Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w podatku VAT w roku 2019 i od 1 stycznia 2020

 
Data szkolenia:   
2019-11-18   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 8 listopada 2019r. - koszt szkolenia 341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Program szkolenia:  

Program szkolenia

Kasy fiskalne online

 • branże, które będą musiały stosować kasy online na konkretny moment

 • możliwość stosowania tradycyjnych kas fiskalnych

 • obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne

 • nowe zasady wydawania paragonów fiskalnych klientom

 

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

 • zakres stosowania faktur ustrukturyzowanych

 

Rejestr podatników VAT ( tzw. biała lista podatników) – od 1 września 2019 r.

 • nr rachunku bankowego i inne dane objęte rejestrem,

 • problemy z rachunkami osobistymi (ROR) używanymi w działalności gospodarczej,

 • konsekwencje dokonania zapłaty na inny rachunek niż wskazany w rejestrze,

 • sposoby uniknięcia negatywnych konsekwencji zapłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze,

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) od listopada 2019 r.

 • towary i usługi objęte obowiązkowym Split Payment

 • limity kwotowe od których obowiązuje obowiązkowy Split Payment

 • co z odwrotnym obciążeniem, czy znika całkowicie

 • treść faktur w związku z obowiązkowym Split Payment

 • zbiorcze płatności w ramach Split Payment

 • okres przejściowy Split Payment i odwrotne obciążenie

 • poszerzenie listy wydatków, na które można wykorzystać środki z rachunku VAT –

 

Nowa matryca stawek podatkowych

 • stosowanie kodów CN i PKWiU z 2015 r. dla podatku VAT,

 • wiążąca informacja o stawkach podatkowych,

 • zmiany stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.

 

Dokumentacja WDT

 • nowe zasady dokumentacji wywozu towaru w celu stosowania stawki 0% przy WDT,

 • warunki formalne, które należy spełnić dla zastosowania stawki o% przy WDT.

Inne zmiany

 • poszerzenie katalogu czynności wykluczających korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT,

 • korekty podatku naliczonego dla podatników VAT czynnych w przypadku skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT,

 • obowiązek podawania nr NIP na paragonach fiskalnych,

 • elektroniczne faktury RR,

 • zmiany w treści faktur RR,

 • zmiany w zasadach odliczania podatku z faktur RR,

 • zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia,

 • doprecyzowanie warunków dla 25 dniowego zwrotu VAT

 • rozliczanie VAT przy WNT paliw,

 • zmiany w zakresie rozliczania VAT od importu towarów.

 

Wstępna informacja o zmianach od kwietnia 2020 r.

 • likwidacja deklaracji

 • nowe zasady prowadzenia rejestru VAT

 • nowy zakres JPK_VAT

Pytania Uczestników szkolenia

 

 

Zajęcia poprowadzi - Grzegorz Tomala - Prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce VAT. Były pracownik Izby Skarbowej, autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego na łamach prasy fachowej, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Współpracuje z internetowym Portalem Finansowo – Księgowym. Stały współpracownik naszej firmy.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w podatku VAT w roku 2019 i od 1 stycznia 2020


Data szkolenia:
2019-11-18   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 8 listopada 2019r. - koszt szkolenia 341,46 zł. netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Program szkolenia

Kasy fiskalne online

 • branże, które będą musiały stosować kasy online na konkretny moment

 • możliwość stosowania tradycyjnych kas fiskalnych

 • obowiązek przeszkolenia pracowników obsługujących kasy fiskalne

 • nowe zasady wydawania paragonów fiskalnych klientom

 

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

 • zakres stosowania faktur ustrukturyzowanych

 

Rejestr podatników VAT ( tzw. biała lista podatników) – od 1 września 2019 r.

 • nr rachunku bankowego i inne dane objęte rejestrem,

 • problemy z rachunkami osobistymi (ROR) używanymi w działalności gospodarczej,

 • konsekwencje dokonania zapłaty na inny rachunek niż wskazany w rejestrze,

 • sposoby uniknięcia negatywnych konsekwencji zapłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze,

 

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (Split Payment) od listopada 2019 r.

 • towary i usługi objęte obowiązkowym Split Payment

 • limity kwotowe od których obowiązuje obowiązkowy Split Payment

 • co z odwrotnym obciążeniem, czy znika całkowicie

 • treść faktur w związku z obowiązkowym Split Payment

 • zbiorcze płatności w ramach Split Payment

 • okres przejściowy Split Payment i odwrotne obciążenie

 • poszerzenie listy wydatków, na które można wykorzystać środki z rachunku VAT –

 

Nowa matryca stawek podatkowych

 • stosowanie kodów CN i PKWiU z 2015 r. dla podatku VAT,

 • wiążąca informacja o stawkach podatkowych,

 • zmiany stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.

 

Dokumentacja WDT

 • nowe zasady dokumentacji wywozu towaru w celu stosowania stawki 0% przy WDT,

 • warunki formalne, które należy spełnić dla zastosowania stawki o% przy WDT.

Inne zmiany

 • poszerzenie katalogu czynności wykluczających korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT,

 • korekty podatku naliczonego dla podatników VAT czynnych w przypadku skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT,

 • obowiązek podawania nr NIP na paragonach fiskalnych,

 • elektroniczne faktury RR,

 • zmiany w treści faktur RR,

 • zmiany w zasadach odliczania podatku z faktur RR,

 • zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia,

 • doprecyzowanie warunków dla 25 dniowego zwrotu VAT

 • rozliczanie VAT przy WNT paliw,

 • zmiany w zakresie rozliczania VAT od importu towarów.

 

Wstępna informacja o zmianach od kwietnia 2020 r.

 • likwidacja deklaracji

 • nowe zasady prowadzenia rejestru VAT

 • nowy zakres JPK_VAT

Pytania Uczestników szkolenia

 

 

Zajęcia poprowadzi - Grzegorz Tomala - Prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w problematyce VAT. Były pracownik Izby Skarbowej, autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego na łamach prasy fachowej, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT. Współpracuje z internetowym Portalem Finansowo – Księgowym. Stały współpracownik naszej firmy.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl