Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek VAT - Nowy Ład 2022, Krajowy System e-faktur od 1 stycznia 2022, SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

 
Data szkolenia:   
2022-02-25   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

300 zł. netto (369zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Program szkolenia:  

 

„Polski Ład” – zmiany w VAT od 2022 r.

 1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:
  • zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
  • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
  • mechanizm podzielonej płatności w GV,
  • dokumentacja w GV,
  • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
  • zwroty podatku VAT,
  • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
  • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
 2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
 3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe
 4. Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego
 5. Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 6. Zmiany w WIS
 7. Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji

 

 Inne zmiany w VAT od 1 stycznia 2022r. 

 1. Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji) 
 2.  Zapłata KRUS z rachunku VAT.
 3. Zmiany w JPK – obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
 4. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
 5. Zmiany w JPK – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).

Krajowy System e - Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 2. Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 3. Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 4. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 5. Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 6. faktura zaliczkowa w KSeF,
 7.  Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 8. Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
 9. dane raportowane w JPK_VAT a KSeF, 
 10. zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
 11.  JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
 12. faktury korygujące w KSeF,
 13. dostęp do faktur w KSeF.
 14. nota korygująca a KSeF,
 15. kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
 16. faktura uproszczona a KSeF,
 17. faktury do paragonu a KSeF,
 18. faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
 19. korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
 20. korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021

 1. usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług;
 2.  dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług;
 3.  wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu;
 4.  określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu;
 5.  zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej;
 6.  możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem;
 7.  wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji;
 8.  przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26;
 9.  dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE;
 10.  zmiany w mechanizmie podzielonej płatności

Prowadzący: - Mirella Chomont - Radca Prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Doświadczony oskarżyciel skarbowy (były pracownik organów administracji skarbowej), oraz były współpracownik największych  Kancelarii prawnych województwa zachodniopomorskiego  jak i firm  audytorsko-księgowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze Specjalnymi Stefami Ekonomicznymi. Doradza tez wielu firmom działającymi w SSE zarówno w zakresie podejmowania działalności jak i doradztwie podatkowym  .

 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek VAT - Nowy Ład 2022, Krajowy System e-faktur od 1 stycznia 2022, SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.


Data szkolenia:
2022-02-25   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

300 zł. netto (369zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


 

„Polski Ład” – zmiany w VAT od 2022 r.

 1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika:
  • zasady opodatkowania wewnątrz grupy,
  • stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych,
  • mechanizm podzielonej płatności w GV,
  • dokumentacja w GV,
  • rejestracja GV i przesłanki do założenia GV,
  • zwroty podatku VAT,
  • odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy,
  • rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.
 2. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych.
 3. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe
 4. Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego
 5. Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 6. Zmiany w WIS
 7. Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji

 

 Inne zmiany w VAT od 1 stycznia 2022r. 

 1. Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji) 
 2.  Zapłata KRUS z rachunku VAT.
 3. Zmiany w JPK – obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.
 4. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).
 5. Zmiany w JPK – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).

Krajowy System e - Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022

 1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
 2. Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
 3. Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
 4. Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
 5. Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
 6. faktura zaliczkowa w KSeF,
 7.  Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
 8. Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
 9. dane raportowane w JPK_VAT a KSeF, 
 10. zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
 11.  JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
 12. faktury korygujące w KSeF,
 13. dostęp do faktur w KSeF.
 14. nota korygująca a KSeF,
 15. kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
 16. faktura uproszczona a KSeF,
 17. faktury do paragonu a KSeF,
 18. faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
 19. korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
 20. korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021

 1. usunięcie 3-miesięcznego ograniczenia w odliczaniu VAT w przypadku importu usług;
 2.  dodanie przepisów określających sposób ujmowania korekt in minus w przypadku WNT i importu usług;
 3.  wprowadzenie uregulowań uwzględniających skutki Brexitu;
 4.  określenie zasad rozliczania transakcji łańcuchowych, jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu;
 5.  zmiany w rozliczaniu importu towarów w procedurze uproszczonej;
 6.  możliwość wybrania opcji opodatkowania dostawy nieruchomości przed notariuszem;
 7.  wydłużenie okresu odliczenia VAT realizowanego poprzez korektę deklaracji;
 8.  przesunięcie terminu na złożenie informacji VAT-26;
 9.  dostosowanie przepisów o uldze na złe długi do wytycznych TSUE;
 10.  zmiany w mechanizmie podzielonej płatności

Prowadzący: - Mirella Chomont - Radca Prawny, doradca podatkowy, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Doświadczony oskarżyciel skarbowy (były pracownik organów administracji skarbowej), oraz były współpracownik największych  Kancelarii prawnych województwa zachodniopomorskiego  jak i firm  audytorsko-księgowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze Specjalnymi Stefami Ekonomicznymi. Doradza tez wielu firmom działającymi w SSE zarówno w zakresie podejmowania działalności jak i doradztwie podatkowym  .

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl