Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Rewolucyjne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy w 2023 r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich  rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień

 
Data szkolenia:   
2023-05-09   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

wykład on-line 

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 

Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów o pracę

 1. zawieranie umów na okres próbny na nowych zasadach
  • możliwość przedłużenia trwania umowy o usprawiedliwione nieobecności
  • maksymalne okresy zawierania umów uzależnione od długości trwania stosunku pracy
  • możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny
  •  dodatkowe zapisy wprowadzane do umów
 2. zmiany w zakresie umów na czas określony
  • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
  • konsultacje ze związkami zawodowymi
  • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
 3. prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 4. zmiana treści w zawieranych umowach o pracę
 5. istotne zmiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
  • forma przekazywania informacji
  • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych i przebywających w podróżach służbowych
 6. nowe uprawnienia dla pracowników
  • bezpieczne warunki pracy– wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i 
  • obowiązki pracodawcy w momencie złożenia wniosk
 7.  ochrona pracownika przed zwolnieniem
 8.  przepisy przejściowe

 

 

Zmiany w obowiązkach pracodawcy

 1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 2. obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 3.  szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP

 

Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy

 1. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy uzależnione od wymiaru czasu pracy

 

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej

 1. wniosek i wymiar zwolnienia w roku kalendarzowym
 2. wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 3. zwolnienia w świadectwie pracy3. uwzględnienie

 

Urlop opiekuńczy

 1.  warunki udzielenia urlopu opiekuńczego
 2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy

 

Uprawnienia kobiet w ciąży i rodziców dzieci

 1. zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę na okres próbny
 2. uprawnienia rodziców dziecka do lat 8

 

Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

 1. ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 2.  uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 3. warunki wydłużania wymiaru urlopu rodzicielskiego o kolejne 9 tygodni
 4. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 5. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 6. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 7. zmiany w urlopach wychowawczych
 8. elektronizacja wniosków
 9. dopuszczenie pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

 

Elastyczna organizacja pracy

 1. czym jest i kto może złożyć wniosek
 2. warunki skorzystania z nowych przywilejów
 3. obowiązki pracodawcy po złożeniu wniosku

 

 Zmiany w ustawie zasiłkowej

 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres korzystania z urlopów w pełnym wymiarze
 3. wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70%
 4. miesięczny zasiłek macierzyński przy jednorazowym wniosku 81,5%
 5.  jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 6. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla urlopów rozpoczętych przed wejściem w życie nowych przepisów

 

Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień

 1. wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego

 

Przepisy przejściowe

 1. informacja o warunkach zatrudnienia dla trwających umów o pracę – wniosek pracownika o uzupełnienie informacji
 2. zmiany w umowach na czas określony wprowadzone w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy
 3. wnioski o urlopy rodzicielskie złożone przed dniem wejścia w życie przepisów
 4. wniosek o wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Rewolucyjne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy w 2023 r. w zakresie zawierania umów o pracę i urlopach rodzicielskich  rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień


Data szkolenia:
2023-05-09   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

wykład on-line 

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 

Zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania umów o pracę

 1. zawieranie umów na okres próbny na nowych zasadach
  • możliwość przedłużenia trwania umowy o usprawiedliwione nieobecności
  • maksymalne okresy zawierania umów uzależnione od długości trwania stosunku pracy
  • możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny
  •  dodatkowe zapisy wprowadzane do umów
 2. zmiany w zakresie umów na czas określony
  • przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
  • konsultacje ze związkami zawodowymi
  • odwołanie do sądu (roszczenia pracownika)
 3. prawo do jednoczesnego zatrudnienia na innej podstawie
 4. zmiana treści w zawieranych umowach o pracę
 5. istotne zmiany w informacjach o warunkach zatrudnienia
  • forma przekazywania informacji
  • dodatkowe informacje dla pracowników oddelegowanych i przebywających w podróżach służbowych
 6. nowe uprawnienia dla pracowników
  • bezpieczne warunki pracy– wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i 
  • obowiązki pracodawcy w momencie złożenia wniosk
 7.  ochrona pracownika przed zwolnieniem
 8.  przepisy przejściowe

 

 

Zmiany w obowiązkach pracodawcy

 1. obowiązek informowania o warunkach pracy i płacy
 2. obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 3.  szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 4. obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP

 

Dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy

 1. dodatkowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy uzależnione od wymiaru czasu pracy

 

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej

 1. wniosek i wymiar zwolnienia w roku kalendarzowym
 2. wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia
 3. zwolnienia w świadectwie pracy3. uwzględnienie

 

Urlop opiekuńczy

 1.  warunki udzielenia urlopu opiekuńczego
 2. na kogo przysługuje urlop opiekuńczy
 3. wymiar, termin i forma wnioskowania o urlop opiekuńczy

 

Uprawnienia kobiet w ciąży i rodziców dzieci

 1. zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę na okres próbny
 2. uprawnienia rodziców dziecka do lat 8

 

Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

 1. ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów
 2.  uchylenie przepisu wnioskowania o wykorzystanie jednorazowo urlopu
 3. warunki wydłużania wymiaru urlopu rodzicielskiego o kolejne 9 tygodni
 4. zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 5. skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
 6. nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych
 7. zmiany w urlopach wychowawczych
 8. elektronizacja wniosków
 9. dopuszczenie pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

 

Elastyczna organizacja pracy

 1. czym jest i kto może złożyć wniosek
 2. warunki skorzystania z nowych przywilejów
 3. obowiązki pracodawcy po złożeniu wniosku

 

 Zmiany w ustawie zasiłkowej

 1. brak prawa do świadczeń chorobowych w okresie urlopu opiekuńczego
 2. wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres korzystania z urlopów w pełnym wymiarze
 3. wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70%
 4. miesięczny zasiłek macierzyński przy jednorazowym wniosku 81,5%
 5.  jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 6. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla urlopów rozpoczętych przed wejściem w życie nowych przepisów

 

Rozliczanie wynagrodzeń za okres zwolnień

 1. wynagrodzenie za okres zwolnienia powodu działania siły wyższej
 2. wynagrodzenie za miesiąc korzystania z urlopu opiekuńczego

 

Przepisy przejściowe

 1. informacja o warunkach zatrudnienia dla trwających umów o pracę – wniosek pracownika o uzupełnienie informacji
 2. zmiany w umowach na czas określony wprowadzone w okresie biegnącego wypowiedzenia umowy
 3. wnioski o urlopy rodzicielskie złożone przed dniem wejścia w życie przepisów
 4. wniosek o wyrównanie wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

 

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl