Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie.
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem

 
Data szkolenia:   
2021-10-15   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Lublin - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 1 października br. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 Program szkolenia

 1. Komu przysługują świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa?

 2. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?

 3. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?

 4. Jak rozliczyć świadczenia chorobowe z kilku tytułów do ubezpieczeń?

 5. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?

 6. Jaki okres wyczekiwania dotyczy zleceniobiorcę przy zawarciu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?

 7. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?

 8. Jak ustalić okres zasiłkowy?

 9. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?

 10. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?

 11. Jak uzupełniać wynagrodzenie w podstawie zasiłku chorobowego?

 12. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?

 13. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?

 14. Jak zmiana etatu wpływa na ustalenie świadczeń chorobowych?

 15. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?

 16. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego? 

 17. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych?

 18. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

 19. Jak uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego podczas trwania pandemii?

 20. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?

 21. Co oznaczają kody literowe na zwolnieniach lekarskich?

 22. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?

 23. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

 24. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?

 25. Jakie świadczenia należą się za czas kwarantanny i izolacji?

 26. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. 

 

Cel szkolenia: Praktyczne omówienie regulacji dotyczących wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

Zajęcia poprowadzi - Katarzyna Smulczyk - Specjalista ds. kadr i płac; wieloletni praktyk, doradca i audytor prawa pracy, doświadczona i ceniona trener, wykładowca uniwersytecki.; prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z kilkudziesięcioma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: naliczania wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, świadczeń chorobowych i rodzicielskich oraz czasu pracy.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie.
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem


Data szkolenia:
2021-10-15   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Lublin - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 1 października br. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 Program szkolenia

 1. Komu przysługują świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa?

 2. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?

 3. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?

 4. Jak rozliczyć świadczenia chorobowe z kilku tytułów do ubezpieczeń?

 5. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?

 6. Jaki okres wyczekiwania dotyczy zleceniobiorcę przy zawarciu umowy zlecenia z własnym pracownikiem?

 7. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?

 8. Jak ustalić okres zasiłkowy?

 9. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?

 10. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?

 11. Jak uzupełniać wynagrodzenie w podstawie zasiłku chorobowego?

 12. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?

 13. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?

 14. Jak zmiana etatu wpływa na ustalenie świadczeń chorobowych?

 15. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?

 16. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego? 

 17. Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych?

 18. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego, dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

 19. Jak uzyskać prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego podczas trwania pandemii?

 20. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?

 21. Co oznaczają kody literowe na zwolnieniach lekarskich?

 22. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?

 23. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

 24. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?

 25. Jakie świadczenia należą się za czas kwarantanny i izolacji?

 26. Sesja pytań i odpowiedzi

 

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. 

 

Cel szkolenia: Praktyczne omówienie regulacji dotyczących wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

Zajęcia poprowadzi - Katarzyna Smulczyk - Specjalista ds. kadr i płac; wieloletni praktyk, doradca i audytor prawa pracy, doświadczona i ceniona trener, wykładowca uniwersytecki.; prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z kilkudziesięcioma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: naliczania wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, świadczeń chorobowych i rodzicielskich oraz czasu pracy.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl