Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Lista płac - Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

w aspekcie podatkowo – składkowym

 
Data szkolenia:   
2024-06-10   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - clickmeeting   
Cena szkolenia wynosi:  

 380 netto (467,40  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 


 

Celem szkolenia

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy w 2024 r. w aspekcie podatkowo - składkowym z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

 1. roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R

 2. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek 

 3. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy 

 4. oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów

 5. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%

 6. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat

 7. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci 

 8. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%

 9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek.

 10. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2024 r.

 

Koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek

 1. skala podatkowa 12% 32%

 2. dochód pracownika i zleceniobiorcy dla celów rozliczeń podatkowych

 3. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

 4. obniżenie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu.

 

Lista płac - wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

 1. kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

 2. rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

 3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu: dwukrotne zastosowanie KUP, dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek

 4. dwie umowy o pracę

 5. dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy

 6. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Lista płac - umowy cywilnoprawne w 2024 r. 

 1. umowa zlecenia i dzieło

  • kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

 2. powołanie z obowiązkową składką zdrowotną

  • członek zarządu - prokurent 

  • rezygnacja z KUP

 3. wniosek o stosowanie 32% podatku

 4. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Rozliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

 1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych dla młodych/powracających/rodziców/seniorów

 2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

 3. a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS 

 4. zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie) i 20 euro (kierowcy w przewozach międzynarodowych)

 

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i podstawy wymiaru składek E-R

 1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)

 2. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł

 3. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania

 4. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł

 5. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

 

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2 

 2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci

 3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

 5. kilkukrotna wypłata "niskich" przychodów w miesiącu

 6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R

 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

Prowadzący - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych", Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Lista płac - Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

w aspekcie podatkowo – składkowym


Data szkolenia:
2024-06-10   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - clickmeeting   
Cena szkolenia wynosi:

 380 netto (467,40  zł. brutto)

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 


 

Celem szkolenia

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy w 2024 r. w aspekcie podatkowo - składkowym z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

 1. roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R

 2. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek 

 3. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy 

 4. oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów

 5. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%

 6. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat

 7. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci 

 8. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%

 9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek.

 10. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2024 r.

 

Koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek

 1. skala podatkowa 12% 32%

 2. dochód pracownika i zleceniobiorcy dla celów rozliczeń podatkowych

 3. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

 4. obniżenie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu.

 

Lista płac - wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

 1. kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

 2. rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

 3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu: dwukrotne zastosowanie KUP, dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek

 4. dwie umowy o pracę

 5. dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy

 6. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Lista płac - umowy cywilnoprawne w 2024 r. 

 1. umowa zlecenia i dzieło

  • kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

 2. powołanie z obowiązkową składką zdrowotną

  • członek zarządu - prokurent 

  • rezygnacja z KUP

 3. wniosek o stosowanie 32% podatku

 4. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Rozliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

 1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych dla młodych/powracających/rodziców/seniorów

 2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

 3. a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS 

 4. zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie) i 20 euro (kierowcy w przewozach międzynarodowych)

 

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i podstawy wymiaru składek E-R

 1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)

 2. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł

 3. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania

 4. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł

 5. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

 

Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

 1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2 

 2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci

 3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

 4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

 5. kilkukrotna wypłata "niskich" przychodów w miesiącu

 6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R

 7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

Prowadzący - Przemysław Jeżek - Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach "Ubezpieczeń i Prawa pracy" wydawnictwa GOFIN. Aktualnie współpracuje z: - wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych", Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl