Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany od 1 lipca 2022 r.

 
Data szkolenia:   
2022-06-27   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

360 netto (442,80 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy PIT – omówienie wybranych zagadnień

 2. Różne tryby wejścia w życie zmienionych przepisów

 3. Przepisy przejściowe

 4. Nowe zwolnienia podatkowe i nowe limity

 5. Rozszerzenie zerowej ulgi ( PIT 0 ) 

 6. Nowa skala podatkowa

 7. Zmiany w odliczeniach składki na rzecz zw. zawodowych

 8. Zmiany w ryczałcie do 200 zl.

 9. Nowe regulacje dotyczące obsługiwania wniosków i oświadczeń składanych płatnikowi

 10. Nowe regulacje rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę

 11. Zmiany do ulgi zwalniającej z poboru zaliczek u wybranych płatników

 12. Zmiany do kup podwyższonych ze stos. pracy

 13. Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej –konsekwencje podatkowe

 14. Rezygnacja z rolowania zaliczek – konsekwencje podatkowe

 15. Zmiany w oskładkowaniu „przychodów z powołania” w ujęciu podatkowym

 16. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe

 17. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym

 18. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży

 19. Kontrakty managerskie –wybrane problemy

 20. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia 

 21. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie

 22. Opodatkowanie wygranych w  konkursach – wybrane problem

 23. opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022

 24. Ulga rehabilitacyjna po zmianach – omówienie

 25. Rozliczenie małżonków po zmianach–omówienie

 26. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie

 27. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione

 28. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy

 29. Pytania i odpowiedzi

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zmiany od 1 lipca 2022 r.


Data szkolenia:
2022-06-27   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

360 netto (442,80 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00 - 15.00

 

 


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 1. Nowelizacja ustawy PIT – omówienie wybranych zagadnień

 2. Różne tryby wejścia w życie zmienionych przepisów

 3. Przepisy przejściowe

 4. Nowe zwolnienia podatkowe i nowe limity

 5. Rozszerzenie zerowej ulgi ( PIT 0 ) 

 6. Nowa skala podatkowa

 7. Zmiany w odliczeniach składki na rzecz zw. zawodowych

 8. Zmiany w ryczałcie do 200 zl.

 9. Nowe regulacje dotyczące obsługiwania wniosków i oświadczeń składanych płatnikowi

 10. Nowe regulacje rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę

 11. Zmiany do ulgi zwalniającej z poboru zaliczek u wybranych płatników

 12. Zmiany do kup podwyższonych ze stos. pracy

 13. Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej –konsekwencje podatkowe

 14. Rezygnacja z rolowania zaliczek – konsekwencje podatkowe

 15. Zmiany w oskładkowaniu „przychodów z powołania” w ujęciu podatkowym

 16. Prezenty dla kontrahentów np. z okazji świąt a skutki podatkowe

 17. Pracownicze Programy Kapitałowe ( PPK ) w kontekście podatkowym

 18. Świadczenia socjalne a podatek –m.in. zapomogi, dofinansowania, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży

 19. Kontrakty managerskie –wybrane problemy

 20. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym m.in. umorzenia 

 21. Wynagrodzenie dla płatnika w kontekście art. 28 Ordynacji Podatkowej omówienie

 22. Opodatkowanie wygranych w  konkursach – wybrane problem

 23. opodatkowanie nie rezydentów w kontekście wyjaśnień podatkowych oraz z uwzględnieniem wybranych zmian na rok 2022

 24. Ulga rehabilitacyjna po zmianach – omówienie

 25. Rozliczenie małżonków po zmianach–omówienie

 26. Przeciwdziałanie „ szarej strefie „ – omówienie

 27. Nowy przejściowy podatek dla podatników ujawniających dochody nieujawnione

 28. Odpowiedzialność płatnika –wybrane problemy

 29. Pytania i odpowiedzi

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl