Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

 
Data szkolenia:   
2023-01-23   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia: jest omówione bieżących i nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw.

Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 

 1. zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
 2. zmiany w zakresie umów na czas określony
  • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
  • informacja do ZZ
  • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
 3.  prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 4. rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
  • zmiana treści umowy o pracę
  • zamiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
  • przekazywanie informacji w postaci elektronicznej
  • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych
 5. przejście do innych form zatrudnienia
 6. ochrona pracownika przed zwolnieniem

 

II. Zmiany w obowiązkach pracodawcy

 1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 2.  obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 3. szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP

 

III. Zmiany w Czasie Pracy

 1. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
 2. prawo do zwolnienia od pracy z powodu sił wyższych

 

IV. Prawo do Urlopu opiekuńczego

 1. na czy polega urlop opiekuńczy
 2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy

 

V. Urlopy związane z rodzicielstwem

 1. zmiany dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 2. zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia
 3. uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 4. zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 5. wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 6. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 7. zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą
 8. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 9. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 10. zmiany w urlopach wychowawczych
 11. elektronizacja wniosków

 

VI. Elastyczna organizacja pracy

 1. czym jest i kto może złożyć wniosek
 2. warunki skorzystania z nowych przywilejów

 

VII. Zmiany w ustawie zasiłkowej

 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wysokość zasiłku macierzyńskiego
 3. jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego

 

VIII. Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień

 1. wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
 3.  łącznie urlopu rodzicielskiego z wykonywaną pracą

 

IX. Przepisy przejściowe

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Planowane zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień


Data szkolenia:
2023-01-23   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia: jest omówione bieżących i nadchodzących zmian w przepisach ustawy Kodeks pracy i innych ustaw.

Wprowadzane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 

 1. zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
 2. zmiany w zakresie umów na czas określony
  • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
  • informacja do ZZ
  • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
 3.  prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 4. rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
  • zmiana treści umowy o pracę
  • zamiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
  • przekazywanie informacji w postaci elektronicznej
  • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych
 5. przejście do innych form zatrudnienia
 6. ochrona pracownika przed zwolnieniem

 

II. Zmiany w obowiązkach pracodawcy

 1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 2.  obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 3. szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP

 

III. Zmiany w Czasie Pracy

 1. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy
 2. prawo do zwolnienia od pracy z powodu sił wyższych

 

IV. Prawo do Urlopu opiekuńczego

 1. na czy polega urlop opiekuńczy
 2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy

 

V. Urlopy związane z rodzicielstwem

 1. zmiany dot. ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 2. zgoda pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia
 3. uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 4. zmiana postaci wniosku o udzielanie części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 5. wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego
 6. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 7. zmiana w przepisach o wnioskowanie i korzystanie z łączenia urlopu z pracą
 8. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 9. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 10. zmiany w urlopach wychowawczych
 11. elektronizacja wniosków

 

VI. Elastyczna organizacja pracy

 1. czym jest i kto może złożyć wniosek
 2. warunki skorzystania z nowych przywilejów

 

VII. Zmiany w ustawie zasiłkowej

 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wysokość zasiłku macierzyńskiego
 3. jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego

 

VIII. Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień

 1. wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego
 3.  łącznie urlopu rodzicielskiego z wykonywaną pracą

 

IX. Przepisy przejściowe

 

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl