Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2020 r.

 

 
Data szkolenia:   
2020-03-23   godzina rozpoczęcia:  10:30   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Wrocław - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 15 marca 2020r. koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00


Program szkolenia:  

Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym
 • pracownikiem obowiązki względem ZUS – nowa definicja płatnika składek
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • przychody zwolnione od składek
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
 • przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

 

Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

 • umowy zlecenia- umowy o pracę,
 • umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
 • umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
 • umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 

Umowa o dzieło, a składki ZUS:

 • różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
 • wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia

 

Zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
 • kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich zmiany od 2019 r.
 • dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
 • podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków

 

Zasiłki macierzyńskie

 • za okres urlopu macierzyńskiego
 • za okres urlopu rodzicielskiego
 • za okres urlopu ojcowskiego
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy
 • sposoby obliczania okresu wydłużenia

 

Zasiłek opiekuńczy

 • komu przysługuje
 • okres zasiłkowy

 

Zajecia poprowadzi Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2020 r.

 


Data szkolenia:
2020-03-23   godzina rozpoczęcia: 10:30  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Wrocław - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 15 marca 2020r. koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00


Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

 • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym
 • pracownikiem obowiązki względem ZUS – nowa definicja płatnika składek
 • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 • przychody zwolnione od składek
 • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
 • przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

 

Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

 • umowy zlecenia- umowy o pracę,
 • umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,
 • umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 • umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,
 • umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
 • umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 

Umowa o dzieło, a składki ZUS:

 • różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
 • wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 • jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia

 

Zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
 • kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich zmiany od 2019 r.
 • dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych
 • podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków

 

Zasiłki macierzyńskie

 • za okres urlopu macierzyńskiego
 • za okres urlopu rodzicielskiego
 • za okres urlopu ojcowskiego
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy
 • sposoby obliczania okresu wydłużenia

 

Zasiłek opiekuńczy

 • komu przysługuje
 • okres zasiłkowy

 

Zajecia poprowadzi Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl