Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Prawo pracy w 2020r.

 
Data szkolenia:   
2020-10-13   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

 Przy zgłoszeniu do 5 października 2020r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cane (398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Program szkolenia:

1. Problematyka pracy zdalnej, w szczególności:

 • czym się różni praca zdalna wynikająca ze SPECUSTAWY od tzw. „Home office” ?
 • gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej – akta osobowe czy „teczka czasu pracy” ?
 • na ile czasu ma być wydane takie polecenie?
 • na jakich zasadach świadczyć dłużej pracę zdalną?
 • czas pracy, a praca zdalna, jakie dokumenty należy tworzyć na potrzeby ewidencjonowania czasu pracy w przypadku pracy zdalnej?
 • co z RODO przy pracy zdalnej? Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą korzystać z przerw?

 

2. Czy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku?

 • urlopy pracownicze a koronawirus
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • urlop zaległy – kiedy i na jakich zasadach jest udzielany?
 • urlopy rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – czy mogą być odpowiedzią na spadek zapotrzebowania na pracę?
 • plan urlopów – czy nadal obowiązuje?
 • kiedy pracownik może odwołać urlop?

 

3. Polecenie pozostania w domu (przestój) – jakie są wymogi formalne, w jakiej formie powiadomić pracownika, czy musi być jakieś zarządzenie wewnętrzne? - wynagrodzenie za przestój – kiedy należy wypłacić?

 • wynagrodzenie za przestój – zasady i warunki wypłacania
 • wynagrodzenie za przestój a dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • częste błędy w obliczeniach,
 • przestój a świadczenia z ZFŚS

 

4. Czy pracownik może odmówić przyjścia do zakładu pracy?

 

5. Czy pracownik może odmówić wyjazdu w podróż służbową?

 

6. Na jakich zasadach można zawiesić wypłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę,

 

7. Zawieszenie badań profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz badań psychologicznych

 • czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o aktualnym stanie zdrowia?
 • czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikowi przed przystąpieniem do pracy? Jakie powinny pojawić się oświadczenia i informacje ze strony pracodawcy?

 

8. Czy pracownik musi obywać szkolenia bhp w okresie ogłoszonego stanu epidemii.

 • czy w związku z koronawirusem należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego ?
 • czy w związku z koronawirusem należy zmienić zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ?

 

9. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę.

 • Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy – jak to prawidłowo zrobić? Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron tak aby pracownik nie stracił prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

10. Zmiany rozkładów czasu pracy, praca nie przez wszystkie godziny, zmiana systemu pracy z dnia na dzień – czy to możliwe?

 • metody uelastycznienia czasu pracy w okresie zagrożenia koronawirusem
 • plusy i minusy „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
 • metody wprowadzenia „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
 • jak najszybciej objąć pracowników „ruchomym/elastycznym czasem pracy” ?
 • jak zmienić godziny rozpoczynania pracy pracowników bez zmiany regulaminu pracy – bez zarzutu naruszania doby pracowniczej ?

 

11. Kwarantanna dla pracownika – co to oznacza dla zakładu pracy?

 • kto poodejmuje decyzję o kwarantannie i na jakiej podstaw?
 • jak jest rola pracodawcy?
 • jakie obowiązki ma pracodawcy w związku z koronawirusem?
 • kwarantanna a prawo do świadczeń z tytułu choroby?

 

12. Pracownik – żołnierz wojsk obrony terytorialnej – wezwany do służby – co to oznacza dla zakładu, jakie dokumenty musi przełożyć – co mu się należy?

 

13. Na jakich zasadach można zawiesić wypłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę,

 • jak dokonać szybkich zmian w aktach wewnątrzzakładowych w związku z trudną sytuacją finansową.

 

14. Zmiany w umowach o pracę, ograniczenie świadczeń dla pracowników.

 

15. Wybrane zagadnienia dot. zwolnień grupowych Kiedy stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników?

 • Procedura zwolnień grupowych a zwolnienia indywidualne
 • Ochrona przed zwolnieniem w ustawie o zwolnieniach grupowych

 

Zajęcia poprowadzi -  Kalina Kaczmarek - ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; wieloletni  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Prawo pracy w 2020r.


Data szkolenia:
2020-10-13   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

 Przy zgłoszeniu do 5 października 2020r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cane (398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:

1. Problematyka pracy zdalnej, w szczególności:

 • czym się różni praca zdalna wynikająca ze SPECUSTAWY od tzw. „Home office” ?
 • gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej – akta osobowe czy „teczka czasu pracy” ?
 • na ile czasu ma być wydane takie polecenie?
 • na jakich zasadach świadczyć dłużej pracę zdalną?
 • czas pracy, a praca zdalna, jakie dokumenty należy tworzyć na potrzeby ewidencjonowania czasu pracy w przypadku pracy zdalnej?
 • co z RODO przy pracy zdalnej? Czy pracownicy pracujący zdalnie mogą korzystać z przerw?

 

2. Czy można pracownika wysłać na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku?

 • urlopy pracownicze a koronawirus
 • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • urlop zaległy – kiedy i na jakich zasadach jest udzielany?
 • urlopy rodzicielski, ojcowski i wychowawczy – czy mogą być odpowiedzią na spadek zapotrzebowania na pracę?
 • plan urlopów – czy nadal obowiązuje?
 • kiedy pracownik może odwołać urlop?

 

3. Polecenie pozostania w domu (przestój) – jakie są wymogi formalne, w jakiej formie powiadomić pracownika, czy musi być jakieś zarządzenie wewnętrzne? - wynagrodzenie za przestój – kiedy należy wypłacić?

 • wynagrodzenie za przestój – zasady i warunki wypłacania
 • wynagrodzenie za przestój a dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 • częste błędy w obliczeniach,
 • przestój a świadczenia z ZFŚS

 

4. Czy pracownik może odmówić przyjścia do zakładu pracy?

 

5. Czy pracownik może odmówić wyjazdu w podróż służbową?

 

6. Na jakich zasadach można zawiesić wypłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę,

 

7. Zawieszenie badań profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz badań psychologicznych

 • czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o aktualnym stanie zdrowia?
 • czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikowi przed przystąpieniem do pracy? Jakie powinny pojawić się oświadczenia i informacje ze strony pracodawcy?

 

8. Czy pracownik musi obywać szkolenia bhp w okresie ogłoszonego stanu epidemii.

 • czy w związku z koronawirusem należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego ?
 • czy w związku z koronawirusem należy zmienić zasady przydziału środków ochrony indywidualnej ?

 

9. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę.

 • Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy – jak to prawidłowo zrobić? Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron tak aby pracownik nie stracił prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

10. Zmiany rozkładów czasu pracy, praca nie przez wszystkie godziny, zmiana systemu pracy z dnia na dzień – czy to możliwe?

 • metody uelastycznienia czasu pracy w okresie zagrożenia koronawirusem
 • plusy i minusy „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
 • metody wprowadzenia „ruchomego/elastycznego czasu pracy”
 • jak najszybciej objąć pracowników „ruchomym/elastycznym czasem pracy” ?
 • jak zmienić godziny rozpoczynania pracy pracowników bez zmiany regulaminu pracy – bez zarzutu naruszania doby pracowniczej ?

 

11. Kwarantanna dla pracownika – co to oznacza dla zakładu pracy?

 • kto poodejmuje decyzję o kwarantannie i na jakiej podstaw?
 • jak jest rola pracodawcy?
 • jakie obowiązki ma pracodawcy w związku z koronawirusem?
 • kwarantanna a prawo do świadczeń z tytułu choroby?

 

12. Pracownik – żołnierz wojsk obrony terytorialnej – wezwany do służby – co to oznacza dla zakładu, jakie dokumenty musi przełożyć – co mu się należy?

 

13. Na jakich zasadach można zawiesić wypłacanie premii i wyższych dodatków z Regulaminu wynagradzania, układów zbiorowych pracy i umów o pracę,

 • jak dokonać szybkich zmian w aktach wewnątrzzakładowych w związku z trudną sytuacją finansową.

 

14. Zmiany w umowach o pracę, ograniczenie świadczeń dla pracowników.

 

15. Wybrane zagadnienia dot. zwolnień grupowych Kiedy stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników?

 • Procedura zwolnień grupowych a zwolnienia indywidualne
 • Ochrona przed zwolnieniem w ustawie o zwolnieniach grupowych

 

Zajęcia poprowadzi -  Kalina Kaczmarek - ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; wieloletni  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl