Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Świadczeń w 2020 r.

Pracowników oddelegowanych za granicę oraz 

Cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP

 
Data szkolenia:   
2020-02-07   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2020r. - koszt szkolenia 350 zł. netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

PLAN SZKOLENIA

 

I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych za granicę

 

1. Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy

 • delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24 miesiące 

 • zaświadczenie A1 lub brak jego potwierdzenia

 

2. Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich

 • różnice pomiędzy oddelegowaniem a jednoczesnym wykonywaniem pracy na terytorium kilku państw UE w potwierdzeniu formularza A1

 

II. Podstawa wymiaru składek pracownika oddelegowanego w 2020 r.

 

 1. kurs do przeliczenia przychodów wyrażonych w walutach obcych

 2. wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą

 3. podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:

 • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
 • pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
 • praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowej lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego

 

III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych

 • przelot i dojazd do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców
 • koszty zakwaterowania
 • koszty wyżywienia finansowane przez pracodawców
 • polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oddelegowanych a przychód 

 

IV. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego

 • wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki)
 • zmiana wymiaru czasu pracy w okresie oddelegowania
 • uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu przyjętego do podstawy

 

V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego w 2020 r.

 • oddelegowanie pracownika w wieku do 26 lat – zmiany w przepisach
 • ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika
 • obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie 
 • odliczenie od podatku 30% diety
 • zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem

VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - PIT-11

 • przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania

 

VII. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

 

1. zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy

zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:

 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym

2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE

 • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
 • certyfikat rezydencji
 • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta

3. deklaracje:  PIT-11 oraz   IFT-1 / IFT-1R

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie Wynagrodzeń i Świadczeń w 2020 r.

Pracowników oddelegowanych za granicę oraz 

Cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP


Data szkolenia:
2020-02-07   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2020r. - koszt szkolenia 350 zł. netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


PLAN SZKOLENIA

 

I. Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych za granicę

 

1. Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy

 • delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24 miesiące 

 • zaświadczenie A1 lub brak jego potwierdzenia

 

2. Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich

 • różnice pomiędzy oddelegowaniem a jednoczesnym wykonywaniem pracy na terytorium kilku państw UE w potwierdzeniu formularza A1

 

II. Podstawa wymiaru składek pracownika oddelegowanego w 2020 r.

 

 1. kurs do przeliczenia przychodów wyrażonych w walutach obcych

 2. wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą

 3. podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca:

 • rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca
 • pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą
 • praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu
 • wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowej lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego

 

III. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych

 • przelot i dojazd do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców
 • koszty zakwaterowania
 • koszty wyżywienia finansowane przez pracodawców
 • polisy ubezpieczeniowe dla pracowników oddelegowanych a przychód 

 

IV. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego

 • wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki)
 • zmiana wymiaru czasu pracy w okresie oddelegowania
 • uzupełnianie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego okresu przyjętego do podstawy

 

V. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego w 2020 r.

 • oddelegowanie pracownika w wieku do 26 lat – zmiany w przepisach
 • ustalenie kraju właściwego do opodatkowania pracownika
 • obliczanie dni pobytu pracownika w innym państwie 
 • odliczenie od podatku 30% diety
 • zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem

VI. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - PIT-11

 • przychodów i dochodów w zależności od metody ich opodatkowania

 

VII. Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

 

1. zatrudnienie obywateli Białorusi i Ukrainy na podstawie umowy o pracę i umowy

zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:

 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym

2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE

 • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
 • certyfikat rezydencji
 • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
 • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta

3. deklaracje:  PIT-11 oraz   IFT-1 / IFT-1R

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl