Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rozliczanie Umów prawa cywilnego w 2023 r. w tym cudzoziemców w aspekcie podatkowo – składkowym 

 
Data szkolenia:   
2023-02-09   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4-5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

 

Cel szkolenia: 

jest praktyczne omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami. 

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

 

PLAN SZKOLENIA

Omówienie zmian w rozliczaniu przychodów z umów prawa cywilnego w 2023 r. 

 1. oświadczenie PIT-2 i rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12-24-36

 2. warunki wnioskowania o nieobliczanie podatku dochodowego w 2023 r. 

 3. zasady rozliczania ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

 4. wykonywanie czynności na podstawie powołania

 5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2023 r. - stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych

 1. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe

 2. roczna podstawa wymiaru składek E-R 

 3. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym

 4. umowy z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy

 5. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta

 6. korekta składek ZUS: nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2023 r. - w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 1. zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 2. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia

  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach

  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu

  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej

  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym

  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia

  • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym

  • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy

  • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego

  • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego

  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia

  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia

 3. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia

  • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia

  • umowa o pracę i kilka umów zlecenia

  • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów

  • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia w 2023 r.   zawartych z cudzoziemcami

 1. umowa zlecenia wykonywana na terytorium RP:

  • ustalenie rezydencji podatkowej

  • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu

  • podleganie ubezpieczeniom społecznym

 2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
  • zakres obowiązku podatkowego w Polsce

  • certyfikat rezydencji

  • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu

  • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta.

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rozliczanie Umów prawa cywilnego w 2023 r. w tym cudzoziemców w aspekcie podatkowo – składkowym 


Data szkolenia:
2023-02-09   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4-5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

 

Cel szkolenia: 

jest praktyczne omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne z zawartych umów cywilnoprawnych oraz zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych w tym umów zawieranych z cudzoziemcami. 

 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac. 

 

PLAN SZKOLENIA

Omówienie zmian w rozliczaniu przychodów z umów prawa cywilnego w 2023 r. 

 1. oświadczenie PIT-2 i rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12-24-36

 2. warunki wnioskowania o nieobliczanie podatku dochodowego w 2023 r. 

 3. zasady rozliczania ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

 4. wykonywanie czynności na podstawie powołania

 5. obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2023 r. - stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych

 1. dobrowolne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe

 2. roczna podstawa wymiaru składek E-R 

 3. umowa zlecenia zawarta z osobą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym

 4. umowy z własnym pracownikiem lub wykonywane rzecz własnego pracodawcy

 5. umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta

 6. korekta składek ZUS: nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia po zmianach w 2023 r. - w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 1. zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

 2. zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia

  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach

  • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu

  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej

  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym

  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia

  • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym

  • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy

  • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego

  • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego

  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia

  • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia

 3. zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia

  • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia

  • umowa o pracę i kilka umów zlecenia

  • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów

  • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

 

Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia w 2023 r.   zawartych z cudzoziemcami

 1. umowa zlecenia wykonywana na terytorium RP:

  • ustalenie rezydencji podatkowej

  • opodatkowanie dochodów w świetle umów o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu

  • podleganie ubezpieczeniom społecznym

 2. umowa zlecenia z obywatelami państw UE
  • zakres obowiązku podatkowego w Polsce

  • certyfikat rezydencji

  • postanowienia umowy o unikaniu podwójnemu opodatkowaniu

  • obowiązku płatnika dla rezydenta i nie rezydenta.

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl