Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020r.

 
Data szkolenia:   
2020-03-25   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 16 marca 2020r. - koszt szkolenia 365,95 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Omówienie przepisów wchodzących w życie w 2020 roku w tym m.in.

 • mikrorachunku podatkowego,
 • przekształcenie OFE w IKE ,
 • prawa do błędu dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

 

Dwie stawki podatku w 1 miesiącu w umowie o pracę (zmiana od 1.01. 2020 ) konsekwencje podatkowe- omówienie  

 

Koszty autorskie w stosunku pracy w 2020 roku w tym nowe wykładnie podatkowe  

 

Zwolnienie dla młodych a koszty autorskie  

 

Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych tj. do 26 roku życia –wybrane problemy w tym m.in. wypłaty dla 26 –latków:

 • staży.
 • praktyk,
 • zasiłków,
 • odszkodowań,
 • świadczeń socjalnych
 • PIT 11 za rok 2019 a PIT 11 za rok 2020 omówienie różnic

 

Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:  

 • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy,
 • wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji, 
 • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich; 
 • czynny żal – jak składać i kiedy

 

Nowe stanowisko Fiskusa w sprawie zapłaty przez pracodawcę ,zleceniodawcę zaległych składek ZUS

 • zwolnienia podatkowe dla pracowników tymczasowych
 • omówienie wpłat na program ppk w kontekście podatkowym- wybrane problemy
 • nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a podatek

 

Samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych w kontekście podatkowym stos. pracy, zlecenie ,kontrakt menagerski.

 

Wybrane zwolnienia podatkowe

 • umowa o dzieło /zlecenie, kontrakt menagerski a
 • działalność gospodarcza

Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy oraz z umowy zlecenia – kontekst orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego , w tym:

 • imprezy integracyjne
 • polisy
 • noclegi
 • transport

 

Świadczenia socjalne a podatek- pracownicy, emeryci w tym m.in. bony, karty  

 

Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, zleceniobiorcach  

 

Odszkodowania dla pracowników i byłych pracowników - wybrane problemy  

 

PKZP a podatek  

 

Świadczenia ze związków zawodowych a zfśs w kontekście podatkowym  

 

Świadczenia dla emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy  

 

Opodatkowanie ryczałtów z umów zlecenie do 200 zl. – wybrane problemy  

 

Świadczenia po zmarłych pracownikach, byłych pracownikach, zleceniobiorcach/dzieło biorcach a podatek  

 

Umorzone pożyczki w kontekście podatkowym  

 

Opodatkowanie świadczeń dla nierezydentów w tym dla Ukraińców – wybrane problemy  

 

Danina solidarnościowa –omówienie  

 

Ulga termomodernizacyjna –program czyste powietrze oraz ulga mój prąd – omówienie

 

Zajecia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieoletni pracownik Ministerestwa Finansów.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020r.


Data szkolenia:
2020-03-25   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Katowice - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 16 marca 2020r. - koszt szkolenia 365,95 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto)

 

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.
 • Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu lub przelewem na podstawie faktury.

  Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Omówienie przepisów wchodzących w życie w 2020 roku w tym m.in.

 • mikrorachunku podatkowego,
 • przekształcenie OFE w IKE ,
 • prawa do błędu dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

 

Dwie stawki podatku w 1 miesiącu w umowie o pracę (zmiana od 1.01. 2020 ) konsekwencje podatkowe- omówienie  

 

Koszty autorskie w stosunku pracy w 2020 roku w tym nowe wykładnie podatkowe  

 

Zwolnienie dla młodych a koszty autorskie  

 

Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych tj. do 26 roku życia –wybrane problemy w tym m.in. wypłaty dla 26 –latków:

 • staży.
 • praktyk,
 • zasiłków,
 • odszkodowań,
 • świadczeń socjalnych
 • PIT 11 za rok 2019 a PIT 11 za rok 2020 omówienie różnic

 

Podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:  

 • nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy,
 • wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji, 
 • koszty działalności wykonywanej osobiście, w tym koszty zarządu, rady nadzorczej, osób na kontraktach menedżerskich; 
 • czynny żal – jak składać i kiedy

 

Nowe stanowisko Fiskusa w sprawie zapłaty przez pracodawcę ,zleceniodawcę zaległych składek ZUS

 • zwolnienia podatkowe dla pracowników tymczasowych
 • omówienie wpłat na program ppk w kontekście podatkowym- wybrane problemy
 • nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a podatek

 

Samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych w kontekście podatkowym stos. pracy, zlecenie ,kontrakt menagerski.

 

Wybrane zwolnienia podatkowe

 • umowa o dzieło /zlecenie, kontrakt menagerski a
 • działalność gospodarcza

Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy oraz z umowy zlecenia – kontekst orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego , w tym:

 • imprezy integracyjne
 • polisy
 • noclegi
 • transport

 

Świadczenia socjalne a podatek- pracownicy, emeryci w tym m.in. bony, karty  

 

Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, zleceniobiorcach  

 

Odszkodowania dla pracowników i byłych pracowników - wybrane problemy  

 

PKZP a podatek  

 

Świadczenia ze związków zawodowych a zfśs w kontekście podatkowym  

 

Świadczenia dla emerytów i rencistów od byłych zakładów pracy  

 

Opodatkowanie ryczałtów z umów zlecenie do 200 zl. – wybrane problemy  

 

Świadczenia po zmarłych pracownikach, byłych pracownikach, zleceniobiorcach/dzieło biorcach a podatek  

 

Umorzone pożyczki w kontekście podatkowym  

 

Opodatkowanie świadczeń dla nierezydentów w tym dla Ukraińców – wybrane problemy  

 

Danina solidarnościowa –omówienie  

 

Ulga termomodernizacyjna –program czyste powietrze oraz ulga mój prąd – omówienie

 

Zajecia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieoletni pracownik Ministerestwa Finansów.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl