Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany planowane od 1 lipca 2022 r.

 

 
Data szkolenia:   
2022-06-22   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Gdańsk, centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 31 maja 2022 r. - koszt szkolenia 400 netto (498 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 450 zł. netto (553,50 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


Program szkolenia:  


 

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy PIT ze szczególnym uwzględnieniem skorygowanego mechanizmu rolowania zaliczki oraz zmiany w zakresie obsługi  druku PIT 2

 2. Zmiany na drukach PIT 2, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11,PIT R

 3. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego od 1 stycznia 2022 w kontekście druku PIT 11 – elektroniczne oświadczenia podatkowe

 4. Zmiany w rozliczeniu rocznym podatnika PIT związane z wejściem w życie konwencji MLI

 5. Polski ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia – konsekwencje podatkowe

 6. Polski ład a dwie umowy o pracę –konsekwencje podatkowe

 7. Podróż służbowa samochodem elektrycznym a konsekwencje podatkowe – nowa wykładnia organów skarbowych

 8. Koszty podwyższone ,kwota zmniejszająca ( PIT 2 ), obniżony próg podatkowy dla świadczeń wypłacanych byłemu pracownikowi

 9. Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u pracownika oraz osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie od 1 stycznia 2022

 10. Koszty autorskie 50%  z uwzględnieniem zmian na rok 2022

 11. Ulga  zwalniająca z poboru zaliczek dla podatników u wybranych płatników 

 12. Pit dla młodych a nowe zwolnienia podatkowe  (ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów) –podobieństwa i różnice

 13. Ulga dla klasy średniej a nowe zwolnienia podatkowe – wzajemne relacje

 14. Darowizny dla pracowników oraz  wręczanie drobnych prezentów pracownikom z okazji np. jubileuszu zakładu pracy – nowa interpretacja podatkowa

 15. Świadczenia ponoszone za pracownika w pandemii

  • koszty podwyższone
  • zwrot wydatków dla pracowników np. za krzesło, biurko
  • ekwiwalenty dla pracowników za Internet oraz za media
  •  imprezy integracyjne on line
 16. Szczepienia przeciwgrypowe
 17. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe
 18. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym
 19. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 20. Kontrakty managerskie –wybrane problemy
 21. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia 
 22. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie
 23. Opodatkowanie wygranych w  konkursach – wybrane problemy
 24. Opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022
 25. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – omówienie
 26. Zmiany w rozliczeniu małżonków – omówienie
 27. Zmiany w uldze prorodzinnej – omówienie
 28. Zmiany dla osób wychowujących samotnie dzieci
 29. Zmiany w odliczeniach m.in. na związki zawodowe
 30. Zmiany w najmie – omówienie
 31. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie
 32. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione
 33. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy

 

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany planowane od 1 lipca 2022 r.

 


Data szkolenia:
2022-06-22   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Gdańsk, centrum miasta   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 31 maja 2022 r. - koszt szkolenia 400 netto (498 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 450 zł. netto (553,50 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • 5 godzin zajęć (w tym konsultacje indywidualne),
 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

  

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy PIT ze szczególnym uwzględnieniem skorygowanego mechanizmu rolowania zaliczki oraz zmiany w zakresie obsługi  druku PIT 2

 2. Zmiany na drukach PIT 2, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11,PIT R

 3. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego od 1 stycznia 2022 w kontekście druku PIT 11 – elektroniczne oświadczenia podatkowe

 4. Zmiany w rozliczeniu rocznym podatnika PIT związane z wejściem w życie konwencji MLI

 5. Polski ład a umowa o pracę łączona z umową zlecenia – konsekwencje podatkowe

 6. Polski ład a dwie umowy o pracę –konsekwencje podatkowe

 7. Podróż służbowa samochodem elektrycznym a konsekwencje podatkowe – nowa wykładnia organów skarbowych

 8. Koszty podwyższone ,kwota zmniejszająca ( PIT 2 ), obniżony próg podatkowy dla świadczeń wypłacanych byłemu pracownikowi

 9. Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u pracownika oraz osób wykonujących czynności społeczne i obywatelskie od 1 stycznia 2022

 10. Koszty autorskie 50%  z uwzględnieniem zmian na rok 2022

 11. Ulga  zwalniająca z poboru zaliczek dla podatników u wybranych płatników 

 12. Pit dla młodych a nowe zwolnienia podatkowe  (ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla pracujących seniorów) –podobieństwa i różnice

 13. Ulga dla klasy średniej a nowe zwolnienia podatkowe – wzajemne relacje

 14. Darowizny dla pracowników oraz  wręczanie drobnych prezentów pracownikom z okazji np. jubileuszu zakładu pracy – nowa interpretacja podatkowa

 15. Świadczenia ponoszone za pracownika w pandemii

  • koszty podwyższone
  • zwrot wydatków dla pracowników np. za krzesło, biurko
  • ekwiwalenty dla pracowników za Internet oraz za media
  •  imprezy integracyjne on line
 16. Szczepienia przeciwgrypowe
 17. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe
 18. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym
 19. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 20. Kontrakty managerskie –wybrane problemy
 21. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia 
 22. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie
 23. Opodatkowanie wygranych w  konkursach – wybrane problemy
 24. Opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022
 25. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej – omówienie
 26. Zmiany w rozliczeniu małżonków – omówienie
 27. Zmiany w uldze prorodzinnej – omówienie
 28. Zmiany dla osób wychowujących samotnie dzieci
 29. Zmiany w odliczeniach m.in. na związki zawodowe
 30. Zmiany w najmie – omówienie
 31. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie
 32. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione
 33. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy

 

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl