Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie

 
Data szkolenia:   
2023-05-09   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 netto (442,80  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023 r.

 1. dowolne kształtowanie odpisów
 2. dobrowolne odpisy  

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 

 1. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 2. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 3. objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 4. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 5. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

III. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów

 

 1. sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych 
 2. jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+ 300+, bon turystyczny)
 3. dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
 4. obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 5. okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 6. obowiązek weryfikacji danych osobowych
 7. przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 8. obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 9. zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

 

Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 

 1. zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 2. warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

 

Ustawowy zakres działalności socjalnej

 1. na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej
 3. pożyczki na cele mieszkaniowe

VI. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w 2023 r.

 1. paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 2.  kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 3. świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia
 4. kompensacyjne
 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie


Data szkolenia:
2023-05-09   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 netto (442,80  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023 r.

 1. dowolne kształtowanie odpisów
 2. dobrowolne odpisy  

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 

 1. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 2. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 3. objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 4. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 5. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

III. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów

 

 1. sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych 
 2. jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganie się o świadczenia z funduszu (ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+ 300+, bon turystyczny)
 3. dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach)
 4. obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS
 5. okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia
 6. obowiązek weryfikacji danych osobowych
 7. przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego
 8. obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO
 9. zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów

 

Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 

 1. zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 2. warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego

 

Ustawowy zakres działalności socjalnej

 1. na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej
 3. pożyczki na cele mieszkaniowe

VI. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS w 2023 r.

 1. paczki – bony towarowe – bilety i karnety – dofinansowanie do wypoczynku – wycieczki dla dzieci – kolonie
 2.  kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania
 3. świadczenia dla emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia
 4. kompensacyjne
Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl