Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w 2022 r. w  zakresie naliczania wynagrodzeń, zasiłków i składek.  Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od przychodów od 8 stycznia 2022 r.

Analiza praktyczna.

 
Data szkolenia:   
2022-02-23   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 330 zł. netto (405,90 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


Program szkolenia:  

 

Program szkolenia: 

 1. Zasady stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poborów i przekazania niektórych  płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – analiza praktyczna, do kogo rozporządzenie ma zastosowanie, skutki złożenia oświadczenia, kto powinien je składać, rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przed wejściem w życie rozporządzenia, jak zwrócić nadpłacone wynagrodzenie pracownikom i zleceniobiorcom
 • zasady stosowania nowej ulgi dla klasy średniej- wątpliwości
 • nowa skala podatkowa, nowa kwota wolna od podatku, nowa kwota minimalnego wynagrodzenia, nowa stawka godzinowa zleceniobiorcy
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85 548 zł do 120.000 zł
 • nowa ulga dla klasy średniej i zasady jej stosowania przy kilku wypłatach w miesiącu,
 • zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady obowiązujące od stycznia 2022 r.
 • zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód  służbowy do celów prywatnych
 • niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 • rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
 • Wieloskładnikowa lista płac - przykłady praktyczne
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób  uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 • Nowe ulgi - jakie oświadczenia ma złożyć pracownik i zleceniobiorca,
 • Zerowy PIT pracowników do 26 roku życia - przychody zwolnione z opodatkowania, limit przychodów, ukończenie 26 roku .życia,
 • Wpływ zmian podatkowych na naliczanie składek na PPK,
 • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie  wychowujących dzieci
 • zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji  społecznych i obywatelskich
 • nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu  powołania – m.in. składki za członków zarządu naliczanie podatków i składek

 

Zmiany w ustawie zasiłkowej od 2022 r.

 • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jak liczyć okres zasiłkowy od 1 stycznia 2022 r.
 • upływ okresu zasiłkowego i choroba pracownika – obowiązki płatnika.
 • świadczenie rehabilitacyjne kiedy przysługuje
 • skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia,
 • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
 • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
 • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
 • zmiany w ustawie wypadkowej.

 

Zasady ustalania podstawy wymiary zasiłków – analiza przypadków,

 

Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków

 

Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – analiza przypadków

 • składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne,
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
 • składniki przysługujące do określonego terminu,
 • przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.

 

Podstawa wymiaru składek – najczęściej występujące wyłączenia od składek.

 

Nowe zasady związane z wykazywaniem składki na zdrowotnej – likwidacja raportu ZUS RZA.

 

Zasady stosowania raportu ZUS RZA po styczniu 2022 r.

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w 2022 r. w  zakresie naliczania wynagrodzeń, zasiłków i składek.  Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od przychodów od 8 stycznia 2022 r.

Analiza praktyczna.


Data szkolenia:
2022-02-23   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 330 zł. netto (405,90 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00


 

Program szkolenia: 

 1. Zasady stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poborów i przekazania niektórych  płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – analiza praktyczna, do kogo rozporządzenie ma zastosowanie, skutki złożenia oświadczenia, kto powinien je składać, rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego przed wejściem w życie rozporządzenia, jak zwrócić nadpłacone wynagrodzenie pracownikom i zleceniobiorcom
 • zasady stosowania nowej ulgi dla klasy średniej- wątpliwości
 • nowa skala podatkowa, nowa kwota wolna od podatku, nowa kwota minimalnego wynagrodzenia, nowa stawka godzinowa zleceniobiorcy
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85 548 zł do 120.000 zł
 • nowa ulga dla klasy średniej i zasady jej stosowania przy kilku wypłatach w miesiącu,
 • zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady obowiązujące od stycznia 2022 r.
 • zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód  służbowy do celów prywatnych
 • niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 • rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
 • Wieloskładnikowa lista płac - przykłady praktyczne
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób  uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 • Nowe ulgi - jakie oświadczenia ma złożyć pracownik i zleceniobiorca,
 • Zerowy PIT pracowników do 26 roku życia - przychody zwolnione z opodatkowania, limit przychodów, ukończenie 26 roku .życia,
 • Wpływ zmian podatkowych na naliczanie składek na PPK,
 • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie  wychowujących dzieci
 • zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji  społecznych i obywatelskich
 • nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu  powołania – m.in. składki za członków zarządu naliczanie podatków i składek

 

Zmiany w ustawie zasiłkowej od 2022 r.

 • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jak liczyć okres zasiłkowy od 1 stycznia 2022 r.
 • upływ okresu zasiłkowego i choroba pracownika – obowiązki płatnika.
 • świadczenie rehabilitacyjne kiedy przysługuje
 • skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia,
 • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
 • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
 • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
 • zmiany w ustawie wypadkowej.

 

Zasady ustalania podstawy wymiary zasiłków – analiza przypadków,

 

Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków

 

Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – analiza przypadków

 • składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne,
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
 • składniki przysługujące do określonego terminu,
 • przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.

 

Podstawa wymiaru składek – najczęściej występujące wyłączenia od składek.

 

Nowe zasady związane z wykazywaniem składki na zdrowotnej – likwidacja raportu ZUS RZA.

 

Zasady stosowania raportu ZUS RZA po styczniu 2022 r.

 

Prowadzący: Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl