Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń 

Składki na ZUS i podatki  z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.– analiza praktyczna

 
Data szkolenia:   
2023-01-25   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 350 zł. netto (430,50 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 

 1. Zmiany w zakresie poboru zaliczek od lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023r.
  • nowy PIT 11, nowy PIT 2
  • pobór zaliczek za osoby rozliczające się z małżonkiem 
  • zmiany od 1 lipca w zakresie rozliczeń podatkowych za osoby samotnie wychowujące dziecko
 2. Podatek ryczałtowy – umowa do 200 zł
 3. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 lat, kogo dotyczy do kiedy stosujemy
 4. Koszty uzyskania przychodu i zasady ich stosowania – rezygnacja z kosztów
 5. Stosowanie PIT 2 w 2022 r. 
 6. Naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – obniżanie składki do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek z 2021 r.  
 7. Niepobieranie zaliczki za zleceniobiorców w 2022 r.,
 8. Stosowanie kwoty zmniejszającej od 2023 r.
 9. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie składa podatnik, podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników), stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników,
 10. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika ulga 4+, podwyższenie dochodu pełnoletniego  uczącego się dziecka
 11. Ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 2023.
 12. Ulga dla powracających, - zmiana od 1 lipca 2022 r. i naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna
 13. Naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów – zmiany od 1 lipca 2022 r.
 14. Najczęściej występujące tytuły do ubezpieczeń społecznych 
 15. Składki za pracowników, zleceniobiorców 
 16. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń w przypadku gdy ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń
 17. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – interpretacje ZUS 
 18. Najczęściej występujące wyłączenia od składek
 19. Nagrody jubileuszowe.
 20. Odprawy, odszkodowania.
 21. Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 22. Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 23. Ubiór roboczy.
 24. Posiłki i napoje dla pracowników.
 25. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 26. Ryczałty za jazdy lokalne.
 27. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 28. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek  
 29. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia
 30. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę
 31. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego
 32. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac
 33. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, w sytuacji powstania nadpłaty niedopłaty 
 34. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy pracodawca można wystąpić do sądu o zwrot
 35. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń, niedopłata, nadpłata składek,
 36. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego
 37. Odpowiedzi na pytania.

 

Prowadzący - Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń 

Składki na ZUS i podatki  z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.– analiza praktyczna


Data szkolenia:
2023-01-25   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 350 zł. netto (430,50 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 

 1. Zmiany w zakresie poboru zaliczek od lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023r.
  • nowy PIT 11, nowy PIT 2
  • pobór zaliczek za osoby rozliczające się z małżonkiem 
  • zmiany od 1 lipca w zakresie rozliczeń podatkowych za osoby samotnie wychowujące dziecko
 2. Podatek ryczałtowy – umowa do 200 zł
 3. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 lat, kogo dotyczy do kiedy stosujemy
 4. Koszty uzyskania przychodu i zasady ich stosowania – rezygnacja z kosztów
 5. Stosowanie PIT 2 w 2022 r. 
 6. Naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – obniżanie składki do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek z 2021 r.  
 7. Niepobieranie zaliczki za zleceniobiorców w 2022 r.,
 8. Stosowanie kwoty zmniejszającej od 2023 r.
 9. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od 1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie składa podatnik, podział kwoty zmniejszającej na 2 albo 3 płatników), stosowanie kwoty zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników,
 10. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika ulga 4+, podwyższenie dochodu pełnoletniego  uczącego się dziecka
 11. Ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 2023.
 12. Ulga dla powracających, - zmiana od 1 lipca 2022 r. i naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – analiza praktyczna
 13. Naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów – zmiany od 1 lipca 2022 r.
 14. Najczęściej występujące tytuły do ubezpieczeń społecznych 
 15. Składki za pracowników, zleceniobiorców 
 16. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń w przypadku gdy ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń
 17. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne – interpretacje ZUS 
 18. Najczęściej występujące wyłączenia od składek
 19. Nagrody jubileuszowe.
 20. Odprawy, odszkodowania.
 21. Świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 22. Ekwiwalent za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi.
 23. Ubiór roboczy.
 24. Posiłki i napoje dla pracowników.
 25. Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (diety, noclegi, koszty przejazdu).
 26. Ryczałty za jazdy lokalne.
 27. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 28. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – rozliczenie nadpłaty składek  
 29. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia
 30. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę
 31. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast wynagrodzenia chorobowego
 32. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac
 33. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, w sytuacji powstania nadpłaty niedopłaty 
 34. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy pracodawca można wystąpić do sądu o zwrot
 35. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń, niedopłata, nadpłata składek,
 36. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za ubezpieczonego
 37. Odpowiedzi na pytania.

 

Prowadzący - Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl