Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Podatek dochodowy na rok 2024

 
Data szkolenia:   
2024-06-14   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

380 netto (467,40 zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00

 

 


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 1. Omówienie przełomowego wyroku NSA w sprawie przychodów delegowanych pracowników
 2. Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego pracownika dla celów służbowych - omówienie problemu w kontekście sprzecznych stanowisk Sądów
 3. Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych w tym m.in. zwroty za ładowanie służbowego samochodu elektrycznego we własnym zakresie przez pracownika poza godzinami pracy
 4. Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim - kiedy przychód a kiedy nie
 5. Karty paliwowe dla pracowników - skutki podatkowo-składkowe
 6. Zwroty dla pracowników zamiejscowych kosztów podróży, zakwaterowania, dojazdu do pracy w pracy hybrydowej
 7. Przekroczenie progu podatkowego w uldze dla m.in. samotnego rodzica a konsekwencje na druku PIT 2 -omówienie
 8. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku 2023 - nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy
 9. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków - szczegółowe omówienie
 10. Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, moment powstania przychodu - wybrane problemy podatkowe-omówienie
 11. Ulga 4+ w zaliczkach -wybrane problemy
 12. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R
 13. Praca zdalna a podatek w tym m.in. podróż służbowa pracownika zdalnego, ryczałty.
 14. Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnianiu mieszkania zleceniobiorcom
 15. Podnoszenie kwalifikacji pracownika a umorzenie dofinansowania
 16. Kursy językowe dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej - omówienie uwarunkowań ewentualnego zwolnienia Przychodu
 17. Ulga dla młodych przy umowie sponsoringu omówienie
 18. Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w tym usług cateringowych na rzecz pracowników
 19. Opodatkowanie odszkodowań - obowiązki płatnika - wybrane problemy
 20. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin m.in. dzieci, w tym m.in. karty podarunkowe, bony podarunkowe, karty pre paid, system kafeteryjny
 21. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych
 22. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę
 23. Strata w stosunku pracy ?!
 24. Swiadczenia socjalne a podatek - wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników, problemy związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe
 25. Karta multisport skutki podatkowo - składkowe
 26. Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych omówienie
 27. Wygrane w grach i konkursach - skutki podatkowe dla płatnika -omówienie
 28. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych - wyjaśnienia organów skarbowych
 29. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą
 30. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych w tym zasiłków - skutki podatkowe
 31. Koszty z tytułu praw autorskich - wybrane problemy
 32. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
 33. Odpowiedzialność płatnika w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
 34. pytania i odpowiedzi

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Podatek dochodowy na rok 2024


Data szkolenia:
2024-06-14   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:

380 netto (467,40 zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00

 

 


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia

 1. Omówienie przełomowego wyroku NSA w sprawie przychodów delegowanych pracowników
 2. Ryczałt za używanie pojazdu prywatnego pracownika dla celów służbowych - omówienie problemu w kontekście sprzecznych stanowisk Sądów
 3. Opodatkowanie samochodów służbowych w aktualnych wyjaśnieniach organów skarbowych w tym m.in. zwroty za ładowanie służbowego samochodu elektrycznego we własnym zakresie przez pracownika poza godzinami pracy
 4. Samochód dla Prezesa na kontrakcie managerskim - kiedy przychód a kiedy nie
 5. Karty paliwowe dla pracowników - skutki podatkowo-składkowe
 6. Zwroty dla pracowników zamiejscowych kosztów podróży, zakwaterowania, dojazdu do pracy w pracy hybrydowej
 7. Przekroczenie progu podatkowego w uldze dla m.in. samotnego rodzica a konsekwencje na druku PIT 2 -omówienie
 8. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku 2023 - nowe interpretacje, omówienie, wybrane problemy
 9. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków - szczegółowe omówienie
 10. Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, moment powstania przychodu - wybrane problemy podatkowe-omówienie
 11. Ulga 4+ w zaliczkach -wybrane problemy
 12. Zmiana kwalifikacji umowy, zwrot składek ZUS a PIT 11 oraz PIT 4R
 13. Praca zdalna a podatek w tym m.in. podróż służbowa pracownika zdalnego, ryczałty.
 14. Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnianiu mieszkania zleceniobiorcom
 15. Podnoszenie kwalifikacji pracownika a umorzenie dofinansowania
 16. Kursy językowe dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej - omówienie uwarunkowań ewentualnego zwolnienia Przychodu
 17. Ulga dla młodych przy umowie sponsoringu omówienie
 18. Posiłki finansowane przez pracodawcę a skutki podatkowe m.in. omówienie warunków potencjalnego zwolnienia, w tym usług cateringowych na rzecz pracowników
 19. Opodatkowanie odszkodowań - obowiązki płatnika - wybrane problemy
 20. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy w kontekście świadczeń ponoszonych przez zakład pracy za pracowników /członków ich rodzin m.in. dzieci, w tym m.in. karty podarunkowe, bony podarunkowe, karty pre paid, system kafeteryjny
 21. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych
 22. Skutki podatkowe przejścia pracowników na nowego pracodawcę
 23. Strata w stosunku pracy ?!
 24. Swiadczenia socjalne a podatek - wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników, problemy związane ze współfinansowaniem świadczeń przez związki zawodowe
 25. Karta multisport skutki podatkowo - składkowe
 26. Opodatkowanie świadczeń dla emerytów/rencistów w kontekście zwolnień podatkowych omówienie
 27. Wygrane w grach i konkursach - skutki podatkowe dla płatnika -omówienie
 28. Obsługa podatkowa nie rezydentów w tym Ukraińców pracujących na umowach cywilnych - wyjaśnienia organów skarbowych
 29. Umowa o dzieło/zlecenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą zawarta poza działalnością gospodarczą
 30. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych w tym zasiłków - skutki podatkowe
 31. Koszty z tytułu praw autorskich - wybrane problemy
 32. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
 33. Odpowiedzialność płatnika w kontekście zgłoszenia odpowiedzialnego pracownika do Urzędu Skarbowego
 34. pytania i odpowiedzi

Zajęcia poprowadzi - Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wieloletni pracownik MF.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl