Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Ustalanie podstaw do wypłat wynagrodzeń w 2023 r. 

rozliczanie nowych zwolnień po uchwaleniu zmian w przepisach Kodeksu pracy 

 
Data szkolenia:   
2023-04-05   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania wynagrodzeń dla nowych zwolnień przewidzianych przepisami KP (zwolnienie tytułem działania siły wyższej i urlop opiekuńczy).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Siła wyższa i Urlop opiekuńczy 

 • nowe uprawnienia po nowelizacji KP
 • wynagrodzenie za  przepracowaną część miesiąca w miesiącu korzystania z nowych uprawnień
 • wynagrodzenie za pracę a zwolnienie tytułem działania siły wyższej w wymiarze godzinowym
 • uzupełnianie podstawy do wypłaty świadczeń chorobowych w miesiącach korzystania z nowych uprawnień
 • urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i zwolnienie tytułem działania siły wyższej 
 • urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i urlop opiekuńczy

 

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego 
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 • wykorzystanie okresu zasiłkowego 182/270 dni i brak prawa do wynagrodzenia
 • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
 • zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 • niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 • brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

 

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. 
 • składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie
 • zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki)
 • zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy 
 • powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 • wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

 

Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. 
 • dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia 
 • za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 • dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 • ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

 

Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę

 1. zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
  • badania lekarskie
  • dni na poszukiwanie pracy
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • opieka nad dzieckiem
  • tzw. urlopy okolicznościowe
  • karmienie dziecka piersią
 2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 
  • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
  • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
  • szkolenia BHP

 

Prowadzący - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Ustalanie podstaw do wypłat wynagrodzeń w 2023 r. 

rozliczanie nowych zwolnień po uchwaleniu zmian w przepisach Kodeksu pracy 


Data szkolenia:
2023-04-05   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu ustalania podstaw do wypłaty wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent, przepracowanej części miesiąca z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady rozliczania wynagrodzeń dla nowych zwolnień przewidzianych przepisami KP (zwolnienie tytułem działania siły wyższej i urlop opiekuńczy).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają co najmniej podstawową wiedzę z naliczania wynagrodzeń chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Siła wyższa i Urlop opiekuńczy 

 • nowe uprawnienia po nowelizacji KP
 • wynagrodzenie za  przepracowaną część miesiąca w miesiącu korzystania z nowych uprawnień
 • wynagrodzenie za pracę a zwolnienie tytułem działania siły wyższej w wymiarze godzinowym
 • uzupełnianie podstawy do wypłaty świadczeń chorobowych w miesiącach korzystania z nowych uprawnień
 • urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i zwolnienie tytułem działania siły wyższej 
 • urlop wypoczynkowy – choroba pracownika i urlop opiekuńczy

 

Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

 • wynagrodzenie za pracę i wypłata świadczenia chorobowego 
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
 • wykorzystanie okresu zasiłkowego 182/270 dni i brak prawa do wynagrodzenia
 • liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
 • stawka godzinowa przy nadgodzinach i zmianie wysokości wynagrodzenia
 • zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny w danym miesiącu
 • niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca
 • wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy
 • wynagrodzenie a choroba przypadająca tylko na dni robocze
 • wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy
 • wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni
 • wynagrodzenie niepełnoetatowca za część miesiąca i choroba
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego
 • świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu
 • świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej
 • brak ZUS e-ZLA do momentu sporządzenia listy płac
 • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim

 

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 • obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. 
 • składniki wynagrodzenia nie ujmowane w podstawie
 • zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie (premie, dodatki)
 • zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy 
 • powrót po długotrwałej nieobecności pracy
 • wykorzystanie urlopu w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia
 • zawarcie kolejnej umowy o pracę
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

 

Podstawa do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 • obowiązek przeliczenia podstawy po zmianie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. 
 • dopełnianie podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia 
 • za okresy miesięczne, kwartalne i roczne
 • dopełnienie podstawy przy pracy zleconej w dniach wolnych
 • ekwiwalent za urlop przy krótkotrwałym zatrudnieniu
 • wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę

 

Wpływ nieobecności w pracy na wysokość wynagrodzenia za pracę

 1. zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:
  • badania lekarskie
  • dni na poszukiwanie pracy
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • opieka nad dzieckiem
  • tzw. urlopy okolicznościowe
  • karmienie dziecka piersią
 2. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 
  • pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
  • w okresie wypowiedzenia z prawem do wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy
  • szkolenia BHP

 

Prowadzący - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl