Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

(22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

(22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r.

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych 

 

 
Data szkolenia:   
2021-11-25   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

przy zgłoszeniu do 14 listopada br koszt szkolenia wynosi 220 zł. netto (270,60 zł.) Po tym terminie obowiązuje cena 300 zł. netto (369zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 13.30


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

Celem szkolenia:

jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń chorobowych oraz wprowadzonych i obowiązujących w 2021 r.

 

Projekt zmian ustaw uchwalony.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. 

 

Plan szkolenia

Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025 

 1. przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 2. przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków
 3. JPU – jednolity plik ubezpieczeniowy

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

ustawa o zmianach uchwalona

 1. zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym
 2. krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
 3. nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności
 4. ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 5. podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 6. zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
 7. pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków
 8. uprawnienia do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty
 9. przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

 

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.

ustawa o zmianach uchwalona

 1. pojęcie rodzaju działalności według PKD
 2. zdarzenie uznawane za wypadek przy pracy ujmowane w ZUS IWA dla potrzeb różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 3. brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 4. stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON

 

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

ustawa o zmianach uchwalona

 1. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej
 2. zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnym w tym osób współpracujących przy „uldze na start”
 3. opłacenie składek po terminie 
 4. ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 5. obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników
 6. elektronizacja wniosków A1
 7. przepisy przejściowe 

 

Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.

 1. obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców
 2. zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian
 3. od kiedy do składanych dokumentów należy podać kod zawodu

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

 • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
 • stosowanie wyłączeń
 • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczenia z ZUS w 2021 r. i 2022 r.

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych 

 


Data szkolenia:
2021-11-25   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

przy zgłoszeniu do 14 listopada br koszt szkolenia wynosi 220 zł. netto (270,60 zł.) Po tym terminie obowiązuje cena 300 zł. netto (369zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 13.30


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

Celem szkolenia:

jest omówienie wchodzących zmian do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń chorobowych oraz wprowadzonych i obowiązujących w 2021 r.

 

Projekt zmian ustaw uchwalony.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę nt. rozliczeń z ZUS, pracowników działów personalnych, doświadczonych praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę. 

 

Plan szkolenia

Strategia zmian w ZUS na lata 2021 – 2025 

 1. przejęcie przez ZUS rozliczania składek, zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 2. przejęcie przez ZUS wypłaty zasiłków
 3. JPU – jednolity plik ubezpieczeniowy

 

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej od 1 stycznia 2022 r.

ustawa o zmianach uchwalona

 1. zmiany w prawie do świadczeń chorobowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracującym
 2. krótszy okres wypłaty świadczeń po ustaniu ubezpieczenia chorobowego 
 3. nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności
 4. ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 5. podwyższenie zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
 6. zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia
 7. pozyskiwanie dodatkowych informacji przez ZUS i termin wypłaty zasiłków
 8. uprawnienia do świadczeń chorobowych osób mające ustalone prawo do emerytury lub renty
 9. przepisy przejściowe w okresie wprowadzanych zmian.

 

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy w 2021 r.

ustawa o zmianach uchwalona

 1. pojęcie rodzaju działalności według PKD
 2. zdarzenie uznawane za wypadek przy pracy ujmowane w ZUS IWA dla potrzeb różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 3. brak sukcesji stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 4. stopa procentowa składki wypadkowej do momentu uzyskania wpisu do REGON

 

Zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2021 i 2022 r.

ustawa o zmianach uchwalona

 1. ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek z o.o., jawnej, partnerskiej i komandytowej
 2. zmiany w dobrowolnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnym w tym osób współpracujących przy „uldze na start”
 3. opłacenie składek po terminie 
 4. ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 5. obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników
 6. elektronizacja wniosków A1
 7. przepisy przejściowe 

 

Zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZZA od 16 maja 2021 r.

 1. obowiązek podawania w dokumentach zgłoszeniowych kodów zawodów i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców
 2. zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian
 3. od kiedy do składanych dokumentów należy podać kod zawodu

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

 • kilkukrotne zawieranie umów o dzieło a obowiązek zgłaszania
 • stosowanie wyłączeń
 • wcześniejsze wykonanie dzieła a korekta dokumentu zgłoszeniowego

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl