Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

 PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców

 
Data szkolenia:   
2019-12-10   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel VIENNA HOUSE (d. Hotel ANGELO), ul. Sokolska 24   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 2 grudnia 2019r. - koszt szkolenia 350 zł. netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 


od osoby i obejmuje:

 •  
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Zajecia trwają w godzinach 10.00-15.00

 

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

 

 1. Ogólne założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

 2. Na jakie obowiązki związane z PPK muszą przygotować się pracodawcy.

 3. Terminy tworzenia PPK, jak przygotować się do zmian.

 4. Wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy.

 5. Składka podstawowa, podwyższona

 6. Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK

 7. Kiedy składka jest niższa

 8. Wpłata powitalna i dopłaty roczne – warunki uzyskania

 9. Jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje

  • pracownicy

  • kiedy składka powinna być opłacana za zleceniobiorców

 10. Wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.

 11. Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego - obowiązki ubezpieczonego i płatnika

 12. Dysponowanie środkami z PPK

 13. Podatki i zwolnienia podatkowe

 14. PPK a pracownicze programy emerytalne

 15. Kiedy PPK może nie być utworzone

 16. Umowy obowiązujące w z akresie PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK) 

  • elementy oraz terminy ich zawarcia.

  • obowiązki informacyjne pracodawcy

 17. Charakterystyka umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 18. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 19. Wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach,

 20. Wybór usługodawcy. Konsultacje z pracownikami

 21. Koszty zarządzania PPK.

 22. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego.

 23. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

 24. Podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika.

 25. Ogólne korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych

 26. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika.

 27. Przepisy karne - sankcje dla pracodawcy za naruszenie obowiązków z ustawy o PPK

 28. Odpowiedzi na pytania,

 

 

Zajecia poprowadzi Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

 PPK Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców


Data szkolenia:
2019-12-10   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel VIENNA HOUSE (d. Hotel ANGELO), ul. Sokolska 24   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 2 grudnia 2019r. - koszt szkolenia 350 zł. netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 

 od osoby i obejmuje:

 •  
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Zajecia trwają w godzinach 10.00-15.00

 

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Z dniem 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym dla pracowników i zleceniobiorców, która wprowadza nowe obowiązki dla działów HR. Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, którymi są nie tylko pracownicy i pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Szkolenie ma ułatwić instytucjom sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

 

 1. Ogólne założenia ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

 2. Na jakie obowiązki związane z PPK muszą przygotować się pracodawcy.

 3. Terminy tworzenia PPK, jak przygotować się do zmian.

 4. Wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy.

 5. Składka podstawowa, podwyższona

 6. Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK

 7. Kiedy składka jest niższa

 8. Wpłata powitalna i dopłaty roczne – warunki uzyskania

 9. Jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje

  • pracownicy

  • kiedy składka powinna być opłacana za zleceniobiorców

 10. Wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.

 11. Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego - obowiązki ubezpieczonego i płatnika

 12. Dysponowanie środkami z PPK

 13. Podatki i zwolnienia podatkowe

 14. PPK a pracownicze programy emerytalne

 15. Kiedy PPK może nie być utworzone

 16. Umowy obowiązujące w z akresie PPK (umowa o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK) 

  • elementy oraz terminy ich zawarcia.

  • obowiązki informacyjne pracodawcy

 17. Charakterystyka umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 18. Wpłaty dokonywane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 19. Wypłata transferowa środków PPK w razie zatrudnienia w kilku podmiotach,

 20. Wybór usługodawcy. Konsultacje z pracownikami

 21. Koszty zarządzania PPK.

 22. Nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego.

 23. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

 24. Podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika.

 25. Ogólne korzyści Pracowniczych Planów Kapitałowych

 26. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika.

 27. Przepisy karne - sankcje dla pracodawcy za naruszenie obowiązków z ustawy o PPK

 28. Odpowiedzi na pytania,

 

 

Zajecia poprowadzi Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl