Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Pracownicze Programy Kapitałowe -  jak tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych

 
Data szkolenia:   
2020-10-27   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Lublin - Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 19 paździenika 2020r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto. (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00

 


Program szkolenia:  

Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych  przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 1. uzyska informację o podstawowych założeniach systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych, rola którą mają spełnić PPK
 2. kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
 3. jakie kroki należy spełnić, co oznacza utworzenie PPK
 4. kto, kiedy i jak musi/ może się zapisać
 5. kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
 6. koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
 7. nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 8. jakie sankcje karne

 

Program szkolenia

 

Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • rola jaką mają spełnić
 • inne formy oszczędzania na emeryturę
 • zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • obligatoryjne członkostwo na start
 • kto, kiedy i jak musi się zapisać

Ogólne zasady Pracowniczych Planów kapitałowych

Charakterystyka Umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Obowiązki pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe

 • wpłaty dokonywane w ramach PPK
 • czym kierować się wybierając usługodawcę
 • obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • rola pracowników w tworzeniu PPK

Koszty zarządzania PPK

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Pracownik w PPK

 • kto, kiedy i jak musi/może się zapisać
 • wystąpienie z PPK i co dalej
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 • podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika
 • kiedy i jak można dysponować środkami PPK przed 60 rokiem życia po przekroczeniu 60 roku życia

Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika

 • rodzaj wpłat
 • zachęty do inwestowania od Państwa
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Przepisy karne

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert, specjalista. Prelegent konferencji i sympozjów o zasięgu krajowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji na temat opłacania składek na ZUS, zawierania umów o pracę, zlecenia czy o dzieło,  świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Pracownicze Programy Kapitałowe -  jak tworzyć i prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych


Data szkolenia:
2020-10-27   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Lublin - Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 19 paździenika 2020r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto. (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00

 


Wykład połączony z analizą przypadków (proponowanych  przez trenera i zgłaszanych przez uczestników), dyskusja moderowana

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

 1. uzyska informację o podstawowych założeniach systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych, rola którą mają spełnić PPK
 2. kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
 3. jakie kroki należy spełnić, co oznacza utworzenie PPK
 4. kto, kiedy i jak musi/ może się zapisać
 5. kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
 6. koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
 7. nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 8. jakie sankcje karne

 

Program szkolenia

 

Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • rola jaką mają spełnić
 • inne formy oszczędzania na emeryturę
 • zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych

 • obligatoryjne członkostwo na start
 • kto, kiedy i jak musi się zapisać

Ogólne zasady Pracowniczych Planów kapitałowych

Charakterystyka Umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Obowiązki pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe

 • wpłaty dokonywane w ramach PPK
 • czym kierować się wybierając usługodawcę
 • obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • rola pracowników w tworzeniu PPK

Koszty zarządzania PPK

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Pracownik w PPK

 • kto, kiedy i jak musi/może się zapisać
 • wystąpienie z PPK i co dalej
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 • podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika
 • kiedy i jak można dysponować środkami PPK przed 60 rokiem życia po przekroczeniu 60 roku życia

Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika

 • rodzaj wpłat
 • zachęty do inwestowania od Państwa
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Przepisy karne

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław – Radca Prawny. Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert, specjalista. Prelegent konferencji i sympozjów o zasięgu krajowym. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji na temat opłacania składek na ZUS, zawierania umów o pracę, zlecenia czy o dzieło,  świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl