Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło w 2021 r. 

 
Data szkolenia:   
2021-10-19   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 Przy zgłoszeniu do 6 października 2021 r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 13.00


Program szkolenia:  

Program szkolenia:

 

Umowy o pracę – aspekt nawiązania stosunku pracy

 1. Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę

 2. Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę

 3. Jakie umowy na czas określony wliczamy do limitu 3 i 33

 4. Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić

 5. Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami

 6. Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach

 7. Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności

 8. Jakie wyłącznie dane o pracowniku mogą się znaleźć w treści umowy o pracę?

 9. Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.

 10. Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

 11. Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP

 

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania

 2. Pojęcie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług  a przesłanki umowy starannego działania

 

Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia

 2. Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

 3. Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustaw

 4. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło

 

Płaca minimalna w umowach zlecenia

 1. Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych

 2. Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2019 i 2020 roku

 3. Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

 4. Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna.

 

Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectw pracy.

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
 2. Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy.
 3. Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
 4. Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
 5. Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy.
 6. Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
 7. Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
 8. Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
 9. Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.

 

Szkolenia bhp i badania lekarskie – najnowsze zmiany.

 1. Zmiany dotyczące przeprowadzenia szkoleń bhp dla pracowników biurowych.
 2. Przechowywanie dokumentów dotyczących badań lekarskich.
 3. Nowelizacja przepisów dotycząca badań lekarskich.
 4. Omówienie najczęściej występujących problemów w świetle stanowisk PIP.

 

Zajęcia poprowadzi - Kalina Kaczmarek - Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło w 2021 r. 


Data szkolenia:
2021-10-19   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 Przy zgłoszeniu do 6 października 2021 r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 13.00


Program szkolenia:

 

Umowy o pracę – aspekt nawiązania stosunku pracy

 1. Treść umowy o pracę – co powinna zawierać umowa o pracę

 2. Kiedy pracownik powinien otrzymać umowę o pracę

 3. Jakie umowy na czas określony wliczamy do limitu 3 i 33

 4. Kiedy wpisać obiektywne przyczyny zawarcia umowy o pracę i jak to prawidłowo zrobić

 5. Jak ma wyglądać zgłoszenie do PIP umowy na czas określony zawartej powyżej 33 miesięcy – z obiektywnymi przyczynami

 6. Jak prawidłowo sporządzić umowę na czas określony celem zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy – częste błędy w umowach

 7. Czy w umowie na zastępstwo ma być wymienione nazwisko osoby zastępowanej i przyczyna jej nieobecności

 8. Jakie wyłącznie dane o pracowniku mogą się znaleźć w treści umowy o pracę?

 9. Kiedy pracownik musi podpisać umowę o pracę i czy może by ć to już po dniu zawarcia umowy.

 10. Jak prawidłowo określić datę sporządzenia umowy, zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy i jaka ma być data przy podpisie pracownika – czy wszystkie daty są konieczne

 11. Jak prawidłowo wskazać miejsce wykonywania pracy przez pracownika aby nie narazić się na odpowiedzialność przed PIP

 

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

 1. Umowa o dzieło a umowa zlecenia (o świadczenie usług) - charakterystyka umowy rezultatu i umowy starannego działania

 2. Pojęcie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług  a przesłanki umowy starannego działania

 

Obowiązek informowanie ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło:

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku zgłoszenia

 2. Terminy zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

 3. Zgłoszenie do ZUS – na kogo obowiązek nakłada ustaw

 4. Wskazówki w zakresie prawidłowego konstruowania postanowień umów o dzieło

 

Płaca minimalna w umowach zlecenia

 1. Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych

 2. Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2019 i 2020 roku

 3. Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

 4. Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna.

 

Zmiany w prawie pracy dotyczące świadectw pracy.

 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.
 2. Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy.
 3. Świadectwa pracy dla osób zatrudnionych przed majem 2019 r.
 4. Uprawnienie pracowników do złożenia wniosku o wydanie nowego świadectwa pracy – kogo i jakich okresów dotyczy?
 5. Terminy i sposób wydawania świadectwa pracy.
 6. Nowe roszczenie pracowników względem pracodawców dotyczące świadectw pracy.
 7. Termin na sprostowanie świadectwa pracy.
 8. Zasady prostowania świadectw pracy obowiązujące od września 2019 r.
 9. Nowe sankcje wykroczeniowe (kary do 30 000 zł) dotyczące świadectw pracy.

 

Szkolenia bhp i badania lekarskie – najnowsze zmiany.

 1. Zmiany dotyczące przeprowadzenia szkoleń bhp dla pracowników biurowych.
 2. Przechowywanie dokumentów dotyczących badań lekarskich.
 3. Nowelizacja przepisów dotycząca badań lekarskich.
 4. Omówienie najczęściej występujących problemów w świetle stanowisk PIP.

 

Zajęcia poprowadzi - Kalina Kaczmarek - Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo - szkoleniową w zakresie "twardego HR". W latach 2001-2018 była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi, specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl