjny a dochód pracownika

 

Opodatkowanie świadczeń dla managerów –wybrane problemy

 • zródło przychodów - art. 13 pkt 9 ustawy - sposób opodatkowania - stawka, koszty uzyskania przychodów
 • nieodpłatne świadczenia w tym sfinansowane dla nich koszty nauki, samochodów, ubezpieczeń, mieszkań itp.
 • nieopodatkowane świadczenia

 

Sponsoring a podatek –wybrane problemy

 

Mikrorachunek podatkowy –omówienie wybranych problemów

 

Omówienie wybranych druków PIT

 • PIT 2
 • PIT 4R
 • PIT11

 

Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów – problemy praktyczne omówienie

 

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku - wybrane problemy - art. 28 par. 1 Ordynacji podatkowej

 

PPK a podatek dochodowy wybrane problemy

 

Czynny żal – kiedy i jak z niego korzystać 

 

Odpowiedzialnośc płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej oraz wyroków sądowych –wybrane zagadnienia

 

Pytania i odpowiedzi oraz inne zagadnienia podniesione przez uczestników w kontekście płatnika podatkowego

 

Zajecia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieoletni pracownik Ministerestwa Finansów.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl