Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

"Polski Ład" -Rozliczenia z ZUS-em - naliczanie podatków, składek i zasiłków od 2022 r. Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian i propozycji zmian

 
Data szkolenia:   
2021-11-30   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 19 listopada 2021r. - koszt szkolenia 365,85 zł netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Program szkolenia: 

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń 

 • zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski ład od 2022 r.
 • nowa skala podatkowa
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł 
 • rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku,
 • zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady
 • zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych 
 • niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 • rozliczanie składek w  przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci 
 • zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania – m.in. składki za członków zarządu – jak przychód wypłacony na przełomie roku 
 • nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców – składka miesięczna, rozliczenie roczne 

 

Zmiany w ustawie zasiłkowej od 2022 r.

 

 • nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego 
 • skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, 
 • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia brak prawa do świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia dla osób mających ustalone prawo do rent i emerytur
 • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek, 
 • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków
 • zmiany w ustawie wypadkowej, 

 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 

 • omówienie aktualnych problemów związanych z naliczaniem składek na ZUS
 • wybrane przychody zwolnione od składek,
 • szczepienia przeciwko grypie dla pracowników, zleceniobiorców, w aspekcie składek i podatku
 • zmiany dotyczące wspólników spółek – data podlegania ubezpieczeniom
 • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania ubezpieczenia 
 • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
 • obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną - kod zawodu pracowników i zleceniobiorców.
 • obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło.

 

 

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

"Polski Ład" -Rozliczenia z ZUS-em - naliczanie podatków, składek i zasiłków od 2022 r. Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian i propozycji zmian


Data szkolenia:
2021-11-30   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 19 listopada 2021r. - koszt szkolenia 365,85 zł netto (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia: 

Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń 

 • zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski ład od 2022 r.
 • nowa skala podatkowa
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł 
 • rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku,
 • zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady
 • zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych 
 • niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 • rozliczanie składek w  przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci 
 • zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania – m.in. składki za członków zarządu – jak przychód wypłacony na przełomie roku 
 • nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców – składka miesięczna, rozliczenie roczne 

 

Zmiany w ustawie zasiłkowej od 2022 r.

 

 • nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego 
 • skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, 
 • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia brak prawa do świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia dla osób mających ustalone prawo do rent i emerytur
 • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek, 
 • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków
 • zmiany w ustawie wypadkowej, 

 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 

 • omówienie aktualnych problemów związanych z naliczaniem składek na ZUS
 • wybrane przychody zwolnione od składek,
 • szczepienia przeciwko grypie dla pracowników, zleceniobiorców, w aspekcie składek i podatku
 • zmiany dotyczące wspólników spółek – data podlegania ubezpieczeniom
 • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania ubezpieczenia 
 • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
 • obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną - kod zawodu pracowników i zleceniobiorców.
 • obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło.

 

 

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl