Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczenia z ZUS-em

 
Data szkolenia:   
2019-12-09   godzina rozpoczęcia:  11:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 29 listopada 2019r. - koszt szkolenia 365,85 zl. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • 4 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Rezygnacja ze szkolenia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 11.00-15.30

 


Program szkolenia:  

 

Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje

 • Wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy.

 • Składka podstawowa, podwyższona , obniżona

 • Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK

 • Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego

 • obowiązki ubezpieczonego i płatnika

   

Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywynia dokumentacji

 

 • nowy raport ZUS RPA – i zasady składania m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby

 • nowy raport ZUS RIA – kiedy musi być składany

   

Składki za pracowników

 

 • definicja pracownika w ustawie systemowej

 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS

 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim

 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy,

 • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej

 • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – Zagrożenia dla pracodawcy

 • przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS

 • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne

 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,

 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

 

Składki za zleceniobiorców

 • stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em,

 • sposoby potwierdzania liczby godziny – zapisy praktyczne

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,

 • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów

 • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek

 • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania

 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek

 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym

 

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych

 • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie

 • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności

 

konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać

 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę

 • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

 

Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana

 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em

 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić

 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em

 

Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,

 • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.

   

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy składki nie są opłacane

 • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa defnicja pracownika

   

Rozliczenia z ZUS

 • zasady rozliczania wpłat - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS

 • dokumenty składane do ZUS-u

 • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em

 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki

 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania

 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof

 • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,

 

 

 

Zajęcia poprowadzi - radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik ZUS

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczenia z ZUS-em


Data szkolenia:
2019-12-09   godzina rozpoczęcia: 11:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 29 listopada 2019r. - koszt szkolenia 365,85 zl. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • 4 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Rezygnacja ze szkolenia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 11.00-15.30

 


 

Nowe obowiązki związane z wejściem w życie przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje

 • Wysokość składki ubezpieczonego i pracodawcy.

 • Składka podstawowa, podwyższona , obniżona

 • Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki PPK

 • Rezygnacja z przystąpienia do PPK ubezpieczonego

 • obowiązki ubezpieczonego i płatnika

   

Obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywynia dokumentacji

 

 • nowy raport ZUS RPA – i zasady składania m.in. wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby

 • nowy raport ZUS RIA – kiedy musi być składany

   

Składki za pracowników

 

 • definicja pracownika w ustawie systemowej

 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS

 • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim

 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy,

 • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej

 • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności – Zagrożenia dla pracodawcy

 • przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS

 • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne

 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,

 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

 

Składki za zleceniobiorców

 • stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em,

 • sposoby potwierdzania liczby godziny – zapisy praktyczne

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,

 • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty – jakich żądać dokumentów

 • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek

 • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia – zasady postępowania

 • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek

 • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę – jak rozliczyć się z ubezpieczonym

 

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych

 • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie

 • kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności

 

konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać

 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę

 • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

 

Umowa o dzieło – kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego – analiza przypadków

 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana

 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em

 • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić

 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em

 

Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych,

 • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.

   

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • kiedy składki nie są opłacane

 • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa defnicja pracownika

   

Rozliczenia z ZUS

 • zasady rozliczania wpłat - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS

 • dokumenty składane do ZUS-u

 • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em

 • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki

 • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania

 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof

 • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,

 

 

 

Zajęcia poprowadzi - radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik ZUS

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl