Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie Wynagrodzeń w 2022 r. „Polski Ład”

Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od przychodów od 8 stycznia 2022 r. 

 
Data szkolenia:   
2021-12-20   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 Przy zgłoszeniu do 13 stycznia br. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 330 netto (405,90 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu „Kalkulacji wynagrodzeń i innych świadczeń” pracowników i zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

8 stycznia 2022 r. wprowadzono kolejne zmiany dotyczące zmian w zasadach rozliczania zalecz na podatek dochodowy od przychodów osiąganych w 2022 r.

Zmiany w przepisach realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.  Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. 

 

Plan Szkolenia

 

Skala podatkowa a rozliczanie przychodów w 2022 r. 

 • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
 • warunki uwzględniania „kwoty wolnej od podatku” - oświadczenie PIT-2
 • wspólne opodatkowanie małżonków
 • rezygnacja ze stosowania KUP na wniosek 

Nowe „Ulgi dla Pracowników” od 1.1.2022 r.

 1. zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”

  • roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi  (konsekwencje przekroczenia progu przychodu)
  • rodzaj przychodów objętych ulgą
  • rozliczenie na liście płac miesięcznej ulgi dla pracownika
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu 
  • wniosek pracownika o nierozliczanie ulgi
 2. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi

  • rozliczenie podatkowo-składkowe na liście płac łącznego przychodu 

 

Pobór zaliczki na podatek przez pracodawców w 2022 r.

 • obniżenie kosztów uzyskania przychodu
 • zaliczka na podatek przy niskich przychodach
 • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 • ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych 

 

Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022 r.

 • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika

 

Kalkulacja przychodów ze stosunku pracy na „Listach Płac” w 2022 r.

 • wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi

 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość dodatkowej ulgi 

 • wpłaty na PPK - pracownik z 50% kup -pracownik oddelegowany za granicę

 • wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika

 • potrącenia z wynagrodzeń na rzecz organów egzekucyjnych

 

Kalkulacja przychodów z umów cywilnych na „Listach Płac” w 2022 r.

 • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 • umowa zlecenia / dzieło bez podatku na wniosek

 

Ograniczenie składki zdrowotnej do zaliczki

 • obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki 
 • przychody uwzględniane do ustalenia wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.

 • przychody objęte zmianami i ustalenie nadwyżki zaliczek: 2022/2021 
 • parametry stosowane przy obliczaniu zaliczek
 • zasady rozliczania nadwyżki w bieżącym wynagrodzeniu 

 

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r.

 1. „ulga na powrót” przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski

 2. "ulga dla rodziców” władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci

 3. „ulga dla seniorów” ukończenie 60 roku życia

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną

 1. objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu/prokurentów z powołania

 • okres podlegania ubezpieczeniu 
 • podmiot zgłaszający 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie Wynagrodzeń w 2022 r. „Polski Ład”

Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od przychodów od 8 stycznia 2022 r. 


Data szkolenia:
2021-12-20   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 Przy zgłoszeniu do 13 stycznia br. - koszt szkolenia 260 zł. netto (319,80 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 330 netto (405,90 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu „Kalkulacji wynagrodzeń i innych świadczeń” pracowników i zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

8 stycznia 2022 r. wprowadzono kolejne zmiany dotyczące zmian w zasadach rozliczania zalecz na podatek dochodowy od przychodów osiąganych w 2022 r.

Zmiany w przepisach realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.  Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach. 

 

Plan Szkolenia

 

Skala podatkowa a rozliczanie przychodów w 2022 r. 

 • dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
 • warunki uwzględniania „kwoty wolnej od podatku” - oświadczenie PIT-2
 • wspólne opodatkowanie małżonków
 • rezygnacja ze stosowania KUP na wniosek 

Nowe „Ulgi dla Pracowników” od 1.1.2022 r.

 1. zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”

  • roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi  (konsekwencje przekroczenia progu przychodu)
  • rodzaj przychodów objętych ulgą
  • rozliczenie na liście płac miesięcznej ulgi dla pracownika
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu 
  • wniosek pracownika o nierozliczanie ulgi
 2. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi

  • rozliczenie podatkowo-składkowe na liście płac łącznego przychodu 

 

Pobór zaliczki na podatek przez pracodawców w 2022 r.

 • obniżenie kosztów uzyskania przychodu
 • zaliczka na podatek przy niskich przychodach
 • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 • ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych 

 

Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022 r.

 • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika

 

Kalkulacja przychodów ze stosunku pracy na „Listach Płac” w 2022 r.

 • wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi

 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość dodatkowej ulgi 

 • wpłaty na PPK - pracownik z 50% kup -pracownik oddelegowany za granicę

 • wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika

 • potrącenia z wynagrodzeń na rzecz organów egzekucyjnych

 

Kalkulacja przychodów z umów cywilnych na „Listach Płac” w 2022 r.

 • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 • umowa zlecenia / dzieło bez podatku na wniosek

 

Ograniczenie składki zdrowotnej do zaliczki

 • obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki 
 • przychody uwzględniane do ustalenia wysokości zaliczki na dzień 31 grudnia 2021 r.

 

Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r.

 • przychody objęte zmianami i ustalenie nadwyżki zaliczek: 2022/2021 
 • parametry stosowane przy obliczaniu zaliczek
 • zasady rozliczania nadwyżki w bieżącym wynagrodzeniu 

 

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r.

 1. „ulga na powrót” przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski

 2. "ulga dla rodziców” władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci

 3. „ulga dla seniorów” ukończenie 60 roku życia

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną

 1. objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu/prokurentów z powołania

 • okres podlegania ubezpieczeniu 
 • podmiot zgłaszający 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl