Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63,

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Kompendium Rozliczeń podatkowo – składkowych w 2021 r. 

Umów prawa cywilnego w tym rozliczania cudzoziemców

 
Data szkolenia:   
2021-03-17   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 10 marca 2021r. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

 

PLAN SZKOLENIA

 

Umowa o dzieło i zlecenia

 • obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.  - wypełnianie formularza ZUS RDU
 • umowy zlecenia objęte minimalną stawką godzinową

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń

 1. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe oraz ograniczenie podstawy w 2021 r.

 2. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych w 2021 r.

 3. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym

 4. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy

 5. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta

 6. korekta składek ZUS:

 7. nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
 2. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
 3. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
  • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
  • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
  • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
 4. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia

  • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia

  • umowa o pracę i kilka umów zlecenia

  • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów

  • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

 

Kontrakt menedżerski

 1. zawarcie kontraktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 2. zawarcie kontraktu odbiegającego zakresowo od prowadzonej działalności gospodarczej
 3. rozliczenie składkowo – podatkowe w ww. przypadkach po zmianie stanowiska ZUS i wyroku Sądu Najwyższego

 

Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych

 

 1. umowa zlecenia na terytorium RP:

  • ustalenie rezydencji podatkowej
  • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
  • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
  • certyfikat rezydencji
  • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta
 3. informacje: PIT-11 
  •   IFT-1 / IFT-1R
 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Kompendium Rozliczeń podatkowo – składkowych w 2021 r. 

Umów prawa cywilnego w tym rozliczania cudzoziemców


Data szkolenia:
2021-03-17   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 10 marca 2021r. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami.

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

 

PLAN SZKOLENIA

 

Umowa o dzieło i zlecenia

 • obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.  - wypełnianie formularza ZUS RDU
 • umowy zlecenia objęte minimalną stawką godzinową

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń

 1. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe oraz ograniczenie podstawy w 2021 r.

 2. roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych w 2021 r.

 3. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym

 4. umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy

 5. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta

 6. korekta składek ZUS:

 7. nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 1. ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
 2. zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
 3. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia
  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
  • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
  • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
  • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia
 4. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia

  • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia

  • umowa o pracę i kilka umów zlecenia

  • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów

  • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

 

Kontrakt menedżerski

 1. zawarcie kontraktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 2. zawarcie kontraktu odbiegającego zakresowo od prowadzonej działalności gospodarczej
 3. rozliczenie składkowo – podatkowe w ww. przypadkach po zmianie stanowiska ZUS i wyroku Sądu Najwyższego

 

Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych

 

 1. umowa zlecenia na terytorium RP:

  • ustalenie rezydencji podatkowej
  • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • podleganie ubezpieczeniom społecznym
 2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
  • zakres obowiązku podatkowego w Polsce
  • certyfikat rezydencji
  • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu
  • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta
 3. informacje: PIT-11 
  •   IFT-1 / IFT-1R
Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl