Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - najnowsze zmiany dot. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe formularze podatkowe PIT

 
Data szkolenia:   
2022-02-08   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

300 netto (369 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 1. Nowe formularze podatkowe PIT - omówienie
 2. Rozporządzenie MF z dnia 7 stycznia 2022r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( Dz.U. 2022 poz. 28) – omówienie
 3. Omówienie wybranych problemów na drukach PIT 11 ( 27 )m.in. wypłaty po zmarłych ,odszkodowania, zasiłki, nieodpłatne świadczenia oraz zmiany na drukach PIT 2, 4R, PIT 8AR

  •  elektroniczne druki PIT 11, IFT1/IFT1R -interpretacje podatkowe

 4. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego od 1 stycznia 2022 w kontekście druku PIT 11

  • elektroniczne oświadczenia podatkowe

 5. Stosowanie kwoty zmniejszającej po uzyskaniu dochodów przekraczających 85.528 zł. – w 2021 oraz 120.000 zł. w 2022 oraz usunięcie z tzw. drugiej ulgi osób samotnie wychowujących dzieci

 6. Koszty podwyższone ,kwota zmniejszająca ( PIT 2 ), obniżony próg podatkowy dla świadczeń wypłacanych byłemu pracownikowi

 7. Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u pracownika oraz osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie od 1 stycznia 2022

 8. Koszty autorskie 50%  z uwzględnieniem zmian na rok 2022

 9. Nowa ulga  zwalniająca z poboru zaliczek dla podatników u wybranych płatników 

 10. Pit dla młodych a nowe zwolnienia podatkowe  ( ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów )–podobieństwa i różnice

 11. Ulga dla klasy średniej a nowe zwolnienia podatkowe – wzajemne relacje

 12. Darowizny dla pracowników – nowa interpretacja podatkowa

 13. świadczenia ponoszone za pracownika w pandemii

  • koszty podwyższone
  • zwrot wydatków dla pracowników np. za krzesło, biurko
  • ekwiwalenty dla pracowników za Internet oraz za media
  • imprezy integracyjne on line
 14. szczepienia przeciwgrypowe
 15. prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe
 16. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym
 17. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 18. Kontrakty managerskie –wybrane problemy
 19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia 
 20. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie
 21. Opodatkowanie wygranych w  konkursach – wybrane problemy
 22. Opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022
 23. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – omówienie
 24. Zmiany w rozliczeniu małżonków –omówienie
 25. Zmiany w uldze prorodzinnej – omówienie
 26. Zmiany dla osób wychowujących samotnie dzieci
 27. Zmiany w odliczeniach m.in. na związki zawodowe
 28. Zmiany w najmie – omówienie
 29. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie
 30. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione
 31. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych - najnowsze zmiany dot. przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowe formularze podatkowe PIT


Data szkolenia:
2022-02-08   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

300 netto (369 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 1. Nowe formularze podatkowe PIT - omówienie
 2. Rozporządzenie MF z dnia 7 stycznia 2022r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ( Dz.U. 2022 poz. 28) – omówienie
 3. Omówienie wybranych problemów na drukach PIT 11 ( 27 )m.in. wypłaty po zmarłych ,odszkodowania, zasiłki, nieodpłatne świadczenia oraz zmiany na drukach PIT 2, 4R, PIT 8AR

  •  elektroniczne druki PIT 11, IFT1/IFT1R -interpretacje podatkowe

 4. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego od 1 stycznia 2022 w kontekście druku PIT 11

  • elektroniczne oświadczenia podatkowe

 5. Stosowanie kwoty zmniejszającej po uzyskaniu dochodów przekraczających 85.528 zł. – w 2021 oraz 120.000 zł. w 2022 oraz usunięcie z tzw. drugiej ulgi osób samotnie wychowujących dzieci

 6. Koszty podwyższone ,kwota zmniejszająca ( PIT 2 ), obniżony próg podatkowy dla świadczeń wypłacanych byłemu pracownikowi

 7. Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u pracownika oraz osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie od 1 stycznia 2022

 8. Koszty autorskie 50%  z uwzględnieniem zmian na rok 2022

 9. Nowa ulga  zwalniająca z poboru zaliczek dla podatników u wybranych płatników 

 10. Pit dla młodych a nowe zwolnienia podatkowe  ( ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów )–podobieństwa i różnice

 11. Ulga dla klasy średniej a nowe zwolnienia podatkowe – wzajemne relacje

 12. Darowizny dla pracowników – nowa interpretacja podatkowa

 13. świadczenia ponoszone za pracownika w pandemii

  • koszty podwyższone
  • zwrot wydatków dla pracowników np. za krzesło, biurko
  • ekwiwalenty dla pracowników za Internet oraz za media
  • imprezy integracyjne on line
 14. szczepienia przeciwgrypowe
 15. prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe
 16. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym
 17. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 18. Kontrakty managerskie –wybrane problemy
 19. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia 
 20. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie
 21. Opodatkowanie wygranych w  konkursach – wybrane problemy
 22. Opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022
 23. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – omówienie
 24. Zmiany w rozliczeniu małżonków –omówienie
 25. Zmiany w uldze prorodzinnej – omówienie
 26. Zmiany dla osób wychowujących samotnie dzieci
 27. Zmiany w odliczeniach m.in. na związki zawodowe
 28. Zmiany w najmie – omówienie
 29. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie
 30. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione
 31. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl