Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

 
Data szkolenia:   
2022-12-15   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach w 2022 i 2023 r.  

 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

 1. minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa
 2. minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 3. skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na kwoty wolne od potrąceń

 

Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń

 1. zaliczka na podatek dochodowy:
  • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
  • dochód a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
  • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci, podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 300 zł
  •  umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
  • koszty zryczałtowane i 50%
 2. koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
 • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
 • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
 • po ustaniu stosunku prawnego
 • koszty uzyskania wyższe od przychodu

 

Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2 po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

 1. nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/ 12/24/36
 2. poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki

 

Rozliczanie wynagrodzeń a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

 1. poszerzenie kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku
 2. warunki uprawniające do złożenia wniosku i przekroczenie w roku dochodu 30 tyś

 

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

 1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
 2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
 3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie podatkowo - składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł

 1. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
 2. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 3. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 4. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac

 1. ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci)
 2.  wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 3. brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym


Data szkolenia:
2022-12-15   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia: jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach w 2022 i 2023 r.  

 

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r.

 1. minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa
 2. minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 3. skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia na kwoty wolne od potrąceń

 

Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń

 1. zaliczka na podatek dochodowy:
  • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
  • dochód a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
  • wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci, podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 300 zł
  •  umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
  • koszty zryczałtowane i 50%
 2. koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
 • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
 • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
 • po ustaniu stosunku prawnego
 • koszty uzyskania wyższe od przychodu

 

Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2 po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

 1. nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/ 12/24/36
 2. poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki

 

Rozliczanie wynagrodzeń a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek po zmianach od 1 stycznia 2023 r.

 1. poszerzenie kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku
 2. warunki uprawniające do złożenia wniosku i przekroczenie w roku dochodu 30 tyś

 

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

 1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
 2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
 3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie podatkowo - składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł

 1. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
 2. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 3. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 4. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac

 1. ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci)
 2.  wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 3. brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl