Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Wynagrodzenia w 2020 roku pracowników, zleceniobiorców

 
Data szkolenia:   
2020-11-09   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Bydgoszcz - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 2 listopada 2020r.  - koszt szkolenia 380 zł. netto (476,49 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 410 zł. netto (504,30 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnacja ze szkolenia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

 

 


Program szkolenia:  

Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania 

 • wynagrodzenie minimalne 
 • dodatek za pracę w godzinach nocnych
 • wynagrodzenie za część miesiąca (urlop bezpłatny, wynagrodzenie w przypadku choroby i innej nieobecności, rozpoczęcie zakończenie pracy w trakcie miesiąca)
 • zwolnienie lekarskie i praca tego samego dnia
 • wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni robocze, bez  dni wolnych od pracy. Kiedy pracownikowi należne jest wynagrodzenie, a kiedy nie. 
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy. Podstawa urlopu po zmniejszeniu/podwyższeniu wynagrodzenia 
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady ustalania uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, termin wypłaty
 • ustalanie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia kwoty 30-krotności
 • potrącenia z wynagrodzeń – zmiany wprowadzone przez COVID-19,
 • najczęściej występujące przychody zwolnione od podatków i składek

 

Wynagrodzenie zleceniobiorców

 • gdy zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń
 • gdy zleceniobiorca ma inne źródła dochodów
 • minimalna stawka  godzinowa dla zleceniobiorców
 • jak potwierdzać liczbę godzin zleceniobiorcy (czy trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy)
 • korekta rozliczeń z ZUS-em i zwrot zleceniobiorcy nadpłaconych składek
 • rozliczanie umowy zlecenia zawartej z uczniem, studentem

 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego należne pracownikom i zleceniobiorcom świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy) ustalanie prawa do świadczeń

 • świadczenia związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków)
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia, 
 • kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić
 • Zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-u jak rozliczać

Odpowiedzi na pytania 

 

Zajęcia poprowadzi - radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik ZUS

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Wynagrodzenia w 2020 roku pracowników, zleceniobiorców


Data szkolenia:
2020-11-09   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Bydgoszcz - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 2 listopada 2020r.  - koszt szkolenia 380 zł. netto (476,49 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 410 zł. netto (504,30 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnacja ze szkolenia.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Jeżeli rezygnacja wpłynie po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu.

Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

 

 


Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania 

 • wynagrodzenie minimalne 
 • dodatek za pracę w godzinach nocnych
 • wynagrodzenie za część miesiąca (urlop bezpłatny, wynagrodzenie w przypadku choroby i innej nieobecności, rozpoczęcie zakończenie pracy w trakcie miesiąca)
 • zwolnienie lekarskie i praca tego samego dnia
 • wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni robocze, bez  dni wolnych od pracy. Kiedy pracownikowi należne jest wynagrodzenie, a kiedy nie. 
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy. Podstawa urlopu po zmniejszeniu/podwyższeniu wynagrodzenia 
 • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady ustalania uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, termin wypłaty
 • ustalanie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia kwoty 30-krotności
 • potrącenia z wynagrodzeń – zmiany wprowadzone przez COVID-19,
 • najczęściej występujące przychody zwolnione od podatków i składek

 

Wynagrodzenie zleceniobiorców

 • gdy zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń
 • gdy zleceniobiorca ma inne źródła dochodów
 • minimalna stawka  godzinowa dla zleceniobiorców
 • jak potwierdzać liczbę godzin zleceniobiorcy (czy trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy)
 • korekta rozliczeń z ZUS-em i zwrot zleceniobiorcy nadpłaconych składek
 • rozliczanie umowy zlecenia zawartej z uczniem, studentem

 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego należne pracownikom i zleceniobiorcom świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy) ustalanie prawa do świadczeń

 • świadczenia związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków)
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia, 
 • kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić
 • Zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-u jak rozliczać

Odpowiedzi na pytania 

 

Zajęcia poprowadzi - radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wieloletni pracownik ZUS

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl