Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r.

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych 

 

 
Data szkolenia:   
2021-10-21   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Warszawa - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 8 października 2021 r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto. Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

 

Cel szkolenia:

jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń chorobowych oraz przeglądu najnowszych interpretacji ZUS dotyczących zwolnień z oskładkowania świadczeń pracowniczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. 

 

Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025 

 1. przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 2. przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków
 3. JPU – jednolity plik ubezpieczeniowy

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

 1. zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym
 2. krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
 3. nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności
 4. ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 5. podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 6. zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
 7. pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków
 8. uprawnienia do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty
 9. przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

 

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.

 1. pojęcie rodzaju działalności według PKD
 2. zdarzenie uznawane za wypadek przy pracy ujmowane w ZUS IWA dla potrzeb różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 3. brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 4. stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON

 

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

 1. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej
 2. zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnym w tym osób współpracujących przy „uldze na start”
 3. opłacenie składek po terminie 
 4. ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 5. obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników
 6. elektronizacja wniosków A1
 7. przepisy przejściowe 

 

Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.

 1. obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców
 2. zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian
 3. od kiedy do składanych dokumentów należy podać kod zawodu

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

 1.     kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
 2. stosowanie wyłączeń
 3. wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego

 

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP w 2021 r.

 1. wiek ubezpieczonych
 2. zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 3. osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi
 4. zawarcie umowy na krótki okres i kontynuacja zatrudnienia
 5. zawarcie umowy na krótki okres i brak kontynuacji zatrudnienia
 6. pracownicy przejmowani
 7. skierowanie bezrobotnego do pracy
 8. zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy
 9. osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
 10. łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 11. urodzenie martwego dziecka
 12. powrót po urlopie ojcowskim
 13. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r.

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych 

 


Data szkolenia:
2021-10-21   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Warszawa - Hotel w Centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 8 października 2021 r. - koszt szkolenia 365,85 zł. netto. Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


 

Cel szkolenia:

jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń chorobowych oraz przeglądu najnowszych interpretacji ZUS dotyczących zwolnień z oskładkowania świadczeń pracowniczych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. 

 

Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025 

 1. przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 2. przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków
 3. JPU – jednolity plik ubezpieczeniowy

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

 1. zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym
 2. krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
 3. nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności
 4. ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 5. podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 6. zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
 7. pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków
 8. uprawnienia do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty
 9. przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

 

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.

 1. pojęcie rodzaju działalności według PKD
 2. zdarzenie uznawane za wypadek przy pracy ujmowane w ZUS IWA dla potrzeb różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 3. brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 4. stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON

 

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

 1. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej
 2. zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnym w tym osób współpracujących przy „uldze na start”
 3. opłacenie składek po terminie 
 4. ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 5. obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników
 6. elektronizacja wniosków A1
 7. przepisy przejściowe 

 

Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.

 1. obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców
 2. zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian
 3. od kiedy do składanych dokumentów należy podać kod zawodu

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

 1.     kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
 2. stosowanie wyłączeń
 3. wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego

 

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP w 2021 r.

 1. wiek ubezpieczonych
 2. zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 3. osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi
 4. zawarcie umowy na krótki okres i kontynuacja zatrudnienia
 5. zawarcie umowy na krótki okres i brak kontynuacji zatrudnienia
 6. pracownicy przejmowani
 7. skierowanie bezrobotnego do pracy
 8. zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy
 9. osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego
 10. łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
 11. urodzenie martwego dziecka
 12. powrót po urlopie ojcowskim
 13. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl