Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2023 r. 

 
Data szkolenia:   
2024-04-19   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 380 zł. netto (467,40 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 I. Nadpłata wynagrodzenia pracownika.

 • Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.

 • Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.

 • Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia &

 • 8211; jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?

 • Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.

 • Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

 • Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.

 • Wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca &

 • 8211; jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów,

 • Decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika  (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania &

 • 8211; analiza praktyczna

 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).

 

II. Rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.

 • Korekta za okres przedawniony &

 • 8211; na co zwrócić uwagę

 

III. Rozliczanie umów zleceń

 • Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.

 • Kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że  zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu ale także ubezpieczeniom społecznym,

 • Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,

 • Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.

 • Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS

 

IV. Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • obowiązki płatnika i ubezpieczonego

 • konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego

 • ustalenie kwoty do zwrotu

 

V. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

 • kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana

 • jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło

 • jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u

 • Czy można odzyskać składki od ubezpieczonego

 • Co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego

 

VI. Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie

 

VII. Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego &

 • 8211; interpretacje podatkowe i wyroki NSA

   

  VIII. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika

   

  IX. Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy

   

  • korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku
  • konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

   

  X. Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS   

   

  Prowadzący - Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

  Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

  Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

 •  
  Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


   Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

    Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

   Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

   

   

  Szkolenie w Eduexpert

  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z uwzględnieniem zmian podatkowych od 2023 r. 


  Data szkolenia:
  2024-04-19   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
  Miejsce szkolenia:  
  Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
  Cena szkolenia wynosi:

   380 zł. netto (467,40 zł. brutto).

   od osoby i obejmuje:

  • wykład on-line 
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

   

  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

   

  Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


   
  

  Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

   

  Korzyści ze szkolenia online:

  • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  • widzisz i słyszysz eksperta,
  • widzisz prezentację,
  • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
  • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
  • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

   

  Program szkolenia:

   I. Nadpłata wynagrodzenia pracownika.

  • Rozliczenia podatkowe i składkowe przy nadpłacie wynagrodzenia związanego z chorobą pracownika.

  • Korekta listy płac przy długotrwałej chorobie.

  • Wpływ zwolnienia lekarskiego ZUS E-ZLA po wypłacie wynagrodzenia – jak skorygować nadpłacone wynagrodzenie z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego?

  • Korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego.

  • Konsekwencje dla płatnika składek ZUS w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków.

  • Konsekwencje podwyższenia wynagrodzenia z okresem wstecznym na podstawę wymiaru zasiłków.

  • Wyliczenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – jak nie popełnić błędu, konsekwencje błędów,

  • Decyzja ZUS-u o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym pracownika  (byłego pracownika) konsekwencje nie złożenia odwołania – analiza praktyczna

  • Umowa zlecenia i umowa o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz własnego pracodawcy (korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną na rzecz pracodawcy).

   

  II. Rozliczenie podatkowo składkowe w przypadku korygowania okresu do grudnia 2021 r.

  • Korekta za okres przedawniony – na co zwrócić uwagę

   

  III. Rozliczanie umów zleceń

  • Błędne oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.

  • Kalkulacja wynagrodzenia zleceniobiorcy, jak ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia aby nie ponosić dodatkowych kosztów w sytuacji gdy okaże się, że  zleceniobiorca podlega nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu ale także ubezpieczeniom społecznym,

  • Jak odzyskać składki od zleceniobiorcy,

  • Korekta rozliczeń z ZUS spowodowana błędnym opłaceniem składek za zleceniobiorcę.

  • Jak rozliczyć nadpłatę, niedopłatę składek jak złożyć korektę dokumentów składanych do ZUS

   

  IV. Przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  • obowiązki płatnika i ubezpieczonego

  • konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez ubezpieczonego

  • ustalenie kwoty do zwrotu

   

  V. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

  • kiedy umowa o dzieło może zostać zakwestionowana

  • jakich zapisów unikać przy zawieraniu umowy o dzieło

  • jak złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u

  • Czy można odzyskać składki od ubezpieczonego

  • Co zrobić aby odzyskać składki od ubezpieczonego

   

  VI. Korekta rozliczeń po uznaniu umowy o dzieło za zlecenie

   

  VII. Konsekwencje podatkowe i składkowe sfinansowanie składek za ubezpieczonego i byłego ubezpieczonego – interpretacje podatkowe i wyroki NSA

   

  VIII. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i byłego pracownika

   

  IX. Korekta dokumentów rozliczeniowych w związku z uznaniem zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy pracy

   

  • korekta dokumentów w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku
  • konsekwencje dla płatnika w przypadku błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłków

   

  X. Przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS   

   

  Prowadzący - Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

  Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

  Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

  Zapisz się na szkolenie

   

  Kontakt z konsultantem
  Kontakt z konsultantem

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  Copyright by Dezor&Gelak IT

  Created with eduexpert.pl