Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie Zasiłków Chorobowych Pracowników i Zleceniobiorców po zmianach od 1 stycznia 2022 r.

 
Data szkolenia:   
2021-12-20   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2021 r. - koszt szkolenia 220 zł. netto (270,60 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.30


Program szkolenia:  

Celem szkolenia: jest omówienie wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian w przepisach ustawy zasiłkowej. 

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem świadczeń chorobowych co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tej tematyce jak i osób na co dzień zajmujących się tymi zagadnieniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan Szkolenia

 

I. Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025 

 1. przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 2. przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków

 

II. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

 

 1. prawo do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym:

  • zapłata składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie
  • brak zaległości warunkiem uzyskania prawa do świadczeń chorobowych
 2. wypłata świadczeń chorobowych po ustaniu ubezpieczenia chorobowego:

  • warunki do uzyskania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
  • skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego
  • ograniczenie wysokości wypłaty świadczeń chorobowych
  • prawo do emerytury i renty a prawo do zasiłku chorobowego
  • warunki wypłaty zasiłku chorobowego w okresie wejścia w życie zmian
 3. świadczenie rehabilitacyjne a prawo do emerytury i renty 

  • warunki wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
  • waloryzacja podstawy zasiłku chorobowego
  • waloryzacja a ponowna niezdolność do pracy
 4. ustalanie okresu zasiłkowego po przerwie krótszej niż 60 dni

  • okresy wliczane do okresu zasiłkowego
  • inna choroba a brak przerwy co najmniej 61 dni
  • przepis przejściowy
 5. podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

 6. zasiłek wyrównawczy a prawo do renty i emerytury

 7. zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia

 8. ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach 

 9. pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków

 10. przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

 

III. Okresy zasiłkowe – jak ustalić ?

 

 1. kody literowe na e-ZLA

 2. kiedy wystąpić do ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego

 

IV. Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych osób będących pracownikami  z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2022 r.

 

 1. minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

  • przeliczenie podstawy na przełomie roku
  • zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej
 2. wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

  • okresy przyjmowane do podstawy i miesiące, które należy z niej wyłączyć uzupełnianie składników wynagrodzenia: stałych i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie i nieproporcjonalnie
  • składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń uzupełnianie miesiąca:niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy
 3. wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń

  • zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
  • zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 4. powrót pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego

 5. nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

  • zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego
 6. zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę:

  • nowy składnik wynagrodzenia
  • zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 7. wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

 • uwzględnianie składników kwartalnych, rocznych i półrocznych

 

V. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców

 

 1. niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia 

 2. niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

 3. posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego 

 4. ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia

 

 

 

 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie Zasiłków Chorobowych Pracowników i Zleceniobiorców po zmianach od 1 stycznia 2022 r.


Data szkolenia:
2021-12-20   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 6 grudnia 2021 r. - koszt szkolenia 220 zł. netto (270,60 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.30


Celem szkolenia: jest omówienie wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian w przepisach ustawy zasiłkowej. 

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem świadczeń chorobowych co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tej tematyce jak i osób na co dzień zajmujących się tymi zagadnieniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan Szkolenia

 

I. Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025 

 1. przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 2. przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków

 

II. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

 

 1. prawo do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym:

  • zapłata składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie
  • brak zaległości warunkiem uzyskania prawa do świadczeń chorobowych
 2. wypłata świadczeń chorobowych po ustaniu ubezpieczenia chorobowego:

  • warunki do uzyskania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
  • skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego
  • ograniczenie wysokości wypłaty świadczeń chorobowych
  • prawo do emerytury i renty a prawo do zasiłku chorobowego
  • warunki wypłaty zasiłku chorobowego w okresie wejścia w życie zmian
 3. świadczenie rehabilitacyjne a prawo do emerytury i renty 

  • warunki wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
  • waloryzacja podstawy zasiłku chorobowego
  • waloryzacja a ponowna niezdolność do pracy
 4. ustalanie okresu zasiłkowego po przerwie krótszej niż 60 dni

  • okresy wliczane do okresu zasiłkowego
  • inna choroba a brak przerwy co najmniej 61 dni
  • przepis przejściowy
 5. podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

 6. zasiłek wyrównawczy a prawo do renty i emerytury

 7. zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia

 8. ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianach 

 9. pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków

 10. przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

 

III. Okresy zasiłkowe – jak ustalić ?

 

 1. kody literowe na e-ZLA

 2. kiedy wystąpić do ZUS o ustalenie okresu zasiłkowego

 

IV. Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych osób będących pracownikami  z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2022 r.

 

 1. minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

  • przeliczenie podstawy na przełomie roku
  • zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej
 2. wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

  • okresy przyjmowane do podstawy i miesiące, które należy z niej wyłączyć uzupełnianie składników wynagrodzenia: stałych i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie i nieproporcjonalnie
  • składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń uzupełnianie miesiąca:niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy
 3. wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń

  • zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
  • zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 4. powrót pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego

 5. nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

  • zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego
 6. zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę:

  • nowy składnik wynagrodzenia
  • zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia
 7. wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

 • uwzględnianie składników kwartalnych, rocznych i półrocznych

 

V. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców

 

 1. niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia 

 2. niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

 3. posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego 

 4. ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia

 

 

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl