Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel 2: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel 1: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie” 

Kalkulacja Wynagrodzeń w 2022 r. Pracowników i Zleceniobiorców

 
Data szkolenia:   
2021-12-07   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 300 netto (369 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

Brak wolnych miejsc. Zapraszamy na szkolenie w terminie 22.12.2021 r.

Link do spotkania http://eduexpert.pl/szkolenie.php?nr=11951

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

Wchodzące w życie przepisy realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach.

 

Plan Szkolenia

 

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r.

 • minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa dla umów zlecenia
 • nowe terminy rozliczania składek ZUS
 • brak możliwości odliczenia 7,75% składki zdrowotnej
 • nowa skala podatkowa 
 • podwyższenie i warunki uwzględniania „kwoty wolnej od podatku” na podstawie oświadczenie PIT-2
 • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków
 • rezygnacja ze stosowania KUP na wniosek pracownika
 • roczne ograniczenie składek E-R
 • współczynnik do wypłaty ekwiwalentu

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników” od 1.1.2022 r.

 1. zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”

  • roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi  (konsekwencje przekroczenia progu przychodu)
  • rodzaj przychodów objętych ulgą
  • rozliczenie na liście płac miesięcznej ulgi dla pracownika
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu 
  • wniosek pracownika o nierozliczanie ulgi
 2. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi

 • rozliczenie podatkowo-składkowe na liście płac łącznego przychodu 

 

Pobór zaliczki na podatek przez pracodawców w 2022 r.

 • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 • obowiązek obniżenia wysokości kosztów uzyskania przychodu
 • zaliczka na podatek przy niskich przychodach
 • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 • ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych 

 

Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022 r.

 • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki

 

Kalkulacja przychodów ze stosunku pracy na „Listach Płac” w 2022 r.

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość dodatkowej ulgi 
 • wpłaty na PPK a wysokość dodatkowej ulgi
 • rozliczanie niskich wynagrodzeń: ograniczenie kosztów uzyskania i składki zdrotownej
 • hipotetyczny podatek dla pracowników do 26 lat
 • pracownik z 50% kup
 • pracownik oddelegowany do pracy za granicę
 • wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika
 • kto skorzysta a kto straci ?
 • potrącenia z wynagrodzeń na rzecz organów egzekucyjnych

Kalkulacja przychodów z umów cywilnych na „Listach Płac” w 2022 r.

 • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 • umowa zlecenia / dzieło bez podatku na wniosek

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r.

 • „ulga na powrót” przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • "ulga dla rodziców” władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci
 • „ulga dla seniorów” ukończenie 60 roku życia
 • zasady rozliczania składek ZUS i składki zdrowotnej z uwzględnieniem nowych ulg
 • kalkulacje na liście płac

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną

 • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu/prokurentów z powołania
 • okres podlegania ubezpieczeniu 
 • podmiot zgłaszający
 •  

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 

 
 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Zmiany w Rozliczaniu Wynagrodzeń w 2022 r. przewidziane w „Polskim Ładzie” 

Kalkulacja Wynagrodzeń w 2022 r. Pracowników i Zleceniobiorców


Data szkolenia:
2021-12-07   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

 300 netto (369 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Brak wolnych miejsc. Zapraszamy na szkolenie w terminie 22.12.2021 r.

Link do spotkania http://eduexpert.pl/szkolenie.php?nr=11951

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Celem szkolenia:

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r.

Wchodzące w życie przepisy realizują rządowy program „Polskiego Ładu” w zakresie rozwiązań podatkowych, które polegają w szczególności na: podwyższeniu „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników, podwyższenie progu podatkowego, wprowadzenie nowej ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co ma bezpośredni wpływ na rozliczenia podatkowo – składkowe wypłacanych świadczeń pracowniczych w tym wynagrodzeń.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania rozliczeń w porównaniu z aktualnie obowiązującymi. Kalkulacja wynagrodzeń „po nowemu” wskaże, kto skorzysta a kto nie na nowych rozwiązaniach.

 

Plan Szkolenia

 

Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r.

 • minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa dla umów zlecenia
 • nowe terminy rozliczania składek ZUS
 • brak możliwości odliczenia 7,75% składki zdrowotnej
 • nowa skala podatkowa 
 • podwyższenie i warunki uwzględniania „kwoty wolnej od podatku” na podstawie oświadczenie PIT-2
 • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków
 • rezygnacja ze stosowania KUP na wniosek pracownika
 • roczne ograniczenie składek E-R
 • współczynnik do wypłaty ekwiwalentu

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników” od 1.1.2022 r.

 1. zasady i warunki stosowania „ulgi dla klasy średniej”

  • roczne i miesięczne przychody a prawo do ulgi  (konsekwencje przekroczenia progu przychodu)
  • rodzaj przychodów objętych ulgą
  • rozliczenie na liście płac miesięcznej ulgi dla pracownika
  • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu 
  • wniosek pracownika o nierozliczanie ulgi
 2. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi

 • rozliczenie podatkowo-składkowe na liście płac łącznego przychodu 

 

Pobór zaliczki na podatek przez pracodawców w 2022 r.

 • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 • obowiązek obniżenia wysokości kosztów uzyskania przychodu
 • zaliczka na podatek przy niskich przychodach
 • rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego
 • ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych 

 

Pobór zaliczki na podatek przez zleceniodawców w 2022 r.

 • zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 • warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki

 

Kalkulacja przychodów ze stosunku pracy na „Listach Płac” w 2022 r.

 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
 • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu a wysokość dodatkowej ulgi 
 • wpłaty na PPK a wysokość dodatkowej ulgi
 • rozliczanie niskich wynagrodzeń: ograniczenie kosztów uzyskania i składki zdrotownej
 • hipotetyczny podatek dla pracowników do 26 lat
 • pracownik z 50% kup
 • pracownik oddelegowany do pracy za granicę
 • wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika
 • kto skorzysta a kto straci ?
 • potrącenia z wynagrodzeń na rzecz organów egzekucyjnych

Kalkulacja przychodów z umów cywilnych na „Listach Płac” w 2022 r.

 • umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 • umowa zlecenia / dzieło bez podatku na wniosek

Rozszerzony katalog zwolnień podatkowych w 2022 r.

 • „ulga na powrót” przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • "ulga dla rodziców” władza rodzicielska dla co najmniej czworga dzieci
 • „ulga dla seniorów” ukończenie 60 roku życia
 • zasady rozliczania składek ZUS i składki zdrowotnej z uwzględnieniem nowych ulg
 • kalkulacje na liście płac

 

„Powołanie” z obowiązkową składką zdrowotną

 • objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu/prokurentów z powołania
 • okres podlegania ubezpieczeniu 
 • podmiot zgłaszający
 •  

Zajecia poprowadzi - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 

 

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl