Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczenia z ZUS-em z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie zasiłkowej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 
Data szkolenia:   
2021-11-30   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 19 listopada 2021r. - koszt szkolenia 365,85 zł netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 400zł. netto (492 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 1. Zmiany w ustawie zasiłkowej
  • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą,  skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
  • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
  • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie
  • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
  • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
  • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur
  • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek, 
  • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków
  • zmiany w ustawie wypadkowej 
 2. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  • dotyczące wspólników spółek
  • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia 
  • dotyczące naliczania odsetek za zwłokę,
  • zmiany w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek,
  • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
  • zmiany w zakresie składania korekt dokumentów rozliczeniowych
 3. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

  • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
  • stosowanie wyłączeń
  • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego
 4. Przychody zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na podstawie interpretacji ZUS i organów podatkowych – kiedy dane świadczenie nie jest przychodem 

  •  omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 5. Rozliczenia z ZUS-em
  • składki za zleceniobiorców jak rozliczać, jak korygować,
  • nadpłata jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą,
  • niedopłata jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jak odzyskać składki od ubezpieczonego,
  • korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  • składki na FP i FGŚP

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczenia z ZUS-em z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie zasiłkowej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych


Data szkolenia:
2021-11-30   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 19 listopada 2021r. - koszt szkolenia 365,85 zł netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 400zł. netto (492 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 1. Zmiany w ustawie zasiłkowej
  • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą,  skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
  • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
  • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie
  • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
  • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
  • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur
  • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek, 
  • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków
  • zmiany w ustawie wypadkowej 
 2. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

  • dotyczące wspólników spółek
  • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia 
  • dotyczące naliczania odsetek za zwłokę,
  • zmiany w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek,
  • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
  • zmiany w zakresie składania korekt dokumentów rozliczeniowych
 3. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

  • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
  • stosowanie wyłączeń
  • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego
 4. Przychody zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na podstawie interpretacji ZUS i organów podatkowych – kiedy dane świadczenie nie jest przychodem 

  •  omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 5. Rozliczenia z ZUS-em
  • składki za zleceniobiorców jak rozliczać, jak korygować,
  • nadpłata jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą,
  • niedopłata jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jak odzyskać składki od ubezpieczonego,
  • korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia,
  • składki na FP i FGŚP

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl