Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy

wdrożenie dyrektywy 2019/1152 i dyrektywy 2019/1158  tzw. dyrektywy rodzicielskiej

 
Data szkolenia:   
2023-05-19   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 360 zł. netto (442,80 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 

Aktualności: ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2023 r., poz. 641 – wchodzi w życie 26.04.2023 r.

 

Nowe zasady w zakresie:

 • składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
 • wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części
 • postępowania w okresie przejściowym

 

WNIOSKI O MACIERZYŃSKIE I INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY Przedstawienie projektu rozporządzenia MRiPS z 22.03.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków – nr wykazu 123

 

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie: ustalania prawa i wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki –  a ogólnych zasadach - z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: 

 1. okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 2. przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 3. kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 4. wysokość świadczeń chorobowych, 
 5. okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego, 
 6. zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego,

 

Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 1.  wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 2. zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

Uprawnienia rodzicielskie:  

I. Zasiłek macierzyński:

 1. za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 2. za okres urlopu rodzicielskiego:
  • możliwość odroczenia urlopu,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy –
  • sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim
  • rodzicem dziecka,
 3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 6. wysokość zasiłku macierzyńskiego, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,

 

II. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego: 

 1. ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
 2. dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
 3. wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,

 

III. Za okres urlopu ojcowskiego

 

 Zasiłki opiekuńcze 

 1.  Zasiłek opiekuńczy (60 dni) a) prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
 2. dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 3. Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość
 •  dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, 

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

 1. okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 2. definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 3. składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 4. zasady uzupełniania wynagrodzenia
 5. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 6. składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 7. umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 8. zaliczkowa wypłata składnika
 9. zmiana wymiaru czasu pracy
 10. minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 11. ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

Prowadzący: Elżbieta Fijor - specjalistka w zakresie świadczeń krótkoterminowych, wieloletni pracownik C / ZUS

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zasiłki od teorii do praktyki – jak interpretować przepisy

wdrożenie dyrektywy 2019/1152 i dyrektywy 2019/1158  tzw. dyrektywy rodzicielskiej


Data szkolenia:
2023-05-19   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 360 zł. netto (442,80 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 

Aktualności: ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2023 r., poz. 641 – wchodzi w życie 26.04.2023 r.

 

Nowe zasady w zakresie:

 • składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
 • wysokości zasiłku macierzyńskiego
 • wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części
 • postępowania w okresie przejściowym

 

WNIOSKI O MACIERZYŃSKIE I INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY Przedstawienie projektu rozporządzenia MRiPS z 22.03.2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków – nr wykazu 123

 

Ponadto, program szkolenia obejmuje omówienie: ustalania prawa i wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki –  a ogólnych zasadach - z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

 

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: 

 1. okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
 2. przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
 3. kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 4. wysokość świadczeń chorobowych, 
 5. okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego, 
 6. zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego,

 

Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich

 1.  wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
 2. zwolnienie wystawione za okres wsteczny.

 

Uprawnienia rodzicielskie:  

I. Zasiłek macierzyński:

 1. za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 2. za okres urlopu rodzicielskiego:
  • możliwość odroczenia urlopu,
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy –
  • sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim
  • rodzicem dziecka,
 3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
 5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
 6. wysokość zasiłku macierzyńskiego, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,

 

II. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego: 

 1. ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
 2. dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
 3. wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,

 

III. Za okres urlopu ojcowskiego

 

 Zasiłki opiekuńcze 

 1.  Zasiłek opiekuńczy (60 dni) a) prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
 2. dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
 3. Zasiłek opiekuńczy (56 dni)
 • ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz jego wysokość
 •  dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, 

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek

 1. okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana
 2. definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru
 3. składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru
 4. zasady uzupełniania wynagrodzenia
 5. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 6. składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia
 7. umowy zlecenia z własnym pracownikiem
 8. zaliczkowa wypłata składnika
 9. zmiana wymiaru czasu pracy
 10. minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku
 11. ponowne ustalanie podstawy wymiaru

 

Prowadzący: Elżbieta Fijor - specjalistka w zakresie świadczeń krótkoterminowych, wieloletni pracownik C / ZUS

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl