Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie” 

Pracowników i Zleceniobiorców

 
Data szkolenia:   
2021-11-05   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 Przy zgłoszeniu do 28 października 2021 r. - koszt szkolenia 220 zł. netto (270,60 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

 

Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. 

 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach.

 

Plan Szkolenia

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 1. podwyższenie „kwoty wolnej od podatku” 
 2. nowa ulga dla klasy średniej:
  • roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym
  • miesięczne przychody a prawo do ulgi  algorytm stosowania ulgi przez pracodawców 
 3. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi
 4. odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych

 

Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło)

 1. zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 2. warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 3. przychody z udziału w badaniach i eksperymentach 

 

Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.

 1. nowa skala podatkowa od 2022 r.
 2. zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu
 3. rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek

 

Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.

 1. warunki stosowania „kwoty wolnej” - oświadczenie PIT-2
 2. brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75% 
 3. warunki obniżenia składki zdrowotnej: 9% do wysokości zaliczki
 4. obniżenie kosztów uzyskania przychodu
 5. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 6. ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

 

Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac” z zastosowaniem nowych ulg

 1. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 2. wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
 3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość ulgi 
 4. rozliczanie niskich wynagrodzeń:
 5. ograniczenie kosztów uzyskania i składki zdrowotnej
 6. hipotetyczny podatek dla pracowników do 26 lat
 7. wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika
 8. kto skorzysta a kto straci ?

 

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych

 1. stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 2. „ulga na powrót”
 3. przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 4. "ulga dla rodziców” 
 5. władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci
 6. „ulga dla pracowników i zleceniobiorców”
 7. ukończenie 60 roku życia
 8. odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 9. przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

 1. rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
 2. składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia 
 3. przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych)
  • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
  • ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
  • minimalna podstawa wymiaru
  • miesięczne lub roczne rozliczenie składki 
  • przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
  • zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki
  • prowadzenie więcej niż jednej działalności 
 4. objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania
 • okres podlegania ubezpieczeniu 
 • podmiot zgłaszający 

 

Nielegalne zatrudnianie 

 1. definicja nielegalnego zatrudnienia 
 2. skutki dla podmiotu zatrudniającej nielegalnie - obciążenie pracodawcy pełnymi składkami na ubezpieczenia społeczne w razie zatrudnienia pracownika "na czarno"
 3. przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
 4. przepisy dot. nielegalnego zatrudnienia w zastosowaniu ZUS do umów cywilnych

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie” 

Pracowników i Zleceniobiorców


Data szkolenia:
2021-11-05   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 Przy zgłoszeniu do 28 października 2021 r. - koszt szkolenia 220 zł. netto (270,60 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 300 netto (369 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

 

Zapowiedziane rozwiązania realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń. 

 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach.

 

Plan Szkolenia

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 1. podwyższenie „kwoty wolnej od podatku” 
 2. nowa ulga dla klasy średniej:
  • roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym
  • miesięczne przychody a prawo do ulgi  algorytm stosowania ulgi przez pracodawców 
 3. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi
 4. odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych

 

Działalność wykonywania osobiście (umowa zlecenia, dzieło)

 1. zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 2. warunki zaprzestania poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 3. przychody z udziału w badaniach i eksperymentach 

 

Podstawa obliczenia podatku od 1 stycznia 2022 r.

 1. nowa skala podatkowa od 2022 r.
 2. zasady odliczania nowych ulg pracowniczych od dochodu
 3. rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP na wniosek

 

Pobór zaliczek na podatek przez pracodawców w 2022 r.

 1. warunki stosowania „kwoty wolnej” - oświadczenie PIT-2
 2. brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75% 
 3. warunki obniżenia składki zdrowotnej: 9% do wysokości zaliczki
 4. obniżenie kosztów uzyskania przychodu
 5. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 6. ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

 

Kalkulacja wynagrodzeń pracowniczych na „Listach Płac” z zastosowaniem nowych ulg

 1. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 2. wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
 3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość ulgi 
 4. rozliczanie niskich wynagrodzeń:
 5. ograniczenie kosztów uzyskania i składki zdrowotnej
 6. hipotetyczny podatek dla pracowników do 26 lat
 7. wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika
 8. kto skorzysta a kto straci ?

 

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych

 1. stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 2. „ulga na powrót”
 3. przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 4. "ulga dla rodziców” 
 5. władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci
 6. „ulga dla pracowników i zleceniobiorców”
 7. ukończenie 60 roku życia
 8. odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 9. przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

 1. rozszerzenie kręgu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
 2. składka zdrowotna od przychodów pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia 
 3. przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych)
  • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
  • ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
  • minimalna podstawa wymiaru
  • miesięczne lub roczne rozliczenie składki 
  • przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
  • zasady zwrotu przez ZUS kwoty składki
  • prowadzenie więcej niż jednej działalności 
 4. objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania
 • okres podlegania ubezpieczeniu 
 • podmiot zgłaszający 

 

Nielegalne zatrudnianie 

 1. definicja nielegalnego zatrudnienia 
 2. skutki dla podmiotu zatrudniającej nielegalnie - obciążenie pracodawcy pełnymi składkami na ubezpieczenia społeczne w razie zatrudnienia pracownika "na czarno"
 3. przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
 4. przepisy dot. nielegalnego zatrudnienia w zastosowaniu ZUS do umów cywilnych

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl