Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (nowe wzory formularzy PIT)

Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo - składkowych

 
Data szkolenia:   
2019-11-08   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Warszawa - Centrum Konferencyjne Golden FLOOR, ul. Sienna 39   
Cena szkolenia wynosi:  

398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Nowe wzory formularzy: PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-2A, PIT-37 (projekt)

 • przychody/dochody za 2019 r. w zmienionych formularzach

Obowiązki Płatnika podatku w z uwzględnieniem zmian w formularzach PIT

 • rozliczenie roczne pracowników po zmianach PIT „0” dla młodych, koszty, ulga
 • rozliczenie roczne cudzoziemców (rezydent, nierezydent)
 • rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych

Wpływ zmian od 01 października 2019 r. a rozliczenie roczne

 • obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
 • zwiększenie kosztów uzyskania przychodu i proporcjonalne ich rozliczenie
 • skala podatkowa za 2019 r.: 17,75% podatku
 • zmiana kwoty zmniejszającej podatek

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od 01 stycznia 2020 r.

 • zwiększenie kosztów uzyskania przychodów
 • skala podatkowa za 2020 r.
 • zmiana kwoty zmniejszającej podatek
 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

Wpływ zmian od 01 sierpnia 2019 r. dla osób do 26 lat a rozliczenie roczne

 • źródła przychodów objęte zwolnieniem
 • ukończenie 26 lat a zwolnienie z opodatkowania
 • zwolnienie z podatku przychodu osób wykonujących pracę za granicą
 • rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku
 • PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania
 • koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%
 • zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 18% czy 32%

Lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie i świadczenie niepieniężne w tym świadczenia z ZFŚS
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
 • rozliczanie umów zlecenia

Zmiany w podatku a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

 • przychody zwolnione z opodatkowania a kwoty wolne od potrąceń
 • wpływ wprowadzonych zmian na dokonywanie potrąceń

Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego
 • moment wykazania składek w ZUS RCA

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (nowe wzory formularzy PIT)

Rozliczanie świadczeń pracowniczych w świetle przepisów podatkowo - składkowych


Data szkolenia:
2019-11-08   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Warszawa - Centrum Konferencyjne Golden FLOOR, ul. Sienna 39   
Cena szkolenia wynosi:

398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Nowe wzory formularzy: PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-2, PIT-2A, PIT-37 (projekt)

 • przychody/dochody za 2019 r. w zmienionych formularzach

Obowiązki Płatnika podatku w z uwzględnieniem zmian w formularzach PIT

 • rozliczenie roczne pracowników po zmianach PIT „0” dla młodych, koszty, ulga
 • rozliczenie roczne cudzoziemców (rezydent, nierezydent)
 • rozliczenie roczne pracowników oddelegowanych

Wpływ zmian od 01 października 2019 r. a rozliczenie roczne

 • obniżenie stawki podatku z 18% do 17%
 • zwiększenie kosztów uzyskania przychodu i proporcjonalne ich rozliczenie
 • skala podatkowa za 2019 r.: 17,75% podatku
 • zmiana kwoty zmniejszającej podatek

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od 01 stycznia 2020 r.

 • zwiększenie kosztów uzyskania przychodów
 • skala podatkowa za 2020 r.
 • zmiana kwoty zmniejszającej podatek
 • pobór zaliczki 32% już po przekroczeniu progu podatkowego
 • oświadczenie o niestosowaniu ulgi podatkowej od miesiąca jego złożenia

Wpływ zmian od 01 sierpnia 2019 r. dla osób do 26 lat a rozliczenie roczne

 • źródła przychodów objęte zwolnieniem
 • ukończenie 26 lat a zwolnienie z opodatkowania
 • zwolnienie z podatku przychodu osób wykonujących pracę za granicą
 • rozliczenie składek ZUS od przychodu zwolnionego z podatku
 • PIT-11 z przychodem zwolnionym z opodatkowania
 • koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%
 • zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 18% czy 32%

Lista płac z przychodami zwolnionymi z opodatkowania

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie i świadczenie niepieniężne w tym świadczenia z ZFŚS
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłek
 • rozliczanie umów zlecenia

Zmiany w podatku a dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

 • przychody zwolnione z opodatkowania a kwoty wolne od potrąceń
 • wpływ wprowadzonych zmian na dokonywanie potrąceń

Podatkowe rozliczenie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

 • moment dokonywania potrąceń składek finansowanych przez uczestnika PPK
 • kiedy powstanie przychód składki finansowanej przez Podmiot zatrudniający
 • przesunięcie o miesiąc rozliczenia składek uczestnika PPK a Podmiotu zatrudniającego
 • moment wykazania składek w ZUS RCA

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl