Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

tel: (22) 398 44 63

Eduexpert

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

tel: (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2024 
Data szkolenia:   
2024-04-19   godzina rozpoczęcia:  9:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Platforma clickmeeting   
Cena szkolenia wynosi:  

 380 zł. netto (467,40 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


Program szkolenia:  

 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników - mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
  • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę - odliczenia a potrącenia
  • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
  • przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
  • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
  • potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
  • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
  • zestawienie składników wynagrodzeń;

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
  • podstawa dokonania potrąceń
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
  • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2023 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
  • ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym "zerowym PIT"
  • kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK,
  • kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
  • faktyczna możliwa kwota potrącenia
  • potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych
   STUDIUM PRZYPADKU - przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:
  • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i pensji wypłaconych w jednym terminie
  • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
  • zbieg potrąceń;
 4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • śmierć pracownika
  • składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
  • obowiązkowe potrącenia z pensji uczestnika PPK
  • świadczenia z zfśs
 5. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • zgoda pracownika - wzór
  • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
  • "mieszane" potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
  • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
 6. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
  • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
  • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
  • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;
 7. Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę
  • zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji
  • zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
  • zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
  • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
 8. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego - z uwzględnieniem zmian
  • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
  • samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
   STUDIUM PRZYPADKU:
  • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

 9. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2024 roku
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od 2024 r.
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
   STUDIUM PRZYPADKU:
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
  • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

   

  Prowadzący - Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

  Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

  Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU
Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2024

Data szkolenia:
2024-04-19   godzina rozpoczęcia: 9:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Szkolenie on-line - Platforma clickmeeting   
Cena szkolenia wynosi:

 380 zł. netto (467,40 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • wykład on-line 
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zajęcia trwają w godzinach 9.00 - 14.00


 

Szkolenie online jest prowadzone w formie 5 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na czacie mogą zadawać pytania wykładowcy.

 

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać na czacie pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
 • konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników - mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
  • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę - odliczenia a potrącenia
  • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
  • przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
  • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

 2. Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
  • potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
  • egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
  • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
  • zestawienie składników wynagrodzeń;

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
  • podstawa dokonania potrąceń
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
  • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2023 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
  • ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym "zerowym PIT"
  • kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK,
  • kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
  • faktyczna możliwa kwota potrącenia
  • potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych
   STUDIUM PRZYPADKU - przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:
  • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i pensji wypłaconych w jednym terminie
  • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
  • zbieg potrąceń;
 4. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach
  • rozwiązanie stosunku pracy
  • śmierć pracownika
  • składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
  • obowiązkowe potrącenia z pensji uczestnika PPK
  • świadczenia z zfśs
 5. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • zgoda pracownika - wzór
  • analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
  • "mieszane" potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
  • limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach
 6. Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
  • informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
  • gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
  • kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;
 7. Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę
  • zmiany w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji
  • zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
  • zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
  • zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
 8. Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego - z uwzględnieniem zmian
  • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
  • samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
  • stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne
   STUDIUM PRZYPADKU:
  • jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

 9. Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2024 roku
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
  • potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od 2024 r.
  • etapy dokonywania potrąceń z zasiłków
   STUDIUM PRZYPADKU:
  • wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
  • zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

   

  Prowadzący - Andrzej Radzisław  -  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przez wiele lat zatrudniony był w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.

  Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.

  Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl