Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63,

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Korygowanie błędów na liście płac w 2021 r.

składki ZUS – podatek dochodowy – świadczenia chorobowe - dokumentacja

- warsztaty praktyczne -

 
Data szkolenia:   
2021-06-15   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2021r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Program szkolenia:  

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan szkolenia

 

Rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę

 1. zwolnienie lekarskie e ZLA po wypłacie wynagrodzenia 
  • korekta nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 2. zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia 
  • rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu dokonanego zwrotu wynagrodzenia
 3. zapłata za pracownika zaległych składek ZUS 
  • skutki w podatku dochodowym
 4. zapłata za pracownika zaległych składek ZUS i zwrot w ratach składek przez pracownika

  • rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek
 5. zapłata zaległych składek za byłego pracownika

  • rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek
 6. zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe

  • czy należy korygować PIT-4R, PIT-11 
  • odsetki od zaległości podatkowych 
  • zapłata zaległej zaliczki na podatek 
 7. nadpłata podatku od wypłaconych świadczeń pracowniczych
  • czy należy korygować deklaracje za lata poprzednie 
  • jak postąpić z nadpłatą podatku w roku bieżącym
 8. błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 9. śmierć pracownika
 • rozliczenie wynagrodzenia po śmierci pracownika 

 

Umowy cywilnoprawne

Zwrot nadpłaconych składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru

 1. uczeń i student do 26 roku życia
  • korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby wykonującej w dalszym ciągu umowę zlecenia
  • korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby po rozwiązaniu umowy zlecenia
 2. student do 26 roku życia
  • korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów
 3. zawarcie kilku umów zlecenia
  • informacja z ZUS o braku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z pierwszej zawartej umowy zlecenia
  • wynagrodzenie godzinowe, akordowe wypłacone w miesiącu następnym
  • a korekta składek za poprzednie miesiące kalendarzowe
  • rozpoczęcie i zakończenie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach
  • wpływ niezdolności do pracy na składkowanie umów zlecenia
 4. uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
  • zapłata zaległych składek w wyniku korekty
 5. uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
  • korekta dokumentów ZUS - zapłata zaległych składek 
  • korekta PIT 4R – PIT-11
 6. zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
  • czy należy korygować PIT-11 w związku ze zwrotem zaległych składek 
 7. prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 8. skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
  • kto ponosi odpowiedzialność za błędnie złożone oświadczenie ? jak skorygować dokumenty ZUS w związku z niedopłatą składek ?
 9. zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
  • korekta dokumentów ZUS
  • rozliczenie składkowo – podatkowe zwrotu dla pracownika
  • rozliczenie składkowo – podatkowe zwrotu dla byłego pracownika (kup i ulga podatkowa w świetle najnowszych wyjaśnień MF)
  • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w związku ze zwrotem składek
 10. przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

Świadczenia chorobowe

 1. uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
  • korekta dokumentów ZUS 
  • rozliczenie wyrównania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
  • rozliczenie nadpłaconej składki zdrowotnej 
  • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
  • korekta dokumentów ZUS – jak potrącić niedopłaconą składkę zdrowotną
 2. korekta świadczeń chorobowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek E-R 
 • ustalenie % wskaźnika
 • podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przy składnikach nie pomniejszanych za czas choroby 
 • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego

 

Korekta składek za pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

 1. prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym
 2. korekta składek w przypadku wykonywania pracy na urlopie wychowawczym
 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Korygowanie błędów na liście płac w 2021 r.

składki ZUS – podatek dochodowy – świadczenia chorobowe - dokumentacja

- warsztaty praktyczne -


Data szkolenia:
2021-06-15   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2021r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan szkolenia

 

Rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę

 1. zwolnienie lekarskie e ZLA po wypłacie wynagrodzenia 
  • korekta nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 2. zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia 
  • rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu dokonanego zwrotu wynagrodzenia
 3. zapłata za pracownika zaległych składek ZUS 
  • skutki w podatku dochodowym
 4. zapłata za pracownika zaległych składek ZUS i zwrot w ratach składek przez pracownika

  • rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek
 5. zapłata zaległych składek za byłego pracownika

  • rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek
 6. zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe

  • czy należy korygować PIT-4R, PIT-11 
  • odsetki od zaległości podatkowych 
  • zapłata zaległej zaliczki na podatek 
 7. nadpłata podatku od wypłaconych świadczeń pracowniczych
  • czy należy korygować deklaracje za lata poprzednie 
  • jak postąpić z nadpłatą podatku w roku bieżącym
 8. błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie
 9. śmierć pracownika
 • rozliczenie wynagrodzenia po śmierci pracownika 

 

Umowy cywilnoprawne

Zwrot nadpłaconych składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru

 1. uczeń i student do 26 roku życia
  • korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby wykonującej w dalszym ciągu umowę zlecenia
  • korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby po rozwiązaniu umowy zlecenia
 2. student do 26 roku życia
  • korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów
 3. zawarcie kilku umów zlecenia
  • informacja z ZUS o braku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z pierwszej zawartej umowy zlecenia
  • wynagrodzenie godzinowe, akordowe wypłacone w miesiącu następnym
  • a korekta składek za poprzednie miesiące kalendarzowe
  • rozpoczęcie i zakończenie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach
  • wpływ niezdolności do pracy na składkowanie umów zlecenia
 4. uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
  • zapłata zaległych składek w wyniku korekty
 5. uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
  • korekta dokumentów ZUS - zapłata zaległych składek 
  • korekta PIT 4R – PIT-11
 6. zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
  • czy należy korygować PIT-11 w związku ze zwrotem zaległych składek 
 7. prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
 8. skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
  • kto ponosi odpowiedzialność za błędnie złożone oświadczenie ? jak skorygować dokumenty ZUS w związku z niedopłatą składek ?
 9. zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
  • korekta dokumentów ZUS
  • rozliczenie składkowo – podatkowe zwrotu dla pracownika
  • rozliczenie składkowo – podatkowe zwrotu dla byłego pracownika (kup i ulga podatkowa w świetle najnowszych wyjaśnień MF)
  • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w związku ze zwrotem składek
 10. przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

Świadczenia chorobowe

 1. uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
  • korekta dokumentów ZUS 
  • rozliczenie wyrównania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
  • rozliczenie nadpłaconej składki zdrowotnej 
  • zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
  • korekta dokumentów ZUS – jak potrącić niedopłaconą składkę zdrowotną
 2. korekta świadczeń chorobowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek E-R 
 • ustalenie % wskaźnika
 • podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przy składnikach nie pomniejszanych za czas choroby 
 • korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego

 

Korekta składek za pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

 1. prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym
 2. korekta składek w przypadku wykonywania pracy na urlopie wychowawczym
Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl