Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63,

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie Zasiłków Chorobowych na Liście Płac w 2021 r.

Pracowników i Zleceniobiorców

- warsztaty praktyczne -  

 
Data szkolenia:   
2021-06-15   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2021r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Program szkolenia:  

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad rozliczania świadczeń chorobowych na liście płac. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem świadczeń ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tej tematyce jak i osób na co dzień zajmujących się tymi zagadnieniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan Szkolenia

 

Rozliczanie świadczeń chorobowych i wynagrodzenia za część miesiąca

 

 1. Kwarantanna i Izolacja:
  • rozliczenie świadczeń na liście płac w tym wynagrodzenia za pracę
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • rozliczenie na liście płac: za dni robocze i dni kalendarzowe
 3. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych:

  • a wysokość wynagrodzenia za część miesiąca
 4. Część dniówki roboczej:

 • rozliczenie świadczenia chorobowego za część dniówki roboczej.

 

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 osób będących  pracownikami 

 

 1. Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r.:

  • obowiązek przeliczenia podstawy na przełomie roku
  • zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej
 2. Wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

  • okresy przyjmowane do podstawy wymiaru i miesiące, które należy wyłączyć z podstawy
  • zasady uzupełniania składników wynagrodzenia: stałych i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie i nieproporcjonalnie
  • składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń
 3. Uzupełnianie miesiąca - niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy

 4. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru świadczeń

  • zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
  • zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 5. Powrót pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego

 6. Nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

  • zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego
 7. Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę:

 • nowy składnik wynagrodzenia
 • zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia

 

Wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

 1. uwzględnianie składników kwartalnych, rocznych i półrocznych

 2. zmiana etatu w okresie i po okresach kwartalnych i rocznych 

 3. uzupełnianie wynagrodzenia kwartalnego, rocznego i półrocznego

 4. nieprzepracowanie pełnego okresu w związku z zatrudnieniem

 

Przeliczanie i ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych  w okresach stosowania Tarczy Antykryzysowej zmiany od 16 grudnia 2020 r.

 1. wpływ zmian na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

 2. przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń na wniosek ubezpieczonego.

 

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców

 1. niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia 

 2. niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

 3. posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego 

 4. ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 
Opis noclegów:  

  

 •  


 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie Zasiłków Chorobowych na Liście Płac w 2021 r.

Pracowników i Zleceniobiorców

- warsztaty praktyczne -  


Data szkolenia:
2021-06-15   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2021r. - koszt szkolenia 200 zł. netto (246 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto).

 

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 14.30


Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zasad rozliczania świadczeń chorobowych na liście płac. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Na szkoleniu prezentowane będą praktyczne wyliczenia związane z prawidłowym rozliczaniem świadczeń ze wskazaniem przepisów prawnych (bez ich głębszej analizy) co czyni szkolenie warsztatami praktycznymi – minimum teorii maximum praktyki. 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających co najmniej podstawową wiedzę w tej tematyce jak i osób na co dzień zajmujących się tymi zagadnieniami, chcących pogłębić swoją wiedzę.

 

Plan Szkolenia

 

Rozliczanie świadczeń chorobowych i wynagrodzenia za część miesiąca

 

 1. Kwarantanna i Izolacja:
  • rozliczenie świadczeń na liście płac w tym wynagrodzenia za pracę
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • rozliczenie na liście płac: za dni robocze i dni kalendarzowe
 3. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych:

  • a wysokość wynagrodzenia za część miesiąca
 4. Część dniówki roboczej:

 • rozliczenie świadczenia chorobowego za część dniówki roboczej.

 

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 osób będących  pracownikami 

 

 1. Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r.:

  • obowiązek przeliczenia podstawy na przełomie roku
  • zmiana wymiaru etatu a wyrównanie podstawy do minimalnej
 2. Wynagrodzenie za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

  • okresy przyjmowane do podstawy wymiaru i miesiące, które należy wyłączyć z podstawy
  • zasady uzupełniania składników wynagrodzenia: stałych i zmiennych pomniejszanych proporcjonalnie i nieproporcjonalnie
  • składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń
 3. Uzupełnianie miesiąca - niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy

 4. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru świadczeń

  • zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność
  • zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy
 5. Powrót pracownika z urlopu bezpłatnego i wychowawczego

 6. Nowa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

  • zmiana rodzaju wypłaty świadczenia chorobowego
 7. Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę:

 • nowy składnik wynagrodzenia
 • zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia

 

Wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

 1. uwzględnianie składników kwartalnych, rocznych i półrocznych

 2. zmiana etatu w okresie i po okresach kwartalnych i rocznych 

 3. uzupełnianie wynagrodzenia kwartalnego, rocznego i półrocznego

 4. nieprzepracowanie pełnego okresu w związku z zatrudnieniem

 

Przeliczanie i ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych  w okresach stosowania Tarczy Antykryzysowej zmiany od 16 grudnia 2020 r.

 1. wpływ zmian na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

 2. przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń na wniosek ubezpieczonego.

 

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców

 1. niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca ubezpieczenia 

 2. niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego 

 3. posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego 

 4. ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl