Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców - zmiany w PDOF od 1 lipca 2022 r.

 
Data szkolenia:   
2022-07-04   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przychodów.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

„Skala podatkowa” i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022 r. zmiany od 1 lipca 2022 r.  

 1. skala podatkowa: 12% 32%

 2. rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek

  • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach 

 3. rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu

 4. likwidacja „ulgi dla klasy średniej”

 5. wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci 

  • podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł

 6. pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.

 7. dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych

 8. skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

 

Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku zmiany od 1 stycznia 2023 r.  

 • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
 • poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki
 • wniosek pracownika o niepobieranie zaliczki na podatek

 

Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r. 

 1. skutki uchylenia przepisów z dniem 1 lipca 2022 r. a nie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego 

 

Rozliczanie pracowniczych przychodów na „Liście Płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. różne przypadki na liście płac z uwzględnieniem:

  • kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu
  • świadczeń niepieniężnych (m.in.: pakiety medyczne, ZFŚS, karty przedpłacone, ryczłty samochodowe, PPK, PPE)
  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego: wynagrodzenie za część miesiąca
 2. rozliczenie przychodów pracownika z którym zawarto umowę cywilnoprawną

 3. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika

 2. warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki

 3. umowa zlecenia / dzieło opodatkowana

 4. zryczałtowany podatek dochodowy

 

Rozliczanie niskich przychodów na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki 

 2. ograniczenie kosztów uzyskania przychodu

 3. rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

 5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu

 6. przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania

 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie przychodów objętych zwolnieniem z opodatkowania zmiany od 1 lipca 2022 r.

 1. ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  a wypłata zasiłku macierzyńskiego

 2. skutki przekroczenia limitu przychodów w roku

 3. zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów

 

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r. zmiany od 1 lipca 2022 r.  

 1. odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych

 2. preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci

 3. ulga prorodzinna

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac w 2022 r.

 1. ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci)

 2. wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej

 3. brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców - zmiany w PDOF od 1 lipca 2022 r.


Data szkolenia:
2022-07-04   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Z dniem 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. wprowadzone zostają kolejne zmiany dotyczące zasadach rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przychodów.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

„Skala podatkowa” i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2022 r. zmiany od 1 lipca 2022 r.  

 1. skala podatkowa: 12% 32%

 2. rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek

  • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach 

 3. rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu

 4. likwidacja „ulgi dla klasy średniej”

 5. wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci 

  • podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł

 6. pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.

 7. dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych

 8. skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

 

Oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku zmiany od 1 stycznia 2023 r.  

 • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
 • poszerzenie kręgu osób składających oświadczenie o pomniejszaniu zaliczki
 • wniosek pracownika o niepobieranie zaliczki na podatek

 

Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r. 

 1. skutki uchylenia przepisów z dniem 1 lipca 2022 r. a nie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego 

 

Rozliczanie pracowniczych przychodów na „Liście Płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. różne przypadki na liście płac z uwzględnieniem:

  • kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu
  • świadczeń niepieniężnych (m.in.: pakiety medyczne, ZFŚS, karty przedpłacone, ryczłty samochodowe, PPK, PPE)
  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego: wynagrodzenie za część miesiąca
 2. rozliczenie przychodów pracownika z którym zawarto umowę cywilnoprawną

 3. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika

 2. warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki

 3. umowa zlecenia / dzieło opodatkowana

 4. zryczałtowany podatek dochodowy

 

Rozliczanie niskich przychodów na „Liście płac od 1 lipca 2022 r.”

 1. obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki 

 2. ograniczenie kosztów uzyskania przychodu

 3. rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

 5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu

 6. przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania

 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie przychodów objętych zwolnieniem z opodatkowania zmiany od 1 lipca 2022 r.

 1. ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  a wypłata zasiłku macierzyńskiego

 2. skutki przekroczenia limitu przychodów w roku

 3. zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów

 

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r. zmiany od 1 lipca 2022 r.  

 1. odliczenie składek członkowkich na rzecz związków zawodowych

 2. preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci

 3. ulga prorodzinna

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną na Liście płac w 2022 r.

 1. ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania (m.in. prokurenci)

 2. wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej

 3. brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl