Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 
Data szkolenia:   
2021-01-09   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Sala Konferencyjna w centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 15 października 2021 r. - koszt szkolenia 365,85 zł. (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 netto (490 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przerwę kawową oraz lunch
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


Program szkolenia:  

 

Program szkolenia

 1. Społeczne agencje najmu jako alternatywa dla osób wynajmujących mieszkania/domy w kontekście podatkowym ( nowe regulacje od 23 lipca 2021 )
 2. Nowe druki deklaracji dla płatników PIT 4R oraz PIT 8 AR -omówienie
 3.  E-Urząd Skarbowy - omówienie najważniejszych funkcji.

 4. Spotkania integracyjne w czasie pandemii on line wzmacniające komunikację, podsumowujące zakończenie projektów, lepszą realizację celów biznesowych oraz refundacja wydatków na posiłek w trakcie takiego spotkania w kontekście przychodu ze stosunku pracy – omówienie 

 5. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego pit - omówienie
 6. nie kontaktowa obsługa pracownika w zakresie podatku dochodowego,  w okresie pandemii covid -19:

  • elektronicznie składane oświadczenia np. obniżenie progu podatkowego, podwyższone kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, pit 2 ( ulga )
  • elektroniczne rozliczanie niektórych wydatków pracowniczych
  • elektroniczny czynny żal ( kto , kiedy, jak, gdzie )
 7. praca zdalna a podatek dochodowy w zakresie:
  • podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
  • zwrotów wydatków przez zakład pracy pracownikom za zakup krzesła i biurka do pracy na komputerze
  • ekwiwalentów dla pracowników za media np. Internet, zwiększonych wydatków za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie 
 8. udostępnianie nieodpłatnych świadczeń w postaci odzieży roboczej, narzędzi ( telefony, tablety, laptopy ) materiałów,  pomieszczeń socjalnych pracownikom oraz zleceniobiorcom - skutki podatkowe -omówienie 
 9. pracownicze programy kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym w tym problemy związane z wypełnianiem druków PIT 11 – omówienie
 10. Odszkodowania dla pracowników ( zwolnienia, koszty zakładu pracy, zwroty kosztów procesu ) w kontekście podatku dochodowego
 11. prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe – omówienie
 12. szczepienia przeciwgrypowe dla pracowników, managerów, zleceniobiorców, emerytów, związkowców w kontekście podatkowo składkowym –omówienie
 13.  nieodpłatne świadczenia ( testy na covid -19,maseczki,płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice) związane z covid 19 m.in. dla pracowników , zleceniobiorców, menagerów, emerytów – skutki podatkowe
 14. przychody zwolnione od podatku dla osób do 26 roku życia – wybrane problemy - omówienie
 15.  koszty 50 % z praw autorskich – omówienie wybranych wątpliwości
 16. pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów –wybrane problemy
 17. świadczenia socjalne a podatek – wybrane problemy podatkowe
 18. samochód służbowy dla celów prywatnych - omówienie wybranych problemów
 19. Wynagrodzenie dla płatnika ( art. 28 Ordynacji Podatkowej ) –omówienie wybranych zagadnień
 20. Opodatkowanie menagerów w zakresie nieodpłatnych świadczeń np., samochodów, kursów, narzędzi ,mieszkań, ubezpieczeń 
 21. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wybrane zagadnienia
 22. Sponsoring a podatek –wybrane zagadnienia- omówienie
 23. Podatkowe konsekwencje zdarzeń marketingowych - omówienie
 24. Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej – omówienie
 25. Pytania i odpowiedzi

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych 


Data szkolenia:
2021-01-09   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Olsztyn - Sala Konferencyjna w centrum miasta - dokładne miejsce szkolenia podamy bliżej terminu szkolenia   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 15 października 2021 r. - koszt szkolenia 365,85 zł. (450 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 netto (490 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przerwę kawową oraz lunch
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


 

Program szkolenia

 1. Społeczne agencje najmu jako alternatywa dla osób wynajmujących mieszkania/domy w kontekście podatkowym ( nowe regulacje od 23 lipca 2021 )
 2. Nowe druki deklaracji dla płatników PIT 4R oraz PIT 8 AR -omówienie
 3.  E-Urząd Skarbowy - omówienie najważniejszych funkcji.

 4. Spotkania integracyjne w czasie pandemii on line wzmacniające komunikację, podsumowujące zakończenie projektów, lepszą realizację celów biznesowych oraz refundacja wydatków na posiłek w trakcie takiego spotkania w kontekście przychodu ze stosunku pracy – omówienie 

 5. Nowe objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego pit - omówienie
 6. nie kontaktowa obsługa pracownika w zakresie podatku dochodowego,  w okresie pandemii covid -19:

  • elektronicznie składane oświadczenia np. obniżenie progu podatkowego, podwyższone kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, pit 2 ( ulga )
  • elektroniczne rozliczanie niektórych wydatków pracowniczych
  • elektroniczny czynny żal ( kto , kiedy, jak, gdzie )
 7. praca zdalna a podatek dochodowy w zakresie:
  • podwyższonych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
  • zwrotów wydatków przez zakład pracy pracownikom za zakup krzesła i biurka do pracy na komputerze
  • ekwiwalentów dla pracowników za media np. Internet, zwiększonych wydatków za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie 
 8. udostępnianie nieodpłatnych świadczeń w postaci odzieży roboczej, narzędzi ( telefony, tablety, laptopy ) materiałów,  pomieszczeń socjalnych pracownikom oraz zleceniobiorcom - skutki podatkowe -omówienie 
 9. pracownicze programy kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym w tym problemy związane z wypełnianiem druków PIT 11 – omówienie
 10. Odszkodowania dla pracowników ( zwolnienia, koszty zakładu pracy, zwroty kosztów procesu ) w kontekście podatku dochodowego
 11. prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe – omówienie
 12. szczepienia przeciwgrypowe dla pracowników, managerów, zleceniobiorców, emerytów, związkowców w kontekście podatkowo składkowym –omówienie
 13.  nieodpłatne świadczenia ( testy na covid -19,maseczki,płyny dezynfekujące, rękawiczki, przyłbice) związane z covid 19 m.in. dla pracowników , zleceniobiorców, menagerów, emerytów – skutki podatkowe
 14. przychody zwolnione od podatku dla osób do 26 roku życia – wybrane problemy - omówienie
 15.  koszty 50 % z praw autorskich – omówienie wybranych wątpliwości
 16. pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów –wybrane problemy
 17. świadczenia socjalne a podatek – wybrane problemy podatkowe
 18. samochód służbowy dla celów prywatnych - omówienie wybranych problemów
 19. Wynagrodzenie dla płatnika ( art. 28 Ordynacji Podatkowej ) –omówienie wybranych zagadnień
 20. Opodatkowanie menagerów w zakresie nieodpłatnych świadczeń np., samochodów, kursów, narzędzi ,mieszkań, ubezpieczeń 
 21. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wybrane zagadnienia
 22. Sponsoring a podatek –wybrane zagadnienia- omówienie
 23. Podatkowe konsekwencje zdarzeń marketingowych - omówienie
 24. Odpowiedzialność płatnika w kontekście przepisów ordynacji podatkowej – omówienie
 25. Pytania i odpowiedzi

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl