Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym

 
Data szkolenia:   
2023-04-05   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4-5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

 

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.

 

 1.  roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek E-R
 2.  warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2) nowy podział na 1/ 12-24-36
 3. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
 4. oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 5. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 6. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 7. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci a dwie kwoty zmniejszające podatek
 8. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek

 

Rozliczanie ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

 1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
 2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  •  limit zwolnień świadczeń z ZFŚS
  • zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie)
 3. warunki rozliczania ulg przez pracodawców i zleceniodawców

 

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i składkach ZUS

 1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)
 2. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł
 3. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 4. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 5. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

 

Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów

 1. kwota zmniejszająca podatek:
  • po przekroczeniu dochodu 120 000 zł
  • kilka wypłat w miesiącu
 2.  koszty uzyskania przychodów
 • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
 •  kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
 • koszty uzyskania wyższe od przychodu

 

Umowy cywilnoprawne

 1. kwota zmniejszająca podatek
 2. rozliczenie podatkowo - składkowe umowy zawartej z własnym pracownikiem
 3. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 4. przychodów tytułem powołania4. rozliczenie podatkowo – składkowe

 

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
 2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem osoby samotnie wychowującej dzieci
 3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 r. w aspekcie podatkowo – składkowym


Data szkolenia:
2023-04-05   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4-5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

 

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.

 

 1.  roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek E-R
 2.  warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2) nowy podział na 1/ 12-24-36
 3. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
 4. oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
 5. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
 6. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
 7. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci a dwie kwoty zmniejszające podatek
 8. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
 9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek

 

Rozliczanie ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

 1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych: dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
 2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
  •  limit zwolnień świadczeń z ZFŚS
  • zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie)
 3. warunki rozliczania ulg przez pracodawców i zleceniodawców

 

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i składkach ZUS

 1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)
 2. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł
 3. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
 4. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
 5. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

 

Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów

 1. kwota zmniejszająca podatek:
  • po przekroczeniu dochodu 120 000 zł
  • kilka wypłat w miesiącu
 2.  koszty uzyskania przychodów
 • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
 •  kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
 • koszty uzyskania wyższe od przychodu

 

Umowy cywilnoprawne

 1. kwota zmniejszająca podatek
 2. rozliczenie podatkowo - składkowe umowy zawartej z własnym pracownikiem
 3. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 4. przychodów tytułem powołania4. rozliczenie podatkowo – składkowe

 

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
 2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem osoby samotnie wychowującej dzieci
 3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl