Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce - z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

 

 
Data szkolenia:   
2019-11-25   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Bydgoszcz - Centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 15 listopada 2019r. - koszt szkolenia 350,00 zł. netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Zajecia trwają w godzinanch 10.00-15.00

 

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 1. Jak zwolnienie podatkowe dla pracowników do 26 roku życia wpływa na naliczanie wynagrodzeń?

  1. Kogo dotyczy zwolnienie?

  2. Jakie są limity zwolnienia?

  3. Do jakich przychodów stosować zwolnienia?

  4. Czy stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową?

  5. Jak wykazać przychody na PIT 11?

  6. Jak rozliczyć składkę zdrowotną odliczaną od zaliczki na podatek dochodowy?

  7. Jak rozliczyć nadwyżkę przychodu ponad kwotę wolną?

  8. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?

  9. Jak obliczyć wiek pracownika?

 2. Jak skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów i ulga podatkowa wpływają na kwoty wolne od potrąceń?

 3. Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?

 4. Czy w umowie o pracę można określić wynagrodzenie pracownika w kwocie netto?

 5. Jak wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

 6. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego?

 7. Jak ustalić minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia?

 8. Jak obliczyć wynagrodzenie przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?

 9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?

 10. Jak dzieli się składniki wynagrodzenia dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

 11. Czym różni się premia od nagrody?

 12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

 13. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?

 14. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?

 15. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

 16. Pytania i dyskusja

 

 

 

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

 

 

 

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce - z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

 


Data szkolenia:
2019-11-25   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Bydgoszcz - Centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 15 listopada 2019r. - koszt szkolenia 350,00 zł. netto (430,50 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Zajecia trwają w godzinanch 10.00-15.00

 

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 1. Jak zwolnienie podatkowe dla pracowników do 26 roku życia wpływa na naliczanie wynagrodzeń?

  1. Kogo dotyczy zwolnienie?

  2. Jakie są limity zwolnienia?

  3. Do jakich przychodów stosować zwolnienia?

  4. Czy stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową?

  5. Jak wykazać przychody na PIT 11?

  6. Jak rozliczyć składkę zdrowotną odliczaną od zaliczki na podatek dochodowy?

  7. Jak rozliczyć nadwyżkę przychodu ponad kwotę wolną?

  8. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?

  9. Jak obliczyć wiek pracownika?

 2. Jak skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów i ulga podatkowa wpływają na kwoty wolne od potrąceń?

 3. Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?

 4. Czy w umowie o pracę można określić wynagrodzenie pracownika w kwocie netto?

 5. Jak wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

 6. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego?

 7. Jak ustalić minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia?

 8. Jak obliczyć wynagrodzenie przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?

 9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?

 10. Jak dzieli się składniki wynagrodzenia dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

 11. Czym różni się premia od nagrody?

 12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

 13. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?

 14. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?

 15. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

 16. Pytania i dyskusja

 

 

 

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

 

 

 

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl