Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy na rok 2023

 
Data szkolenia:   
2023-06-20   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

360 netto (442,80 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00

 

 


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 

 1.  Nowa interpretacja podatkowa w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 2. Nowa wykładnia organów skarbowych w zakresie zwolnienia dla pracującego seniora oraz kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wybrane problemy podatkowe

 3. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie
  nadpłaty – omówienie, przykłady

 4. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku 2023– nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy

 5. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie.

 6. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy

 7. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin

 8. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę/ następstwo prawne

 9. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych

 10. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R

 11. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą

 12. Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników

 13. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe

 14. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy

 15. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej

 16. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika, a konsekwencje podatkowe

 17. Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe

 18.  Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim - skutki podatkowe

 19. Ryczałt za używanie pojazdu służbowego dla celów służbowych –kiedy opodatkowany a kiedy nie?

 20. Karty podarunkowe , bony podarunkowe dla pracowników/członków ich rodzin - omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń

 21. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych

 22. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym

 23. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych wyjaśnieniach organów skarbowych

 24.  Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy

 25. pytania i odpowiedzi

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy na rok 2023


Data szkolenia:
2023-06-20   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

360 netto (442,80 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00

 

 


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 

 1.  Nowa interpretacja podatkowa w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 2. Nowa wykładnia organów skarbowych w zakresie zwolnienia dla pracującego seniora oraz kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – wybrane problemy podatkowe

 3. Przepisy rozszerzające uprawnienia płatnika do składania wniosków o stwierdzenie
  nadpłaty – omówienie, przykłady

 4. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku 2023– nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy

 5. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków – szczegółowe omówienie.

 6. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy

 7. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin

 8. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę/ następstwo prawne

 9. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych – wyjaśnienia organów skarbowych

 10. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R

 11. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą

 12. Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników

 13. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe

 14. Koszty z tytułu praw autorskich – wybrane problemy

 15. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej

 16. Zwroty za ładowanie samochodu elektrycznego dla pracownika, a konsekwencje podatkowe

 17. Karty paliwowe dla pracowników – skutki podatkowo-składkowe

 18.  Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim - skutki podatkowe

 19. Ryczałt za używanie pojazdu służbowego dla celów służbowych –kiedy opodatkowany a kiedy nie?

 20. Karty podarunkowe , bony podarunkowe dla pracowników/członków ich rodzin - omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń

 21. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych

 22. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym

 23. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych wyjaśnieniach organów skarbowych

 24.  Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy

 25. pytania i odpowiedzi

 

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl