Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63,

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

 
Data szkolenia:   
2021-04-20   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2021r. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Program szkolenia:  

Program szkolenia:

 1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?

 2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?

 3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?

 4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?

 5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?

 6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej?

 7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?

 8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?

 9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?

 10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

 11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

 12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?

 13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?

 14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?

 15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?

 16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?

 17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?

 18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?

 19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?

 20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?

 21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?

 22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?

 23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

 24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?

 25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?

 26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?

 27. Jak ustalić podwyższoną kwotę wolną od potrąceń w związku z COVID?

 28.  Sesja pytań i odpowiedzi 

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z dokonywaniem potrąceń sądowych i administracyjnych; osoby chcące zapoznać się z tematyką dokonywania potrąceń.

 

Cel szkolenia: pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać zasady prawidłowego dokonywania potrąceń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia. Uzyskanie cennych porad, wskazówek do prawidłowego dokonywania potrąceń.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych


Data szkolenia:
2021-04-20   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2021r. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Program szkolenia:

 1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?

 2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?

 3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?

 4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?

 5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?

 6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej?

 7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?

 8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?

 9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?

 10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

 11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

 12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?

 13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?

 14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?

 15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?

 16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?

 17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?

 18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?

 19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?

 20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?

 21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?

 22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?

 23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

 24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?

 25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?

 26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?

 27. Jak ustalić podwyższoną kwotę wolną od potrąceń w związku z COVID?

 28.  Sesja pytań i odpowiedzi 

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z dokonywaniem potrąceń sądowych i administracyjnych; osoby chcące zapoznać się z tematyką dokonywania potrąceń.

 

Cel szkolenia: pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać zasady prawidłowego dokonywania potrąceń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia. Uzyskanie cennych porad, wskazówek do prawidłowego dokonywania potrąceń.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl