Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Lista płac - Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

w aspekcie podatkowo – składkowy

 
Data szkolenia:   
2024-04-15   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
Cena szkolenia wynosi:  

 390 netto (467,40  zł. brutto)


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 


 

Cel szkolenia

jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy w 2024 r. w aspekcie podatkowo &

 • 8211; składkowym z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

   

   

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

   

  Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

  1. roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R

  2. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek 

  3. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy 

  4. oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów

  5. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%

  6. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat

  7. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci 

  8. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%

  9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek.

  10. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2024 r.

   

  Koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek

  1. skala podatkowa 12% 32%

  2. dochód pracownika i zleceniobiorcy dla celów rozliczeń podatkowych

  3. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

  4. obniżenie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu.

   

  Lista płac &

 • 8211; wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

  1. kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

  2. rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

  3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu: dwukrotne zastosowanie KUP, dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek

  4. dwie umowy o pracę

  5. dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy

  6. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

   

  Lista płac &

 • 8211; umowy cywilnoprawne w 2024 r. 

  1. umowa zlecenia i dzieło

   • kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

  2. powołanie z obowiązkową składką zdrowotną

   • członek zarządu &

   • 8211; prokurent 

   • rezygnacja z KUP

  3. wniosek o stosowanie 32% podatku

  4. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

   

  Rozliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

  1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych dla młodych/powracających/rodziców/seniorów

  2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

  3. a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS 

  4. zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie) i 20 euro (kierowcy w przewozach międzynarodowych)

   

  Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i podstawy wymiaru składek E-R

  1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)

  2. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł

  3. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania

  4. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł

  5. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

   

  Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

  1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2 

  2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci

  3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

  4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

  5. kilkukrotna wypłata &

  6. 8222;niskich&
  7. 8221; przychodów w miesiącu

  8. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R

  9. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

 •  
  Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


   Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

    Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

   Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

   

   

  Szkolenie w Eduexpert

  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Lista płac - Rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

  w aspekcie podatkowo – składkowy


  Data szkolenia:
  2024-04-15   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
  Miejsce szkolenia:  
  Szkolenie on-line - Szkolenie on-line   
  Cena szkolenia wynosi:

   390 netto (467,40  zł. brutto)

   od osoby i obejmuje:

  • wykład on-line 
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

   

  Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

   

  Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


   

  Szkolenie online jest prowadzone w formie 4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

   

  Korzyści ze szkolenia online:

  • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  • widzisz i słyszysz eksperta,
  • widzisz prezentację,
  • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
  • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
  • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

   


   

  Cel szkolenia

  jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy w 2024 r. w aspekcie podatkowo – składkowym z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

   

   

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

   

  Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2024 r. 

  1. roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek E-R

  2. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek 

  3. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy 

  4. oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów

  5. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%

  6. wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat

  7. oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci 

  8. wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%

  9. ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek.

  10. Skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie dochodów w 2024 r.

   

  Koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek

  1. skala podatkowa 12% 32%

  2. dochód pracownika i zleceniobiorcy dla celów rozliczeń podatkowych

  3. rozliczenie podatku po przekroczeniu I progu podatkowego

  4. obniżenie kosztów uzyskania przychodu do wysokości przychodu.

   

  Lista płac – wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

  1. kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

  2. rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

  3. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu: dwukrotne zastosowanie KUP, dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek

  4. dwie umowy o pracę

  5. dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy

  6. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

   

  Lista płac – umowy cywilnoprawne w 2024 r. 

  1. umowa zlecenia i dzieło

   • kwota zmniejszających podatek 1/12/24/36

  2. powołanie z obowiązkową składką zdrowotną

   • członek zarządu – prokurent 

   • rezygnacja z KUP

  3. wniosek o stosowanie 32% podatku

  4. wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

   

  Rozliczanie wynagrodzeń z zastosowaniem ulg podatkowych z limitem 85 528 zł

  1. wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych dla młodych/powracających/rodziców/seniorów

  2. rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

  3. a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS 

  4. zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety (oddelegowanie) i 20 euro (kierowcy w przewozach międzynarodowych)

   

  Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF i podstawy wymiaru składek E-R

  1. roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)

  2. rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł

  3. podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania

  4. przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł

  5. ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

   

  Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki

  1. wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2 

  2. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci

  3. przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)

  4. obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%

  5. kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu

  6. przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R

  7. hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów.

  Zapisz się na szkolenie

   

  Kontakt z konsultantem
  Kontakt z konsultantem

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

  Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  Copyright by Dezor&Gelak IT

  Created with eduexpert.pl