Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63,

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów

 
Data szkolenia:   
2021-06-11   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 10 maja 2021r. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Na szkoleniu zostaną omówione:

Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt. Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin. Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze. Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy. Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

 1.  
 2. Co to jest doba pracownicza?
 3. Jakie obowiązują normy czas pracy?
 4. Co oznacza przeciętnie 5 – dniowy tydzień pracy?
 5. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5 – dniowego tygodnia czasu pracy?
 6. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy?
 7. Jakie obowiązują odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 8. Co oznacza tydzień w prawie pracy?
 9. Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
 10. Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej?
 11. Co to jest ruchomy czas pracy?
 12. Kiedy można skrócić odpoczynek dobowy?
 13. Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
 14. Kiedy stosuje się przestój w pracy?
 15. Jak rozliczać czas dyżurów?
 16. Jak ustalić czas pracy w delegacji?
 17. Jak ustalić czas pracy podczas pracy zdalnej?
 18. Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
 19. Jak ustalić wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu?
 20. Jakie są systemy czasu pracy?
 21. Jak wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy?
 22. Co to jest okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych?
 23. Jak prawidłowo ustalać harmonogramy czasu pracy?
 24. Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
 25. Czy można zmienić harmonogramy czasu pracy?
 26. W jakim terminie należy przekazać harmonogramy do wiadomości pracowników?
 27. Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?
 28. Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
  1. Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
  2. Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
  3. Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
  4. Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
  5. Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
  6. Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
  7. Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
 29. Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
 30. Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
 31. Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
 32. Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?
 33. Sesja pytań i dyskusji

 

 

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów


Data szkolenia:
2021-06-11   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 10 maja 2021r. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.00


Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z czasem pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Na szkoleniu zostaną omówione:

Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt. Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin. Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze. Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy. Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

 1.  
 2. Co to jest doba pracownicza?
 3. Jakie obowiązują normy czas pracy?
 4. Co oznacza przeciętnie 5 – dniowy tydzień pracy?
 5. Co oznacza dzień wolny z tytułu 5 – dniowego tygodnia czasu pracy?
 6. Co oznacza niedziela i święto w prawie pracy?
 7. Jakie obowiązują odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 8. Co oznacza tydzień w prawie pracy?
 9. Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
 10. Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej?
 11. Co to jest ruchomy czas pracy?
 12. Kiedy można skrócić odpoczynek dobowy?
 13. Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
 14. Kiedy stosuje się przestój w pracy?
 15. Jak rozliczać czas dyżurów?
 16. Jak ustalić czas pracy w delegacji?
 17. Jak ustalić czas pracy podczas pracy zdalnej?
 18. Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
 19. Jak ustalić wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu?
 20. Jakie są systemy czasu pracy?
 21. Jak wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy?
 22. Co to jest okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych?
 23. Jak prawidłowo ustalać harmonogramy czasu pracy?
 24. Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
 25. Czy można zmienić harmonogramy czasu pracy?
 26. W jakim terminie należy przekazać harmonogramy do wiadomości pracowników?
 27. Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?
 28. Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?
  1. Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
  2. Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
  3. Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
  4. Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
  5. Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
  6. Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
  7. Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
 29. Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
 30. Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
 31. Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
 32. Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?
 33. Sesja pytań i dyskusji

 

 

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl