Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków na Liście Płac w 2021 r. Ustalanie podstawy wymiaru z uwzględnieniem najnowszych stanowisk warsztaty praktyczne

 
Data szkolenia:   
2021-10-21   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 10 października 2021r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 13.30


Program szkolenia:  

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan szkolenia

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za nadgodziny

 1. składniki wynagrodzenia w podstawie „normalnego wynagrodzenia za nadgodziny”
 2. składniki wynagrodzenia w podstawie „dodatku za nadgodziny”
 3. udzielenie czasu wolnego w innym miesiącu kalendarzowym
 4. wysokość dodatku za pracę w niedziele i święta - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy z 2021 r. 
 5. wysokość dodatku za nadgodziny na koniec okresu rozliczeniowego
 6. praca ponadwymiarowa niepełnoetatowców

 

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 1. wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny
 2. liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 3. wynagrodzenie a okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 4. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP z 2021 r. 
 5. wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 6. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 7. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 8. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 9. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 10. świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej

 

Rozliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny

 1. pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia
 2. zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop
 3. konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop 
 4. premie w podstawie wynagrodzenia za urlop - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP z 2021 r. 
 5. przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 6. powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie 
 7. ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu prac
 8. składniki za okresy dłuższe miesiąc a nieprzepracowanie okresu 12 miesięcy
 9. dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP z 2021 r. 

 

Rozliczanie wynagrodzeń za inne nieobecności w pracy

 1. oddanie krwi w tym osocza po COVID - 19 
 2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 3. zwolnienia okolicznościowe.

 

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków chorobowych

 1. warunki uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie
 2. zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia
 3. pomniejszanych w sposób proporcjonalny i nieproporcjonalny a zapisy w przepisach płacowych.
 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków na Liście Płac w 2021 r. Ustalanie podstawy wymiaru z uwzględnieniem najnowszych stanowisk warsztaty praktyczne


Data szkolenia:
2021-10-21   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 10 października 2021r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 13.30


Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad korygowania błędnie wypłacanych wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz dokumentacji przekazywanej do ZUS i US.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym dokonywaniem korekt ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tematyce korekt jak i osób na co dzień zajmujących się tą problematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan szkolenia

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za nadgodziny

 1. składniki wynagrodzenia w podstawie „normalnego wynagrodzenia za nadgodziny”
 2. składniki wynagrodzenia w podstawie „dodatku za nadgodziny”
 3. udzielenie czasu wolnego w innym miesiącu kalendarzowym
 4. wysokość dodatku za pracę w niedziele i święta - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy z 2021 r. 
 5. wysokość dodatku za nadgodziny na koniec okresu rozliczeniowego
 6. praca ponadwymiarowa niepełnoetatowców

 

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 1. wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego i inne przyczyny
 2. liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 3. wynagrodzenie a okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 4. wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP z 2021 r. 
 5. wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 6. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 7. wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 8. zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 9. świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 10. świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej

 

Rozliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny

 1. pierwszy i kolejny miesiąc zatrudnienia a zmienne składniki wynagrodzenia
 2. zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop
 3. konsekwencje przeniesienia urlopu na kolejną umowę a wynagrodzenie za urlop 
 4. premie w podstawie wynagrodzenia za urlop - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP z 2021 r. 
 5. przeliczanie podstawy po zmianie wysokości wynagrodzenia lub zaprzestaniu wypłaty niektórych składników wynagrodzenia
 6. powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie 
 7. ekwiwalent w pierwszym i kolejnym miesiącu prac
 8. składniki za okresy dłuższe miesiąc a nieprzepracowanie okresu 12 miesięcy
 9. dopełnianie podstawy do ekwiwalentu w przypadku nieobecności - najnowsze stanowisko Ministerstwa Pracy i PIP z 2021 r. 

 

Rozliczanie wynagrodzeń za inne nieobecności w pracy

 1. oddanie krwi w tym osocza po COVID - 19 
 2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 3. zwolnienia okolicznościowe.

 

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków chorobowych

 1. warunki uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie
 2. zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia
 3. pomniejszanych w sposób proporcjonalny i nieproporcjonalny a zapisy w przepisach płacowych.
Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl